Gyászhírek 2015. május 11.

Gyászhírek 2015. május 11.
Fájó szívvel búcsúzunk drága édesanyánktól, nagymamánktól, dédmamánktól, özv. TARSOLY LAJOSNÉTÓL (szül. Nagy Margit), aki súlyos szenvedés után 87 éves korában elhunyt. Temetése 2015. május 11-én 15 órakor a szentjánosi kápolnából. Emlékét szeretettel szivünkbe zárjuk. Búcsúznak tőle gyermekei Magdus és Lajos, unokái Anikó és Karolina, unokaveje Karcsi, dédunokái Vanda, Ancsa és párja Misi.


Őszinte részvétünket fejezzük ki FEHÉR ARTURNAK és családjának, a szeretett édesapa, FEHÉR SÁNDOR elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Nagyváradi Állami Filharmónia Énekkara.

*

Szeretettel emlékezünk LENGYEL JÓZSEFRE (volt férfi szabómester), halálának 3. évfordulóján. A fénylő csillagok vigyázzák csendes álmát. Az Ottenberger, Halász és Máthé családok.

*

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy CRIŞAN GYÖRGY a szeretett férj édesapa, após és nagytata életének 83. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetés a városi kápolnától, május 11-én (hétfőn) 14 órától. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük a viszontlátás reményében. Felesége Lidia, fia Gyuszi, menye Eva, unokái Vicus, Gyuszi és családja.

*

„Ütött a válás órája, elment kit szerettünk”– fogalmazódik meg bennünk az ének íróval együtt. Egy értékes hittestvérünk Istennek hű szolgája, aki fáradhatatlanul végezte a rábízott feladatot, úgy testileg, mint kelkileg. Hisszük, hogy megkapja a jutalmat a munkájáért. Énekkarunk karmestere volt évtizedeken át, nagyrabecsült értékes volt számunkra Ő a Gyuszi bácsi. Emlékét szívünkbe őrizzük CRIŞAN GYÖRGY Kívánunk vigasztalódást szeretteinek a boldog feltámandás reményébén. „Ha testben válni kell, az nagyon fáj nekünk, de egyesít minket a hit és a menny felé megyünk”. A belvárosi magyar baptista gyülekezet zenekara.

*

Fájdalommal emlékezünk szeretett halottunkra, MÁTÉ VERÁRA (szül. ÁKOS) halálának első évfordulóján. Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ID. MITRA FERENCRE (volt nyomdász) halálának második évfordulóján. Egy tavaszi estén életed véget ért, bánatot ránk hagyva, hirtelen elmentél. Nélküled már semmi nem olyan mint régen, fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. De az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át. Örökké gyászoló felesége, fiai és azok családja.

*

Szeretettel emlékezünk ID. BÁTHORI BÉLÁRA, halálának 4. évfordulójára. Felesége Ica és gyermekei.

*

Szomorúan búcsúzunk volt osztálytársunktól, KOZMA ILLÉS SZILVIÁTÓL. Nyugodjon békében! Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. A Székelyhídi Líceum 1962-es végzősök nevében Mikó Gyula.

*

Szomorú szívvel emlékezünk HECLER PÉTERRE, aki 6 hónapja eltávozott az élők sorából. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel és örök szeretettel emlékezünk a drága édesapára, nagytatára és sógorra, FINGERMANN JENŐRE,
halálának nyolcadik szomorú évfordulóján. A bánatos család.

Címkék: