Gyászhírek 2015. május 13.

Gyászhírek 2015. május 13.
Fájdalommal emlékezünk IFJ. BEKE GYULÁRA halálának nyolcadik évfordulóján. „Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Szerető szülei és testvérei.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, ID. MITRA FERENCRE (volt nyomdász) halálának második évfordulóján. Egy drága lélek oly hirtelen eltávozott közülünk, olyan útra ment, ahonnan nincs visszatérés. „Egy szál gyertya, mely lassan végig ég, / Egy élet, mely percek alatt véget ért, /Itthagytad azokat kik szerettek téged, / De az élet csendben megy tovább, / szívünkben élni fogsz mindörökre.” Nyugodj békében! Örökké bánatos édesanyád, nővéred Marika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BÖSZÖRMÉNYI és a CÂMPAN családnak a drága gyermek, testvér és unoka,
BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK (Hegyközújlak, élt 3 évet) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. „Életed elszállt mint a virág illat, de emléked ragyog mint a legfényesebb csillag.” Dani Csaba és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BÖSZÖRMÉNYI, CÂMPAN és BOTOS családnak a szeretett gyermek, testvér, unoka és keresztgyermek, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK (Hegyközújlak) elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. „Akiket szeretünk, s bár sírban nyugszanak, igazi nyughelyük a szívünkben marad.” Kinga és Zolika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak drága kisfiuk, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK PATRIK elvesztése miatt, aki 3 és fél évesen távozott közülünk. Nyugodjon békében! Emlékét őrizni fogjuk. Az 52-es óvoda közössége, valamint a csoport óvónői: Micu Camelia és Suciu Margareta.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BÖSZÖRMÉNYI JÓZSEFNEK és feleségének a szeretett gyermek elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Hegyközpályi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett édesanyánktól, FÁBIÁN ANNÁTÓL, aki életének 86. évében elhunyt. Temetése május 13-án 14 órakor a szentmártoni temetőben. Nyugodjon békében! Gyermekei Marci, Pista, Feri és családjaik.

*

Összetört szívvel búcsúzunk sógornőnktől, a nagynénitől, TÓTH ENIKŐTŐL, aki fiatalon, súlyos betegségben hunyt el. Emléke legyen áldott! Gyászolja Margit, Miki és Robi.

*

Őszinte részvéttel állunk gyászoló dalnoktársunk, TÓTH ZSIGMOND és családja mellett és osztozunk szeretett lányuk,
TÓTH ENIKŐ ANNA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Váradi Dalnokok.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, PREISZ SÁNDORRA halálának 42. évfordulóján. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, CZOKA IRMÁRA (szül. LEMPERGER, Éradony), aki ma egy éve, hogy örökre megpihent. Emlékedet megőrizzük egy életen át. Férje Gyuri, fia Attila, menye Ottilia, valamint násza, nászasszonya és Jimmy Félegyházáról.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, RÉKÁNAK, anyósa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Ramiluck munkatársai.

Címkék: