Gyászhírek 2015. május 19.

Gyászhírek 2015. május 19.
Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szeretett tanárunk, TUDUKA OSZKÁR elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az 1962-ben végzett XI.C. osztály esti tagozata.


Őszinte részvétünket fejezzük ki Csíki Éva kolléganőnknek szeretett édesapja, Tuduka Oszkár elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki Tuduka Oszkár családjának szerettük elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az RMDSZ Bihar megyei szervezetének vezetősége és munkaközössége.

*

Mély szomorúsággal veszünk végső búcsút a régi, jó baráttól, TUDUKA OSZKÁRTÓL őszinte részvéttel a gyászoló családnak. Emlékét szeretettel megőrizzük. Dr. Vesselényi Gyula Tibor és családja.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, PATAKI IULIANNA meghalt. Temetése f. hó 19-én 11 órakor lesz a városi kápolnából. Nyugodjon békében. Bánatos lánya, veje és unokája.

*

„Eggyé forrt kéz a húrral / És már egy új ütembe kezd / Lassan és csendesen szól / Így üzeni, megérkezett!” Fájó szívvel búcsúzunk a kedves KOCSIS IMRÉTŐL (zenész, Szentimre). Örökre velünk maradsz, őrizzük mosolyodat. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Barabás Gyula és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett vejemtől és sógorunktól, MAXI MIHAI EMERIKTŐL (élt 55 évet). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodj békében! A Józsa család.

*

Őszinte részvéttel állunk barátnőm, KÁDÁR KATALIN és családja mellett a szeretett édesapa, TÓTH TIBOR elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodj békében! Gyöngyi és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, ID. POPI SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében. Emléke legyen áldott. Bánatos családja.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk, ÖRDÖG JULIANNA (szül. KÖBLÖS JULIANNA, Örvénd)
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik ismerték és szerették és osztoztak mély fájdalmunkban, elkísérve TOLCSVAI MAGDOLNÁT utolsó útjára. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédnagyapa, ID. TÓTH TIBOR életének 85. évében türelemmel viselt betegség után elhunyt. Temetése szerdán, május 20-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászolja felesége Olgi, lánya Kati, unokája Babuci és férje Levente, kicsi dédunokája Csongi, fia Tibi, menye Rozi, unokája Attila.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, SZILÁGYI ŞTEFAN életének 82. évében elhunyt. Temetése szerdán 2015.05.20-án 15 órától a városi kápolnából. Soha el nem múló fájdalommal.

*

Fájó szívvel búcsúzunk SZŰCS GÁSPÁRTÓL (szül. Gálospetri), akinek jóságos szíve örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló, özvegy Szűcs Antalné és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett sógoromtól, KOCSIS IMRÉTŐL (Szentimre). „Virágot viszek egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozom vissza. Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni, míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nekünk, soha nem feledünk.” Gyászoló sógornője Erzsike.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút a szeretett PATAKI JULIANNÁTÓL (a volt Metalica dolgozója),
aki 64 éves korában elhunyt. Őszinte részvétünket fejezzük ki lányának, vejének és kedves unokájának. Temetése május 19-én 11 órakor a városi kápolnából. Szilágyi György és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, meny, sógornő, nagynéni és rokon, MARTON ILONA
(szül. NÉVTELEN, volt IMPS-dolgozó) 59 éves korában, április 12-én, Szolnokon hirtelen elhunyt. Drága hamvait 2015. május 21-én, csütörtökön 14,30 órakor helyezzük örök nyugalomra a szolnoki városi temetőben. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. PUSZTAI IMRÉRE, aki ma 1 éve örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lánya és családja.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra amikor ma, május 19-én 12 éve, hogy elveszítettük a drága, jó feleséget, édesanyát, anyóst, nagymamát, VÁSÁRHELYI ANIKÓT (szül. VÖLGYESI, agrármérnök). Egy tavaszi napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. De az élet csendbe megy tovább, emlékedet megőrizzük egy életen át. A gyászoló család, férjed, lányod, unokád, vejed.

*

Mély fájdalomtól megtört szívvel veszek végső búcsút szeretett bátyámtól, NYIRI GYULÁTÓL. Nyugodj békében! Öcséd Nyiri Béla és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a drága, szeretett édesanyára, anyósra és nagymamára, KUCKHARSZKI MARGITRA (szül. GARAGULY) halálának 6. évfordulóján. „Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen. Itthagytál minket, elmentél csendben, drága szíved megpihent a mennyben. Hiányzol nagyon!” Lánya Cuni, fia Öcsi, veje Cornel, menye Anikó, unokái Bianca, Norbi és Erik.

*

Szívünkben mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól, a drága nagytatától, ID. KOCSIS IMRÉTŐL (élt 68 évet, Szentimre), aki súlyos betegségben örökre megpihent. Temetése 19-én, kedden 13 órakor a gyászháztól. Ha le tudnám írni szívem bánatát, biztos megsiratna az egész világ. Álmok, emlékek, gyönyörű szép szavak, ennyi az egész, mi belőled maradt. Te úgy szerettél mindig amilyen vagyok, amit te adtál, mástól nem kaphatok. Fejfádra borulok zokogva, de téged már nem hozhatlak vissza. Ha majd napjaim le fognak telni, tehozzád jövök megpihenni. Isten őrködjön álmaid felett! Örökre gyászoló felesége Irénke, fiai Imi, Róbert, menye Emese, imádott unokái Ricsi és Krisztián.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett öcsém, SZŰCS GÁSPÁR május 17-én elhunyt. Temetése május 19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló testvére Berta és fia Peti.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak TUDUKA OSZKÁR elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Bechtold család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagytata,
NYÍRI GYULA (szül. hegyközkovácsi, bihari lakos) rövid szenvedés után visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése a bihari református kápolnától, május 19-én 15 órától. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Búcsúznak tőle: felesége Piroska, fiai Attila, Csaba, Lóránt, menyei Jutka és Andrea, unokái Tünde, Fanni (Zsófi) és Edvin.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága testvéremre, ALTFATER VALÉRIÁRA (szül. NOSZEK) halálának 2. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívünk őrzi drága emléked. Emlékezik rád testvéred Éva, sógorod Sanyi és keresztlányod Mónika.

*

Őszinte részvétem ÉVÁNAK, a nagyra becsült férje, TUDUKA OSZKÁR halála miatti fájdalmában. Szondi Vali.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett id. CSENGERI ISTVÁN rövid szenvedés után, május 17-én, 68 éves korában elhunyt. Temetése 23-án, pénteken délután, 17 órakor, helyi idő szerint Nagykátán (Magyarország). Őszinte részvéttel a gyászoló családnak, sorgónője Ilonka, sógora Gyuri, valamint a Bondár és a Deli család.

Címkék: