Gyászhírek 2015. június 5.

Akt.:
Gyászhírek 2015. június 5.
Mély fájdalommal, de Isten döntésébe beletörődve tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, édesapa, após, nagyapa, BOD PÉTER (tanár) a rá jellemző méltósággal és derűvel viselt hosszú és súlyos betegség után, folyó hó 2-án visszaadta lelkét a Teremtőnek. Búcsúztatására június 5-én, pénteken 11 órakor a Steinberger kápolnában kerül sor. Gyászolják: felesége Ildikó, testvére Kuli, fia István, lánya Mazsi, menye Andrea, veje Attila, unokái: Dani, Tibi és Réka.


Őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak apatársam, BOD PÉTER elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban.
Felföldi Ilona.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak apatársunk, BOD PÉTER elvesztése felett érzett mély gyászukban.
Nagy Gyula és Mária.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló BOD és FELFÖLDI-BOD családoknak a szeretett férj, testvér, édesapa, nagyapa, após, BOD PÉTER elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Vigasztalódást kíván Felföldi Sándor és Anikó.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk barátunktól, BOD PÉTERTŐL és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Manci és Oszi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BOD családnak szerettük, BOD PÉTER elhunytakor. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. A Jámbor család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki FELFÖLDI-BOD DANINAK és családjának a szeretett nagytata elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Az I.D. osztály tanulói, szülői közössége és a tanító néni.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak barátunk, BOD PÉTER elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban.
A Lévai család és Ildi.

*

Könnyes szemmel együttérzésünket fejezzük ki BOD ILDIKÓNAK és családjának a szeretett férj, apa, BOD PÉTER
elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Búcsúzom tőled drága barátom. Ági, Anikó és Vivien.

*

Őszinte részvéttel, baráti együttérzéssel állunk a gyászoló BOD család mellett, akik most vesztették el szerettüket, BOD PÉTERT az idős családfőt. Lelketek szomorúságát váltsa megnyugvásra a múló idő, az emlékezés. Igaz, jó barátunk, legyen békés örök pihenésed. A Herczeg és Barabás család.

*

Őszinte részvétünk a BOD családnak BOD PÉTER, volt kollégánk elvesztése miatt. A Balázs család.

*

Szomorú szívvel értesültünk a szeretett, régi, jó barát, BOD PÉTER elhunytáról. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Dr. Vesselényi Gyula Tibor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kedves barátunktól, BOD PÉTERTŐL. Nyugodj békében! Részvétünk a gyászoló családnak. Cuni, Feri és Ági.

*

Megrendülten búcsúzunk BOD PÉTER barátunktól, osztálytársunktól. Őszinte részvétünk családjának. A 2-es számú Fiú Líceum 1952-ben végzett osztálytársaid.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BOD ILDIKÓNAK és családjának férje, BOD PÉTER elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
Az E.K.E. ’91 vezetősége és tagsága.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kedves barátunktól, BOD PÉTERTŐL. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Vonház Antal és családja.

*

Őszinte részvétünk a BOD családnak a szeretett férj, apa, nagyapa, BOD PÉTER elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
Aji és Gábor.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk BOD PÉTERTŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Őszinte részvétünk szeretteinek.
Balla István és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BOD családnak a szeretett férj, édesapa és nagyapa, BOD PÉTER elhunyta alkalmából érzett fájdalmukban. A Nagyváradi Premontrei Öregdiákok.

*

Fájdalommal emlékezünk CSEH MIKLÓSRA halálának 23., és ÖZV. CSEH ILONÁRA halálának 6. évfordulóján. Fiai László és Miklós családjaikkal.

*

A 4-es Számú Középiskola 1965-ben végzett XI.B.,D.,F. és H. osztályok öregdiákjai az 50. éves érettségi találkozójuk alkalmából kegyelettel és tisztelettel emlékeznek nagyrabecsült, nagytudású elhunyt tanáraikra: ALMÁSI LÁSZLÓ, BENICZKY LÁSZLÓ, LŐRINCZ KLEMENTINA, RÉTY FERENC, ZUDOR MÁRIA, DR. DEUTSCH MÁRTA, KELLER MÁRTA, KŐVÁRI EMIL, VÁRADI ISTVÁN, LACZKA ÁGNES, RITTER FERENC, JAKABOVICS MIKLÓS, LUKÁCS ILONA, ROSTÁS GIZELLA, SZÉP ÉVA, SZEGEDI IRÉN, NAGHI LIVIUS, KREINER MÁRTA. Valamint szeretett osztálytársainkra:
XI. B. AMBRÓ LÁSZLÓ, BENEDEK ERZSÉBET, FEKETE MIHÁLY, HENTES LAJOS, HUSZÁR MÁRIA, KISS FERENC, OLÁH KÁROLY, VARGA GYULA.

XI.D. CZUMBEL KÁROLY, BAKA SÁNDOR, ZAJÁCZ JÁNOS, ELEKES MÁTÉ, KRISTÓ TAMÁS, SZACSKÓ ÁGNES, VÁRADI PÉTER, KOVÁCS JÁNOS, COPIL JÁNOS, MÓZER LÁSZLÓ.

XI.F.
ANTAL JAKAB JÁNOS, BALLA ISTVÁN, BIRÓ LÁSZLÓ, BISZTRICZKI JÓZSEF, BLAZSEK BÉLA, BÓDIS KÁROLY, BUNTA JÁNOS, CSUHA PÉTER, INCZE BÉLA, NAGY VINCE, TENKŐ JÓZSEF.

XI.H.
JÁMBOR ZOLTÁN, KOVÁCS ISTVÁN, BENKE ZOLTÁN, VURA MIHÁLY, MÉSZÁROS JÚLIA, SZABÓ LAJOS, SZABÓ PÉTER. Nyugodjanak békében! Emlékük szívünkben örökké élni fog!

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nővér, nagyanya, dédanya, HUNYADI ILONA KATALIN
81 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése szombaton, június 6-án 13 órakor a mezőtelegdi kápolnából.
Búcsúznak tőle szerető testvérei, fiai, menyei, unokái, dédunokái.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett unokatestvérünk, JOLŢA MÁRIA 67 éves korában, rövid és súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése június 6-án, szombaton 15 órakor a bályoki temetőben lesz. Nyugodjon békében!

*

Negyvenöt éves érettségi találkozónk alkalmával tisztelettel és szeretettel emlékezünk elhunyt tanárainkra és osztálytársainkra. Az Ady Endre Líceum 1970-ben végzett XII. A osztályának diákjai.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagytatára, ID. KISS FERENCRE (Biharfélegyháza), akinek jóságos szíve ma 10 éve megszűnt dobogni. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha,/ Kit lelkünkben látunk, nem megy el soha./ A temető csendje ad neki nyugalmat,/ Szívünk fájdalma örökre megmarad.” Örökké bánatos családja.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem 13 éve elhunyt édesanyámra, DOBROSI ROZÁLIÁRA, és 5 éve elhunyt egyetlen gyermekemre, HASZNOSI JÓZSEFRE. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Az örökké bánatos gyermek, valamint édesanya, Éva.

*

Halálának első évfordulóján emlékezünk MÁTYUS JÓZSEFRE (Éradony). Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jaj szó, nem sok, amit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján! Szíved már nem fáj, de a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Szerető felesége Gyöngyi, lányai Kinga, Tünde, unokái Roland és Márk, veje Zoltán és József.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, PAPP LAJOSRA (Hegyközszentimre) halálának 4. évfordulóján. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/ Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,/ amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Míg köztünk voltál, nagyon szerettünk,/ Hiányzol nekünk és soha nem feledünk./ Míg élünk ,szívünkben őrizzük drága emlékedet, Nyugodj békében! Szeretettel emlékezik rá bánatos felesége Emma, lánya Emmuci, veje Barna, unokája Robika és apatársa Tibi.

*

Fájó szívvel emlékezünk TURÁNYI ERZSÉBETRE halálának első évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívünk őrzi drága emlékedet.” Gyászolja Erzsike és lánya Anamaria.

*

Negyvenöt éves érettségi találkozónk alkalmából emlékezünk azokra, akik már nem lehetnek közöttünk: tisztelt tanárainkra és a közelmúltban elhunyt osztályfőnökünkre, RÖVID SÁNDORRA, valamint szeretett osztálytársainkra: PALLER SÁNDORRA, BOKOR LILLÁRA, PUSZTAI EDITRE, GITYE MARGITRA, PINTYE MÁRIÁRA. Drága emléküket míg élünk, őrizzük szívünkben. Az egykori Al. Moghoiroş Líceum 1970-ben végzett XII. C osztálya.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÓTH LUDOVICRA (PUIU) halálának 6. évfordulóján. Emlékét örökre a szívünkben hordozzuk. Fia István, lányai Annamária és Angi, családjaikkal együtt.

*

„A holtom után ne keressetek./ Leszek sehol – és mindenütt leszek.” Szomorú hat hét telt el, mióta a felejthetetlen feleség, édesanya, anyós, nagymama, testvér, rokon, SZABÓ PIROSKA (PIPI, Bihardiószeg) eltávozott szerettei köréből. A gyászoló család.

*

Már két éve, hogy KÉMENES BÉLA beteg szíve megszűnt dobogni. Soha nem múló fájdalommal emlékezik rá: felesége, leánya, fia, menye, veje és unokái.

*

Szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SIMON JÓZSEFRE
(Nagykágya), aki ma 3 éve, hogy visszaadta lelkét Teremtőjének. „Feledni nem lehet, kit nagyon szerettünk,/ Emlékeinkben ő itt él ma is közöttünk.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos felesége Piroska, lányai Piroska és Erzsébet és családjaik.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor június 7-én hat hete, hogy elveszítettük a drága, jó feleséget, édesanyát, anyóst, nagymamát és testvért, KÁSA PIROSKÁT (szül. SZABÓ, Kémer). Egy tavaszi napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva hirtelen elmentél. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. De az élet csendben megy tovább, emlékedet megőrizzük egy életen át! A gyászoló család. Férjed, lányod, 2 unokád, vejed, húgod.

*

TRPKOVICI MIHÁLYRA emlékezik halálának 5. évfordulóján, családja. Nyugodjék békében.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki NEAGU VIORICAnak (a Szalárdi Polgármesteri Hivatal főkönyvelője), férje, Dr. NEAGU GHEORGHE elhunyta miatt érzett gyászában. A Szalárdi Polgármesteri Hivatal munkaközössége.

*

Együttérzésünket fejezzük ki MEGYESI EMERICNEK szeretett édesapja elhunyta miatti fájdalmában. A Confecţii Cristina Kft. vezetősége.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett feleség, NAGY ESZTER életének 68. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése ma, június 5-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrzöm. Bánatos férje Zoli.

*

Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, RÁCZ ERZSÉBET MÁRIA (Bözsi mama), 89 éves korában hazaköltözött Teremtőjéhez. Temetése június 6-án, szombaton 11 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló leánya Erzsike.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a nagymamától, RÁCZ ERZSÉBET MÁRIÁTÓL (Bözsi mama). Emlékét örökké őrizni fogjuk.
Unokája Ioana és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, RÁCZ ERZSÉBET életének 89. évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik fia Rácz Zoltán, menye Nádia, unokái Rita, Cătălin, Rebeka.

*

Fájó szívvel búcsúzunk BACZO MARGITTÓL, aki életének 84. évében örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle Krisztina, Brigitta és volt menye Enikő.

Címkék: