Gyászhírek 2015. június 22.

Gyászhírek 2015. június 22.
Mély fajdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, feleség, gyermek, testvér, nagynéni, JÁMBOR ANNA-MÁRIA (Nagyszalonta, élt 63 évet) rövid szenvedés után hazatért teremtő urához. Temetése 2015. június 22-én a nagyszalontai temetőháztól. „Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennen, ha meghal is él” (János 11,25). Búcsúzik bánatos családja.


Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy szeretett nagynénénk, özv. HOFFMAN EMÍLIA (szül. Mészáros, Biharszentjános) hosszú betegség után 80 éves korában csendesen megpihent. Temetése június 22-én, hétfőn 14 órakor a biharszentjánosi ravatalozóból. Gyászolja Hoffman Pál és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága élettársamtól, és édesapámtól, TÓTH SÁNDORTÓL (Hegyközpályi), aki 76 éves korában elhunyt. Nem vársz minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ De egy könnycsepp a szemünkben érted él,/ Egy gyertya az asztalon érted ég,/ S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Telhetnek a napok, múlhatnak az évek,/ Szívből szeretünk, s nem feledünk teged! Temetése június 22-én, hétfőn 16 órakor a hegyközpályi kápolnából. Bánatos élettársa Irénke, lánya Erika, unokája Bianka.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, TÓTH SÁNDOR életének 76. évében elhunyt. Egész életedben szorgalmasan éltél, itt kellett hagyjál mindent, amiért küzdöttél. Egy rettenetes pillanat megölte szívedet, melyben nem volt más csak jóság és szeretet. Temetése június 22-én a hegyközpályi kápolnából 16 órától. Búcsúzik tőle szerető fia Sándor, menye Gyöngy, unokái Regina, Betti, unokaveje Attila, dédunokája Zsófica.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nevelőapa, após, nagyapa, TÓTH SÁNDOR életének 76. évében türelemmel viselt szenvedés után itthagyta szerető családját. Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,/ S nyugodalmadat nem zavarja senki. Bánatos nevelt lánya Irénke, férje Kálmán és Renáta.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagyapától, TÓTH SÁNDORTÓL. Unokája Beáta, unokaveje Imi, dédunokája Vivien és Kristóf.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett édesapámtól, Id. ANTON JÁNOSTÓL, aki életének 79. évében elhunyt. Pihenj drága szív, megszűntél dobogni,/ kedves arcodat, hangodat nem tudjuk feledni./ Könnyes az út mely sírodhoz vezet,/ Isten áldja meg drága emlékedet! Találkozunk a feltámadás reményében. Temetése június 22-én 13 órakor a Steinberger kápolnából.
Gyászoló fiad János, menyed Márta és unokád Gyöngyike.

*

Urunk, Istenünk, irgalmadba ajánljuk testvérünk lelkét, aki elköltözött ebből a világból. Kérünk, bocsásd őt szent színed látására! Krisztus, a mi Urunk által. DOMBI ERZSÉBET, SATMARI MĂRIOARA, MOGA MARIA-ANA, SILAGHI MIRCEA,
POPA IOAN, MERCEA FLOAREA, PASULA MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatjuk az összes baráttal, rokonnal és ismerőssel, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett feleség és anya, MAN PIROSKA (LUKÁCS) folyó év június 17-én 84 éves korában itthagyott minket és a mennyországba költözött. Szeretett halottunkat hétfőn, június 22-én déli 12 órakor a Steinberger kápolnából kísérjük utolsó útjára. „Elhagytál bennünket, akiket szerettél, mindent, amiért küzdöttél. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása!” Örökké gyászolja őt szeretett férje Ioan, fia Ioan és családja, fia Alexandru és családja.

*

Őszinte részvétünk a SZÉCSI családnak régi jó barátunk, SZÉCSI ISTVÁN elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Balogh és Kavinszki család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy kedves testvérem, PÁL IMRE (élt 68 évet) elhunyt. Nyugodjál békében! Béke poraira!
Testvére András.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, FICSOR IBOLYÁRA, akit ma hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Hiánya pótolhatatlan, emléke örökké szívünkben él. Testvére Juci és sógora Árpád.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk TORJAI TIBORRA (szül. Hosszúmező, Nagyváradon élt) halálának első évfordulóján. „Rögös út, mely neked jutott, / Küzdöttél bátran, mert Isten buzdított. / Nem feledjük soha jóságos, szerető szíved! / Egész életeden át dolgozva éltél, / Ránk bánatot hagyva csendesen elmentél. / Nem fogjuk már elgyengült kezed, / Nem tekint már ránk aggódó szemed, / Mindent köszönünk neked.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Bánatos leányaid Csilla, Duci és az egész család.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a napra, amikor a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, DÉLCZEG SÁNDOR (Székelyhíd)
ma 5 éve búcsú nélkül ment el közülünk. „Könnyes az út, mely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett!” Felesége, lányai, vejei és unokája.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após PÁLL IMRE (Szalárd) türelemmel viselt szenvedés után 68 éves korában elhunyt. Nyugodjon békében! Temetéséről később gondoskodunk. Gyászolják felesége, lányai, fia, vejei, menye és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk legdrágább kisfiunkra, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK-PATRIKRA (élt 3 évet, Hegyközújlak). Összetört a szívünk, megsebzett a lelkünk, most van 6 hete, hogy elmentél tőlünk. „Elmentél, pedig sok dolgod lett volna még, megtölteni szépséggel családod életét. Elmentél, és veled együtt elment a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Hiába ültetünk sírodra virágot, eltemettünk ide egy egész világot.” Örökké bánatos szüleid: Anya, Apa és testvéred Márk.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett, drága unokánkra, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK PATRIKRA
(Hegyközújlak) kinek jóságos szíve ma hat héttel ezelőtt örökre elcsendesedett. „Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp,/ Mikor felkeressük végső nyughelyed./ Letesszük sírodra virágaink csokrát,/ Örökös álmodért elmondunk egy imát./ Adja a jó Isten, legyen csendes álmod,/ S szeretetünk ragyogja be síri világod!” Örökké bánatos nagymamája Gyöngyi és nagytatája Jóska.

*

Eltelt 6 hét, mióta a mi kis angyalkánk, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK-PATRIK (élt 3 évet, Hegyközújlak) itthagyott bennünket. Felszállt a lelke a mennybe, onnan néz ránk a ragyogó szemeivel és vigasztalja bánatos szíveinket. Életünk végéig siratni fogunk, kérjük az őrangyalt, vigyázzon rád! Bánatos dédi mamád Nusi és családja.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk szeretett keresztfiunkra, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK-PATRIKRA (Hegyközújlak),
akinek jóságos, szerető, kicsi szíve ma 6 hete megszűnt dobogni. Drága emlékét szívünkben őrizzük, míg élünk. Bánatos keresztszüleid: Klaudia és Jancsi Somogyi.

*

Ma 6 hete annak a szomorú napnak, hogy a legdrágább unoka és keresztgyermek, BÖSZÖRMÉNYI DOMINIK-PATRIK
(élt 3 évet, Hegyközújlak) tragikus körülmények között itthagyott bennünket. „Elcsitult a szívem, többé már nem dobog. Itthagyta lelkem a földi világot, de odafenn a mennyben is rátok gondolok. Az angyalkák vigyáznak reám és nektek leragyognak a csillagok.” Nagyszüleid: Vasi tata és Éva mama, keresztszüleid: Vasi, Andi, Gabi és unokatestvéred Denis.

*

Fájó szívvel emlékezem drága szüleimre, VARGA LAJOSRA, aki ma 3. éve, és VARGA ERZSÉBETRE, aki július 3-án lesz 7. éve, hogy eltávoztak. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes. Szerető fiuk László.

*

Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal a szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, SZŰCS ERZSÉBET
(Manyi) elhunyta alkalmából. Nyugodjon békében! A Barátok Temploma Mária Légió csoportja.

*

Fájdalmas két év telt el, amióta elveszítettük a drága édesanyát, anyóst, nagymamát, dédit, NAGY MAGDOLNÁT
(SAJTI) kinek hiányát nem pótolja senki sem. Nyugodj békében, te drága lélek. Éva és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KIRÁLY SÁNDOR családjának a szeretett férj, apa, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában. Ádám Tibor és Magda, Ádám Tibi és családja, Ádám Ottó és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, PÁLL IMRE (Szalárd) hosszú szenvedés után 68 éves korában csendesen megpihent. A temetésről később gondoskodunk. Gyászolják felesége, lányai, vejei, fia, menye és unokái.

Címkék: