Gyászhírek 2015. június 24.

Gyászhírek 2015. június 24.
Őszinte együttérzéssel osztozunk a gyászoló család fájdalmában egykori kollégánk, KIS-SZÉTSI FERENC ápoló elvesztése miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A margittai Dr. Pop Mircea Városi Kórház munkaközössége.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki BARABÁS EMÍLIÁNAK és családjának szeretett nővére elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Sao Team Kft. vezetősége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki BARABÁS EMÍLIÁNAK szeretett nővére elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Sao Team Kft. munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk és anyósunk, ÖZV. KOCSIS JULIÁNNA életének 95. évében csendesen elhunyt. Temetése június 25-én, csütörtökön, d.u. 14 órától a biharpüspöki református kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak fiai Sándor és László, menyei Erzsébet és Marieta.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédnagymamától, ÖZV. KOCSIS JULIÁNNÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos unokái Tibi, Zsolti és Beáta, unokamenye Tünde, unokaveje Henry és dédunokái Norbert, Csenge, Izabella, Ace és Tray.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya és nagymama, CSAPÓ ILONA (HELÉNA, volt „Miorita” nyugdíjasa),
hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. Temetése 2015. június 25-én 13 órától a Steinberger kápolnából. Emléke örökké szívünkben marad. Búcsúzik tőle szeretett férje Sándor, fia Sándor, leánya Ibolya, menye Vali, veje László, unokái Lacika és Levente, sógornője Gizi.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, HALÁSZ GABRIELLA (Margitta) életének 83. évében elhunyt. Temetése a margittai református kápolnánál kezdődik csütörtökön, június 25-én 15 órakor. Nyugodjék békében. Gyászolják gyerekei, unokái, illetve családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki HALÁSZ ISTVÁN kollégánknak édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Kontex Kft. munkaközössége.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, DARABONT LAJOS életének 68. évében súlyos szenvedés után megpihent. Utolsó útjára 2015. június 24-én 15 órakor kísérjük el a bihari kápolnából. Soha nem felejtünk el! Gyászoló családja.

*

13 szomorú év telt el amióta elmentél tőlünk. „Bennünk el egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet amit tőlem senki el nem vehet.” Emléked legyen áldott drága jó apám, GRÜNFELDER JÁNOS.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor két éve örökre itthagyott bennünket a szeretett apa, após, nagyapa, dédnagyapa, KOCSIS SÁNDOR (Szentimre). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. „Viszontlátásra, mondom mégis, / Viszontlátásra a földnek porában, / Viszontlátásra az égi sugárban. / Viszontlátásra hold udvarán, / Vagy a tejút valamelyik csillagán.” Örökké bánatos családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk POPOVICS JÁNOSRA (Székelyhíd) halálának 3. évfordulóján. „Nem múlnak el ők kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Bánatos felesége és gyermekei.

*

„Isten irgalmát kérve, bocsássuk útjára testvérünk holttestét! A lélek visszatért Teremtőjéhez, a test pedig váljék porrá, amelyből vétettet!” CSAPÓ ILONA, PĂSULĂ MARIA, FAZECAŞ VICTORIA, LUPOU MARIA, IONUŢAŞ TRAIAN,
POPA FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorúan, el nem múló szeretettel gondolok hét éve elhunyt férjemre, PURDA KÁROLYRA. Védelmező, gondoskodó jósága szívemben él. Áldott legyen emléke, csendes a pihenése! Kegyelettel felesége: Babi.

Címkék: