Gyászhírek 2015. május 18.

Gyászhírek 2015. május 18.
Mély megrendüléssel értesültünk szeretett munkatársunk, a köztiszteletben álló tanár, zenekritikus, Tuduka Oszkár haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. A Bihari Napló munkaközössége.


Mély fájdalommal és megtört szívvel emlékezünk ma rád apánk, nagyapánk és rendkívüli apósunk, MUDURA SÁNDOR,
ki már egy éve váratlanul eltávoztál közülünk. Lehetetlen szavakba önteni fájdalmunkat, szeretett családtagunk elvesztése miatt, emléked örökké lelkünkben marad, soha nem felejtünk el. Ifj. Mudura Sándor és családja.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút a szeretett GALI ÁGNESTŐL, aki súlyos betegség után csendesen megpihent. Őszinte részvétünket fejezzük ki férjének és lányainak. Emlékét örökké megőrizzük. A Gali család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak GALI ÁGNES elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A Puskás család.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, Egeresi Irén
(szül. Nyilas Irén, Érköbölkút) 57 éves korában rövid, de súlyos betegségben elhunyt. Temetése május 19-én, kedden délután 16 órakor a helyi kápolnából. Búcsúzik tőle édesanyja Irénke, férje Gabi, anyósa, apósa és a többi családtag.

*

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.” (Esaias 43.1) Őszinte részvétünket fejezzük ki Barabás Arnoldnak és a gyászoló családnak a szeretett édesapa, BARABÁS JÁNOS (jogtanácsos, Szalonta) ellhunyta miatt érzett fájdalmukban. A szeretet soha el nem fogy. (I Kor. 8.13) Búcsúznak tőle unokatestvérei Érmihályfalváról: Biró Árpád, Hérac Juliana, Varsóczi Jlona, férje Gyuri és azok családja.

*

Fájó szívvel emlékezem a drága, jó férjre, VARGA FERENCRE halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott. Az örök világosság fényeskedjék neki. Felesége Marika.

*

Mély fájdalommal a szívünkben, könnyekkel a szemünkben emlékezünk drága, szeretett gyermekünkre, a legdrágább kincsünkre, ifj. BALLA ANDRÁSRA (élt 41 évet) akit már 4 éve a kegyetlen halál váratlanul magához szólított. „Megállunk némán a sírod mellett, fájó szívvel őrizzük drága emlékedet.” Örökké sirató, bánatos szüleid.

*

Már 6 éve nincs köztünk a szerető férj, édesapa és nagyapa, ID. SZILÁGYI GÉZA (Hegyközszáldobágy). Hiányodat nem pótolhatja semmi sem, csak egy dolog vigasztal, hogy lesz egy boldog viszontlátás. Téged örökké szerető családod.

*

Őszinte részvétünk az ÖRDÖG családnak szerettük halála miatt érzett fájdalmukban. Tisztelettel Székely Éva és Papp Éva.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága SZEBENI ILONÁRA halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos fia, menye, unokája és dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. VERES ÖDÖNRE, aki 10 és fél éve távozott szerettei közül. Felesége, lánya, veje, unokái.

*

Emlékezünk IFJ. VERES ÖDÖNRE, aki 1 éve távozott közülünk. Édesanyja, fia Ödön, testvére Inci, sógora Ernő, unokaöccse Márk és a rokonság.

*

Fájó szívvel emlékezem nővéremre, FORRAI TERÉZIÁRA (szül. KOVÁCS, száldobágyi hegy) aki ma egy éve, búcsú nélkül hagyott itt. „Múlnak a napok, s az évek,/ Szívemben örökké él az emléked./ Borulhat rád a temető csendje,/ Én szeretni foglak mindörökre.” Bánatos húgod Margit és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, FORRAI TERÉZIÁRA (szül. KOVÁCS, száldobágyi hegy), aki ma 1 éve hagyott itt bennünket. Életünk példaképe voltál, minden nap ránk ragyogtál. Lelked mint fehér galamb csendesen messze szállt. Kimondhatatlanul fáj, hogy minket itthagytál. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi. Míg a földön élünk, nem fogunk feledni. Bánatos lánya Terike, veje Pityu, unokái Tündi és Pityu.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára, FORRAI TERÉZIÁRA (szül. KOVÁCS, száldobágyi hegy), aki ma 1 éve hagyott itt minket. Addig vagy boldog, míg van, aki szeret. A bajban megfogja a kezed. Milyen fontos is volt nekünk, akkor érezzük, ha már nincs velünk. Szívünkben helyedet nem pótolja semmi. Míg a földön élünk, nem fogunk feledni! Bánatos lánya Emike, veje Jani, unokája Romeo és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk IFJ. SZABÓ GYULÁRA (Szalárd), aki ma 20 éve örökre itthagyott bennünket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Édesanyja, felesége, két leánya, vejei és kicsi unokája.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, Tolcsvai Magdolna életének 79. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése hétfőn, május 18-án 14 órától a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben megőrizzük.
Fia János, menye Jucika.

Címkék: