Gyászhírek 2015. május 15.

Gyászhírek 2015. május 15.
Őszinte részvétünket és mély együttérzésünket fejezzük ki a családnak a szeretett feleség, édesanya és nagymama, Rottensteiner Éva korai elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A nagyvárad-velencei római katolikus egyházközség hívei.


Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk drága édesanyámra, KISS MARGITRA (szül. RENCSIK, Szalacs) halálának 1 évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívünk őrzi drága emlékedet. Gyászoló lánya és családja.

*

„Nincs e Földön hosszú maradás,/ Fogadó ez nem Örök lakás.” Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, nagytatára, apósra, ZAJTI JÁNOSRA (PICI, élt 56 évet, Érmihályfalva), aki 2 éve elhunyt. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki ha baj van, megfogja a kezed. S, hogy milyen fontos is volt ő neked, csak akkor érzed, ha már nem lehet veled. Köszönjük, hogy lelkünk lelkünkbe írtad. Nincs hatalma felettünk a sírnak. Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod a lelkünkben marad. Még ma is fáj, és örökre így marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Felesége Gyöngyi, lánya Évike, unokája Jancsika, veje János.

*

Fájdalom költözött 1 éve szívembe, nem hallhatom hangod, nem lehetek már soha többet veled, PÉTERKÉM
(LACHCE). Emlékedet örökre szívemben hordom. Szerető feleséged Márta és családja.

*

Holnap, május 16-án egy éve, hogy szeretett férjem, NAGY IMRE JÓZSEF hosszan tartó betegség után elhunyt. „Egyszer eljön az idő majd, hozzád sietek végleg én, hogy nálad hagyjam mind a jajt, ha végsőt lobban már a fény.”
Őt örökké gyászoló felesége Ducika.

*

Fájdalommal emlékezünk az egy éve elhunyt, szeretett apára, nagyapára, NAGY IMRE JÓZSEFRE (élt 68 évet).
„Ne félj, mert nincs halál, nincs távo,l s nincs határ.” Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Fia Imi, annak párja Anna és szeretett unokája Renáta.

*

Ma 10 éve annak, hogy barátnőnk, GÁLL IRÉN (BABI) elment. Emlékét ma is őrizzük. Tünde és Rozi.

*

Gyönyörű szép emlékekkel szívünkben emlékezünk halálának 6. évfordulóján a szeretett férjre, apára, apósra, drága nagytatára, testvérre, jó barátra, FÜLÖP LAJOS TIBORRA. A szeretet mindennél több és mindennél erősebb. Az igaz ember nem távozik el végleg, bennünk él tovább. Szerető felesége Vali, fiai Tibor és Zsolt, menyei Kati és Ildi, szeretett unokái Bendegúz, Biborka, Csanád, Gergő, Boglárka, Farkas, testvérei és a jó barátok.
*

A veszteség örök fájdalmával emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra és dédire, BERKI JÓZSEFRE (1935–2013) halálának 2. évfordulóján. Napok, hónapok, évek elszálltak, de szívünkben nem enyhül a fájdalom, a bánat. Soha nem leszel elfeledve. Míg élünk, emléked szívünkben marad. Pihenése legyen áldott!
Kegyelettel és tisztelettel emlékezik rá bánatos felesége Marika és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, VARGA IMRÉRE
(Mezőtelegd), aki már 5 éve itthagyott bennünket. „Szerető férj voltál, drága édesapa,/ Bánatos családodnak őrangyala!/ Sírod előtt áll szerető családod,/ Pihenj békében, legyen szép az álmod!” Örökké bánatos felesége Zsuzsika, lánya Babi, veje Józsi, lánya Nóra és két kicsi unokája Kristóf és Cynthia.

*

Fájó szívvel emlékezünk a férjre, édesapára, apósra, nagyapára, ID. MÓRA SÁNDORRA halálának 18. évfordulóján.
Bánatos családja.

*

Isten akaratába beletörődve tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, GÉCZI LAJOS 101 éves korában visszaadta lelkét a Teremtőjének. Temetése ma, pénteken 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

A nagyváradi M. Eminescu (volt 4-es számú) gimnázium 1975-ben végzett XII. B osztály volt diákjai a 40 éves találkozójuk alkalmából, kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és osztálytársaikra.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mély fájdalommal emlékezünk IFJ. BALOGH IMRÉRE (Bihardiószeg) halálának 10. évfordulóján. „Mikor a csillagok fénye ragyog az égen,/ Szemed csillogása ég szeretteid szemében./ Mert egy könnycsepp a szemeinkben még érted él,/ Egy gyertya az asztalon még érted ég./Még fáj, s talán örökre így marad,/
De mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Gyászoló szülei, felesége Edit, lányai Csilla és Edina, veje Călin, kis unokája Dórika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett apára, apósra, nagyapára, KISS LAJOSRA (Bihar) halálának első évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre.” Nyugodj békében! Lánya Éva, veje József, unokája Tamás.

*

Fájó szívvel emlékezem feleségemre, CZÉGÉ JOLÁNRA halálának 2. évfordulóján. Nyugodj békében! Szerető férjed Sanyi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, PETŐ JÓZSEFRE (KÓKA), aki 6 hónapja hirtelen elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Leánya Edit és családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, nagybácsira, PETŐ JÓZSEFRE (KÓKA), akinek jóságos szíve 2014. november 19-én megszűnt dobogni. Nyugodjon békében! Nővére Margit, unokahúga Marika.

*

„Ne sírjatok! Én a síron túl is szeretni foglak titeket. A lélek és a szeretet nem hal meg soha.” Próbálunk nem sírni drága Papa, de amíg élünk, szeretünk és soha nem feledünk el! MISSIK LÁSZLÓ (élt 57 évet). Emlékezik rád halálod 3. évfordulóján a téged örökké szerető, bánatos családod.

*

Szomorú szívvel emlékezünk LOVAS LÁSZLÓRA (Bihardiószeg) halálának 30. évfordulóján. „Nem tudom felfogni, amit magaddal tettél, lassan 30 éve, hogy te csak egy lélek lettél.” Bánatos lánya Éva, Gyuszi és Kinga.

*

Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s a lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Fájó szívvel emlékezünk FEYÉR ZSIGMONDRA (érmihályfalvai tanár) halálának 9. évfordulóján. Drága emlékét örökre szívünkben megőrizzük! Felesége Mária, lánya Krisztina, fia Norbert és szerettei.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló ÖRDÖG családnak a szeretett feleség, édesanya, nagymama, ÖRDÖG JULIÁNNA (tanító néni, Örvénd) elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Emléke szívünkben örökké megmarad. A Varga, Molnár és Nagy család Örvéndről.

*

„Tartsd emlékezetedben, Istenem, az én javamra mindazt, amit ezért a népért tettem!” (Nehémiás 5,19) Kegyelettel búcsúzunk ÖRDÖG JULIÁNNA (Örvénd) nyugalmazott tanítónőtől, aki évtizedeken át végezte közöttünk hűséggel azt a szolgálatot, amit Ura rábízott. Emléke legyen áldott, nyugodjék a boldog feltámadás reménysége alatt. Isten szent lelke vigasztalja a gyászoló családot. Az örvéndi galuközösség.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a jó férjre, szerető édesapára, apósra és nagyapára, ID. AGÓCS JÁNOSRA (Margitta),
aki ma 3 éve, hogy örökre megpihent. Küzdöttél végig, míg erődből tellett, élni akartál, de a halál nem kegyelmezett. Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted, csak az idő múlik, feledni nem lehet, mert az életünk üres lett nélküled, de az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át. Felesége Klára, fiai Jancsi és Csabi, menyei Tünde és Ildikó, és unokái Brigitta, Henrietta és Gábor.

*

Lelkünkben mély fájdalommal és könnyes szemmel tudatjuk, hogy a legdrágább, szerető feleség, édesanya, anyós és nagymama, ROTTENSTEINER ÉVA életének 57. évében rövid, de súlyos szenvedés után szeretteitől elbúcsúzva, Isten akaratában megnyugodva, visszaadta áldott, jó lelkét Teremtőjének. Az vigasztal bennünket, hogy a mennyországban már nem kell többé szenvednie, hanem örök örömben és boldogságban odafentről segít bennünket. Örök nyugalomra május 15-én, pénteken 15 órakor helyezzük a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából. Lelkünkben örökké élni fogsz, nyugodj békében! Akik téged soha nem felejtenek: szerető férjed Béla, lányod Enikő, fiad Bélu, menyed Réka, unokáid Bernike és Bogika.

*

Soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk a legdrágább testvértől, sógornőtől és keresztanyától, ROTTENSTEINER ÉVÁTÓL, aki örökre itthagyott bennünket. Emlékét örökre szívünkben hordozzuk. Testvére Jóska, sógornője Baby, lányuk Evelin, Péter és Zétu.

*

Kegyeletteljes szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, testvér, nagynéni, nagymama, dédnagymama, rokon, szomszéd, ÖRDÖG JULIANNA (szül. KÖBLÖS JULIANNA) nyugalmazott örvéndi tanítónő, 84. életévében, súlyos betegség után, csendesen megpihent. Temetése Marosvásárhelyen, május 16-án lesz, a református sírkertben, 13 órától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára PERECZ EMŐKÉRE (gyógyszerésznő), akit 4 éve kísértünk utolsó útjára. „Ha megkondul a harang imádkozunk érted/azért, hogy légy boldog az égben./Szívünkben fájdalom, a bánat felzokog,/mert szerető szíved köztünk már nem dobog./Az élet nehéz és mostoha,/szeretni megtanít, de feledni soha./” Örökké bánatos férjed, lányaid, unokáid és vejeid.

*

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam”. Őszinte részvétemet fejezem ki Ördög Balázs, nyugalmazott, őrvéndi tanár úrnak és családjának, szeretett felesége, volt tanítónénim ÖRDÖG JULIANNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Kedves hangját, mosolyát, örökre megőrzöm emlékemben. Nyugodjon békében! Papp Manci.

*

Fájdalmas 10 év telt el azóta, mióta a legdrágább férjet, édesapát és sógort, ifj. TÁLINGER JÓZSEFET
(élt 48 évet) elkísértük utolsó útjára. „A drága Istent arra kérjük, hogy vigyázzon rád!/Egyet megígértünk, hogy soha el nem feledünk,/A szívünkben leszel míg élünk./Gyújtok egy gyertyát, lehajtom fejem, s imára kulcsolom a kezem.”/
Örökké gyászoló feleséged Ibolya, egyetlen lányod Ibici, vejed Cipri, sógornőd Magdi és családja, Józsi és Mihaela.

Címkék: