Gyászhírek 2015. május 20.

Gyászhírek 2015. május 20.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a rokonokkal, jó barátokkal és ismerősökkel, hogy a szeretett férj és édesapa, SZÁNTÓ FERENC (a Mioriţa kötöttárúgyár volt mestere) rövid, ám súlyos szenvedés után elhunyt. Temetés május 21-én, csütörtökön 13 órakor lesz Biharpüspökiben a temető kápolnájából. Felesége és egyetlen fia.

Mély megrendüléssel értesültem szeretett nagybátyám, keresztapám, Szántó Ferenc (a Mioriţa kötöttárúgyár mestere)
hirtelen haláláról. Mélységesen osztozom keresztanyám Panni és unokatestvérem Attila gyászában. Szántó Zoltán és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom volt sógoromtól, a tegnap reggel hirtelen elhunyt Szántó Ferenctől. Osztozom a család mély gyászában.
Volt sógornője, Szántó Marika.

*

Könnyes szemekkel búcsúzunk a szeretett testvértől, férjtől és édesapától, SZÁNTÓ FERENCTŐL. Gyászoló testvére, Sanyi és párja, Márta.

*

Megrendülten veszünk végső búcsút a szeretett nagybácsinktól, SZÁNTÓ FERENCTŐL. A Feier család, Annamária és Bianca.

*

Fajó szívvel emlékezünk ID. Székely Lajosra (Szalárd) halálának 8. évfodulóján. Nyugodjon békében. Szerető családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Tuduka Oszkár életének 87. esztendejében hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2015. május 21-én, csütörtökön 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Drága emléke örökké a szívünkben él! Búcsúzik tőle a gyászoló család: felesége Éva, lányai Erika és Éva, veje János, unokái Kata és Gergő.

*

Őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családnak TUDUKA OSZKÁR haláláról értesülve. Köztiszteletben álló, kiváló értelmiségit veszített el vele közösségünk, aki sok évtizedes nevelői és közírói, művészeteket pártoló tevékenységével a partiumi magyarság felemelkedését és az egész nemzet ügyét szolgálta. Emléke legyen áldott!
Tőkés László.

*

„Ha Isten meghallgat, úgy segít rajtad, hogy odaküld hozzád egy olyan embert, akinek még nincs kőből a szíve. Aki meghallgat, megvigasztal, meggyógyít. Kimondja azt az egyetlen szót, amit jól tudsz te is, de önmagadnak nem mondhatod, mert azt várod, hogy a másik mondja ki. Anélkül hatástalan. Mert csak a szeretet gyógyít.” (Müller Péter) Fájó szívvel búcsúzunk kedves kollégánktól, volt tanárunktól, iskolánk egyik alapító tagjától, TUDUKA OSZKÁR tanár úrtól. Isten veled drága Oszi bácsi, nyugodj békében! Baráti szeretettel és örök hálával, a Szent László Katolikus Gimnázium tanárai és volt diákjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak TUDUKA OSZKÁR tanár úr elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. A Premontrei öregdiákok.

*

Fájó szívvel búcsúzunk TUDUKA OSZITÓL. Őszinte részvétünk a családnak. Nyugodjon békében! Jobbágy Ilona és Jobbágy Sándor Ausztráliából.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, az általunk tisztelt és nagyrabecsült TUDUKA OSZKÁR elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A nagyváradi Állami Filharmónia munkaközössége.

*

Megrendülten értesültünk a kiváló tanár, jó barát, TUDUKA OSZKÁR elhunytáról. Állandó nézője és támasza volt kis színházunknak. Őszinte részvétünk a családnak. Kiss Stúdió Színház.

Mély megrendüléssel értesültünk szeretett osztályfőnökünk és tanárunk, TUDUKA OSZKÁR haláláról. Nyugodjon békében.
Az 1967–1968-ban végzett estis növendékek.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, KANALASZ GIZELLA (szül. URBANOVICS) hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése május 21-én, délután 14 órakor lesz a berettyószéplaki kápolnából.
A gyászoló család.

*

Szomorú 9 esztendő telt el azóta, hogy a drága feleség, édesanya, nagyi, dédimama és anyós, NAGY VILMA (szül. LEMÉNYI)
beteg szíve feladta a küzdelmet és végleg megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, sógorra és nagybácsira, IFJ. NAGY VINCZÉRE (Biharpüspöki)
halálának 10. évfordulóján. Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök a fájdalom és a szeretet. Nézd fenn a égen, hogy ragyognak a csillagok. Hullnak a könnyeink, tudod, hogy fáj nagyon. Ha itt lennél, kérdeznéd, mi bajunk? Csak annyit mondanánk: hiányzol nagyon! Nyugodj békében. Emléked legyen áldott. Örökké bánatos édesanyád, húgod Mónika, sógorod Jóska és unokaöcséd Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, IFJ. NAGY VINCZÉRE halálának 10. évfordulóján. „Tíz éve nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De egy könnycsepp a szemünkben érted él, / Egy gyertya az asztalon érted ég. / S bennünk él, egy arc, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. / Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged.” Soha el nem múló szeretettel bánatos feleséged Irénke, lányod Beáta, vejed Csabi és imádott unokád Krisztián.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KÁDÁR KATINAK és családjának szeretett édesapja, ID. TÓTH TIBOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Bánatukban osztozunk. A Solomi család.

*

„Istenünk, kérünk, vedd felyettünk oltalmadba őt. Tárd ki kapudat, nyugodni vágyó lelke előtt.” Őszinte részvétümket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük GÉCZI LAJOS elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Az Agnulli Dei otthon lakói és munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós és nagymama, ÓNUCZ KATALIN BORBÁLA (szül. ÁRKOSSY)
életének 76. évében rövid, de súlyos betegségben elhunyt. Temetése május 20-án, szerdán 15 órától a tenkei református kápolnából. Szerető férje Jancsi, fiai Janó és Lala, menyei Doina és Manci, unokái Nárcisz, Róbert, Krisztián és Tímea.

*

„A bölcsőtől a koporsóig / Minden múlandó, illanó itt / Ma még jövő, holnapra múlt, / A tarka lepke porba múlt.” Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, ÖZV. VARJÚ IRÉNTŐL (szül. FURKA), aki életének 87. évében elhunyt. Temetése május 20-án, szerdán 15 órakor a Steinberger kápolnából. Szerető lányai Marika és Julika.

*

Megtört szívvel kísérjük utolsó útjára nagymamánkat Édeskét, és szeretett dédinket, ÖZV. VARJÚ IRÉNT, aki életének 87. évében elhunyt. Búcsúznak unokái Julika, Éva, Tibi, unokamenye Biborka, unokavejei Sven, Csaba, dédunokái Eliza, Hanna, Noé, Orsolya, Tamás.

*

Mély fájdalommal kísérjük utolsó útjára szeretett nagymamánkat Édeskét és dédinket, ÖZV. VARJÚ IRÉNT, aki 87 évesen eltávozott közülünk. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodj békében, te drága lélek. Búcsúznak unokái Pali és Laci, unokamenyei Gabika és Tündike és dédunokája Viktor.

*

Mély együttérzéssel búcsúzom VARJÚ IRÉNKÉTŐL, aki súlyos betegség után visszaadta a lelkét a Teremtőjének. Nyugodjon békében! Német Magda és családja.

*

Fájó és megtört szívvel emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára és nagymamára, VURA TERÉZRE (Várasfenes),
akinek szíve két hete megszűnt dobogni. „Magadba zártad a sors ezernyi baját és váratlanul, búcsú nélkül minket itthagytál.”
A bánatos család.

*

„Úgy mentél el, ahogy éltél, csendben és szerényen, drága lelked nyugodjon békében! Örök hálával emlékezem az én drága, jó édesanyámra, ÖZV. FEKETE ISTVÁNNÉRA (szül. SZABÓ ILONA, Hegyközkovácsi). A jó Isten adjon néked örök nyugodalmat! Emlékezik rá bánatos szívű lánya Icu, veje Sanyi és unokája Tamás.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, nagyapára, GYŐRFI ANDRÁSRA, aki 6 éve távozott szerettei közül. Lánya Erika, veje Csabi, unokája Dávid.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk GYŐRFI ANDRÁSRA halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya Enikő, veje Tibor, unokái Richárd és Jennifer.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem férjemre, GYŐRFI ANDRÁSRA, aki már 6 éve itthagyott engem. „Szerető férj voltál, drága édesapa, bánatos családodnak őrangyala! Sírod előtt áll szerető családod, pihenj békében, legyen szép az álmod!”
Örökké bánatos felesége Ági.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nagynénénktől, ÓNUCZ KATALINTÓL. Nyugodjon békében! Unokahúgai Márta, Éva és családjuk.

*

Kimondhatatlan fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága nővéremtől, ÓNUCZ KATALINTÓL, akit hosszas szenvedés után, életének 76. évében ért a halál. „Én ámuló szemem,/ Könnyezve még kísér/ Midőn mint esti fény/ Már régen eltűntél…/
Helyetted éj vagyon/ És fénylő csillagok/ Minden csillagban egy/ Szentelt emlék ragyog.” Nyugodj békében, drága Katikám!
Húgod Zsuzsa.

*

Már 6 év telt el, hogy itthagyott bennünket KISS RÓZA (szül. VIDA, Csatár). Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében! Férje Gábor és családja.

*

El nem mondható fájdalommal telt el 12 év azóta, amikor május 20-án a kegyetlen halál elrabolta tőlünk a legdrágább gyermeket és testvért, KOVÁCS IRÉN MÁRTÁT (élt 31 évet). Tizenkét éve örök álom zárta le a szemed, azóta könnyek közt emlegetjük a neved. Ordítani tudnánk a fájdalomtól, óh Istenem, lesz-e még nap mikor nem fogunk sírni? Tizenkét hosszú éve megtört életünk, tizenkét hosszú éve könnyes a szemünk. Mi a sírod mellett imádkozunk érted, kérlek, készíts helyet az itt maradt szüleidnek. A valóságos bánat az igaz gyász és a fájdalom kemény, mint a kő és éget mint a tűz. Kiégeti a szívem, sziklák súlyával összezúzza a lelkem. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása! Emlékeznek terád, bánatos Édesanyád, Édesapád, bátyád Laci.

Címkék: