Gyászhírek 2015. június 26.

Gyászhírek 2015. június 26.
„Volt emberek./Ha nincsenek is, vannak még. Csodák./ Nem téve semmit, nem akarva semmit,/hatnak tovább./ Képek, már megmeredtek és örökre/szépek.” (Kosztolányi Dezső: Halottak) Az Ady Endre Líceum 1985-ben végzett diákjai, a 30 éves érettségi találkozó alkalmából tisztelettel és kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraikra és osztálytársaikra.


Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagytata, DR. SZTUFLÁK GYULA (fogorvos) türelemmel viselt súlyos betegség után, életének 69. évében elhunyt. Temetése június 26-án 14 órától a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétem a gyászoló családnak DR. SZUFLÁK GYULA fogorvos halála miatt érzett mély fájdalmában. Oláh Mária Tatárosról.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a számunkra legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra,
SZEGEDI MÁRIÁRA halálának 14. évfordulóján. Drága lényét szívünkben örökké őrizzük. Emléke legyen áldott. Szerető családja.

*

Szomorú egy év telik el június 28-án, amikor örökre eltávozott szeretett testvérünk, SZÜCS FERENC (Bihardiószeg).
Kit őriz a szívünk nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Emlékeznek rád testvéreid családjaikkal.

*

Június 28-án lesz egy éve, hogy elvesztettem fiamat, SZÜCS FERENCET (Bihardiószeg). Virágot viszek egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozom vissza. Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltál, nagyon szerettelek, hiányzol, soha nem feledlek. Gyászoló édesanyád.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, testvér, nagybáty, PAZONA KÁROLY-JÓZSEF életének 72. évében csendesen elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik gyászoló fia és menyasszonya, testvére és családja.

*

Jöttetek, s mentetek / Ránk hagyva kincsetek / Boldogan és vidáman / Egy harmadik országba / Ahonnan már nincs soha vissza út. Fájdalommal és könnyek közt emlékezünk arra a szomorú napra, amikor június 28-án, három éve lesz, hogy drága gyermekeinket, IFJ. MANCZ JÁNOST és nejét, MANCZ ERZSÉBETET (szül. MAKAI), a halál elrabolta tőlünk. Emlékezünk rájuk. Bánatos szüleik, testvéreik, sógor, sógornőik és azok családjaik és egyetlen „kincsük” a már nagy fiúk Dávid.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól és nagymamától, BIGHIAN LIVIÁTÓL. Temetése június 27-én 12 órakor a biharpüspöki kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk, CSAPO ILONA („HELÉNA”) temetésén részt vettek és virágaikkal, fájó búcsúnkat enyhíteni igyekeztek. Férje Sándor és családja.

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal a szeretett édesanya és nagymama, SZABÓ ZSUZSÁNNA (Gyanta)
elvesztése miatt érzett fájdalmában. Volt szomszédai Juliska és Sanyi.

*

„Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit.” SZTUFLÁK GYULA, BALOGH SÁNDOR, ELENES NICOLAE, BIGHIAN LIVIA, COSARCA GHEORGHE.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) KFT Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, anyósra, menyre, sógornőre,
özv. SZŰCS ERZSÉBETRE halálának 2. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nyugodjon békében.
Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, ifj. KURUCZ SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. Nyugodj békében! Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk ID. NAGY LÁSZLÓRA (szül. Szentjobb) halálának és neve napjának évfordulóján. „Ha megkondul a harang,/ Imádkozunk érted, hogy/Boldog légy odafent az égben./Egy gyertya az asztalon érted ég,/Egy könnycsepp a szemünkben érted él./Az a könnycsepp nem múlik el soha,/Mert mi nagyon szeretünk téged/És hiányzol Apa.” Emlékezünk rád: szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre és édesapára, TÓTH ANDRÁSRA (Hegyközújlak) halálának 5. évfordulóján. „Lelked, reméljük békére talált,/ Te már a mennyből vigyázol reánk./ Kegyetlen volt a sors,/ Mert hamar elvett tőlünk,/ De jóságos szíved,/ Örökre megmarad közöttünk.” Őt soha el nem felejtő kisfia Márk, lánya Kinga és barátja, felesége Kati.

*

„Örök az arcod, nem száll el szavad,/ Minden mosolyod a szívünkben marad.” Fájó szívvel emlékezünk életünk legfájdalmasabb napjára, drága gyermekünk, SAJTI CSABA halálának 14. évfordulóján. Örökké bánatos szüleid, testvéred és nagymamád.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára, FÖLDI MÁRIÁRA (szül. BAJDIK, Margitta)
halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia József, menye Éva, unokája Évike.

*

Sohasem halványul el szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédnagyapára, KISS ISTVÁNRA (Köröskisjenő), aki 4 éve távozott el közülünk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Gyászoló feleséged és családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk VANCSA SÁNDORRA (Érolaszi) halálának 3. évfordulóján. Egy váratlan percben életed véget ért, mint a vihar a rózsát, a halál tépte szét. Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél, ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre, tekints az itt maradt bánatos szívekre. Fájó szívvel emlékezünk: felesége Irénke, lányai, fia, veje, unokái és dédunokái.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a hat éve elhunyt drága férjre, édesapára, nagytatára, MÁRTON MIHÁLYRA
(Bihardiószeg). „Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, ez marad már hátra. Virágot viszünk néma sírodra, de téged sajnos nem hozhatunk vissza. Feledni téged sajnos nem lehet, csak megtanulni élni nélküled. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenütt látjuk, emléked míg élünk, szívünkbe zárjuk. Hogy egy férj, édesapa, nagytata milyen drága kincs csak az tudja, akinek már nincs. Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, Isten áldja meg emlékedet. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása!” Őt örökké szerető felesége, fia, lánya és két unokája.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, JÁMBOR DÁNIEL (a volt Sinteza vállalat volt könyvelője) életének 82. évében június 12-én elhunyt. Temetése június 14-én volt Mezőbajon. Emléke szívünkben örökké él!
Gyászolja felesége Zita, lányai Indira, férje René, és Izabella, férje Jancsi, unokája Ingrid és férje Zsolt, fiai Edu és Zoltán és neje Afina, öccse László és családja, sógora, sógornői, unokaöccsei, unokahúgai, apatársai, anyatársai és az egész rokonság.

*

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a Csapó családnak a szeretett CSAPÓ ILONA (HELÉN néni)
elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Rácz család Szentmártonból.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki unokatestvérünknek BIGHIAN CĂLINNEK és családjának a szeretett anya, anyós és nagymama, BIGHIAN LIVIA elvesztése miatt. Nagynénje Molnár Julianna és unokatestvérei családjukkal.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BIGHIAN CĂLINNEK és családjának a szeretett anya, anyós és nagymama, BIGHIAN LIVIA
elvesztése miatt. Papp Erzsébet és családja.

Címkék: