Gyászhírek 2015. június 29.

Gyászhírek 2015. június 29.
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett szülőkre, nagyszülőkre, SÜTŐ ZSIGMONDRA és MÁRIÁRA, (Érmihályfalva) akiknek 18 és 17 éve már, hogy megszűnt dobogni jóságos szívük. Őket soha el nem felejtő fiuk Zoli és unokájuk Zolika.


Ma lenne 58 éves, ha tizenhárom és fél éve nem ragadta volna el közülünk a kegyetlen halál a legdrágább feleséget, édesanyát,
SÜTŐ ERZSÉBETET (Érmihályfalva). Drága emléke legyen áldott, pihenése csendes. Őt soha el nem felejtő férje Zoli és fia Zolika.

*

Megtört szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, FELE IMRE (Érsemjén) türelemmel viselt, rövid betegség után visszaadta lelkét teremtő Urának. Végső búcsúztatására június 29-én, hétfőn 14 órakor kerül sor az érsemjéni református temetőben.
Örökké szerető feleséged Erzsike.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett édesapánktól, FELE IMRÉTŐL (Érsemjén), aki rövid betegség után, hirtelen itthagyott bennünket. Szívünkben örökké szeretettel megőrizzük. Lányai Mónika, Enikő és Andi, vejei Csabi és Lacika.

*

Könnyes szemmel búcsúzunk szeretett jó Imi tatánktól, akinek nagyapai szeretete örökre megmarad szívünkben. Unokái Vivien, Vanessa, Milán, Csabika és Mirjám.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógortól és nagybácsitól, FELE IMRÉTŐL (Érsemjén). Emlékét örökre megőrizzük!
Sógornője Marika és családja.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógortól és nagybácsitól, FELE IMRÉTŐL (Érsemjén). Emlékét örökre megőrizzük!
Sógora Gyuszi, sógornője Tuci és családjuk.

*

Szívemben mély fájdalommal búcsúzom szeretett keresztapámtól, FELE IMRÉTŐL (Érsemjén), aki mindig apám helyett apám volt. Bánatos keresztfia Norbi.

*

Fájdalommal emlékezünk a négy éve elhunyt férjre, édesapára, HÜBNER LÁSZLÓRA (Élesd) „Múlnak a napok, telnek az évek, de a szívünkben örökre megmarad emléked.” Őt soha el nem feledő bánatos családja, felesége és gyermekei.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, ÖZV. BUZGÓ TERÉZ életének 89. évében elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Isten adjon neki örök nyugodalmat. Búcsúzik tőle lánya Erzsike és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MOLNÁR ERZSIKÉNEK a szeretett édesanya elvesztése miatti fájdalmában. Nyugodjon békében. A Kovács, Izsák, Bálint és Ghiti család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, FIOLA ROMEO ATTILÁRA, aki fél éve távozott el közülünk hirtelen. „Számunkra te sohasem leszel halott, szívünkben örökké élni fogsz, bennünk él az arcod, s végtelen szereteted, amit tölünk soha, senki el nem vehet.” Felesége Szilvia, két gyermeke Tímea és Patrick, és sógora Kiss Jancsi.

*

Fájdalommal emlékezünk szeretett fiamra, FIOLA ROMEO ATTILÁRA, aki fél éve nincs közöttünk. Édesapja Fiola Gyula és felesége Marika.

*

Fájdalommal emlékezem szeretett bátyámra, FIOLA ROMEO ATTILÁRA, akit fél éve, 45 évesen Isten magához szólított.
Húga Lia, sógora Pista és Máté Koós.

*

Fájdalommal, de a feltámadás boldog reményében emlékezünk a szeretett testvérre, sógorra, nagybácsira, FIOLA ROMEO ATTILÁRA, akit fél éve az Úr hazahívott. Dita, Robi és Gréta Herdean.

*

Fájó szívvel, szomorúan szeretnénk őszinte részvétet kívánni SISKA ZOLTÁNNAK édesanyja, SISKA MÁRIA elvesztése miatt. Erőt és kitartást kívánunk neki e nehéz időszakban. Kollégái és barátai nevében a Panorama Kft.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára és apósra, ID. BUGÁN LÁSZLÓ GYULÁRA, aki hat hónapja búcsú nélkül ment el közülünk. „Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak,/
Lelkedre odafent angyalok vigyáznak,/ Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád,/ Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rád.” Soha nem feledünk. Bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre és édesapára, KABAI GYULÁRA, aki ma 3 éve távozott az életünkből, s akit míg élünk, soha el nem feledünk. Nyugodjék békében! Őt örökké sirató, bánatos felesége és lánya Kató.

*

„Küldött az élet: Megfogadtam,/ Parancsokat rótt: Teljesíték,/ Kérdezett és íme: feleltem.” (Ady Endre) Egy éve annak, hogy a legdrágább férj, apa és após, Gróf CSÁKY FERENCZ tanár örökre itthagyott bennünket. Míg velünk volt, magas fokon kezelte a sors próbatételeit, nem kereste a népszerűséget, mert csak családjának élt. De akik értették és tisztelték Őt emberi nagysága miatt, áldozzanak ma egy percet emlékének.

*

Földből alkottál engem és testet adtál nekem, támassz fel, Uram s Megváltóm az idők végén! PÁL BÉLA KÁLMÁN, SZŰCS ILONA, CSIZMADIA ZSÓFIA, DURNYA SÁNDOR, NEGREAN JÓZSEF, BRADEA MARIA, TIRB IULIANA, CORDOVAN MARIUS, HERLAS LEONTINA, POP MIHAI. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén, (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Összetőrt szívvel, mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, SZŰCS ILONA (szül. TOZSER, Kisszántó) életének 103. évében, hosszú betegség után elhunyt. Megállt a szíved mély értünk dobogott,/
Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott./ Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ Míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem feledünk./ Bocsáss meg nekünk ha valamit hibáztunk! Temetése hétfőn, június 29-én 15 órakor a kisszántói kápolnából. Búcsúzik szerető lánya Ilona, bánatos unokája József és Éva.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Ilonának és fiának Józsinak a szeretett anya és nagymama, SZŰCS ILONA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Búcsúzik keresztlánya Ibolya, János, Róbert és családja és Gábor.

*

Fájó szívvel búcsúzunk PAP BÉLA-KÁLMÁN-MIKLÓSTÓL (volt mozigépész), aki életének 72. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése június 29-én, hétfőn 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjék békében! Húga Marika, sógora Csaba és unokahúga Ancsa.

Címkék: