Gyászhírek 2015. május 14.

Gyászhírek 2015. május 14.
Köszönetet mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik szeretett gyermekünk, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK PATRIK temetésén részt vettek, virágaikat sírjára helyezték, bánatunkban részvéttel osztoztak. A család.


Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk, DUKÁSZ PÉTER, a Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház színművésze 2015. május 9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Soha nem múló fájdalom marad szívünkben. Emlékét őrzik mindazok, akik szerették és tisztelték. Búcsúztatására május 19-én, kedden 15 órakor, református szertartás szerint kerül sor a temesvári Opera aulájában. (Részvétfogadás 13,30 órától. Kérjük a gyászolókat, hogy kizárólag egy szál virágot hozzanak.) Végső nyugalomra május 21-én, csütörtökön 15 órakor, református szertartás szerint helyezzük a szentendrei Köztemetőben (2000 Szentendre, Sztaravodai út 3477 hrsz.) A gyászoló család.

*

Kegyeletteljes szívvel tudatjuk, hogy a drága feleség, édesanya, testvér, nagynéni, nagymama, dédnagymama, rokon, szomszéd, ÖRDÖG JULIANNA (szül. KÖBLÖS JULIANNA) nyugalmazott örvéndi tanítónő, 84. életévében, súlyos betegség után csendesen megpihent. Temetése Marosvásárhelyen, május 16-án lesz a református sírkertben 13 órától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút szeretett tanító néninktől, ÖRDÖG JULIANNÁTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Kedves mosolyát örökre szívünkbe zártuk. Emléke legyen áldott! Semendi Gyula és családja.

*

„Másképp lenne, ha velünk lennél,/ ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél./ A gyertya most érted égjen, /ki fent laksz már a magas égben./ Ki vigyáz ránk onnan fentről,/ s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. /A Mindenhatótól csak az az egy a kérés,/ pihenésed legyen nyugalmas és békés.” Fájó szívvel emlékezünk VÁNYA ATTILÁRA. Szerető unokatestvére Emese és családja.

*

Már 2 éve, de az emléked a szívünkben él VÁNYA ATTILA. „Megszólalnak a harangok, / Magához hívtak az angyalok. / A földi szenvedést itthagyom, / Ami vár rám, az nyugalom. / S ha az ég boltján egy csillag sem ragyog, / Tudni fogod akkor is, hogy ott vagyok. / Csak az idő múlik, feledni nem lehet, / Kinek az élete jóság volt és szeretet.” Örökké szeretünk! Szerető nagynénéd Jolán és István.

*

Leírhatatlan fájdalommal emlékezem drága gyermekemre, VÁNYA ATTILÁRA, akit 2 éve a halál kitépett szívemből. „Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám, / Csak a hangod még egyszer hallanám. / Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívem, Mióta elmentél és nem vagy itt velem. / Hulló könnyekkel állok sírod felett, / Mert a koporsó bezárta legdrágább kincsemet. / Elmentél, pedig sok dolgod lett volna, / megtölteni jósággal családod életét. / Elmentél és veled együtt eltűnt a remény, de lelkem egy darabja utadon elkísér.” A veszteség örök fájdalmával emlékezem rád, drága gyermekem. Nyugodj békében. Sirató és gyászoló, összetört szívű édesanyád.

*

Fájó szívvel búcsúzunk ROTESTEINER ÉVÁTÓL. Őszinte részvétünk a családnak. Nyugodjon békében. A velencei egyház római katolikus Rózsa füzér tagjai.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett apa, após és nagyapa, DOMSA PÁL életének 68. évében elhunyt. Temetése pénteken, május 15-én 14 órakor a szalárdi temetőben. Gyászoló családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ROTTENSTEINER ENIKŐNEK édesanyja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
A jó Isten vigasztalását kívánja: a Rodenta munkaközössége.

*

Fájó szívvel és sok szeretettel emlékezem férjemre, PÁNTYA GYÖRGYRE halálának 14. évfordulóján. Emlékét örökre megőrzöm. Felesége Eta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, jóságos édesapára és nagyapára, MIKLÓS PÉTERRE (agrármérnök, Várasfenes)
aki húsz esztendővel ezelőtt, 55 éves korában hagyott itt bennünket. Emléke örökké élni fog szívünkben! Bánatos családja.

Címkék: