Gyászhírek 2015. június 19.

Gyászhírek 2015. június 19.
Szomorú szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk az élete végén sokat szenvedett feleségtől, testvértől és nagynénitől, Tóth Anna Máriától. Prohammer László (München), Ritter-Tóth Erzsébet Katalin, Ritter Olga, Simo-Ritter Csilla és családja.


„Az ő szíve megpihent, a mienk vérzik,/A halál fájdalmát csak az élők érzik”. Őszinte részvétemet fejezem ki és osztozom kollégám gyászában, akinek édesapja, NÉMETI GÉZA örök nyugalomra tért. Pihenése legyen áldott. Matyi Miklós és családja.

*

Mély fájdalommal vettük tudomásul, hogy szeretett kollegánk édesapja 78. életévében örök nyugalomra tért. Őszinte részvétünket fejezzük ki Németi Gyula családjának, NÉMETI GÉZA elhalálozása miatt érzett fájdalmában. A Paptamási Polgármesteri Hivatal munkaközössége és a Helyi Tanács.

*

Negyvenéves érettségi találkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt tanárainkra, mélyen tisztelt osztályfőnökünkre, TÁRNOKI GYÖRGYRE és feledhetetlen osztálytársainkra, BÉCSI MARIKÁRA, KINDE ANNAMÁRIÁRA. Az 1975-ben végzett IV. A. matekspéci öregdiákjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, PAP LAJOSRA (Hegyközkovácsi) halálának 3. évfordulóján. „Az élet csendben megy tovább szereteted, emléked elkísér egy életen át.” Hiányodat mindennap érezzük, soha nem feledünk. Feleséged Éva, fiaid Attila és Zoltán, menyed Andi, valamint, unokáid Ricsi és Tami.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki KISS ÉVA hirtelen történt elhunytakor. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Nővére Marika és a Katona család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a 39 éve elhunyt DUNAI GYÖRGYRE, és a 18 és fel éve elhunyt DUNAI MÁRIÁRA
(szül. LACZI). Nem múlnak ők el, akik a szívünkben élnek, hiába szállnak el az évek. Bánatos lányuk Marika, unokái Ernő és családja, Baby és családja a messzi távolból.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, RENGE SÁNDORRA (Szalárd), aki 29 éve, 40 évesen hagyott itt minket. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed. S, hogy milyen fontos is volt ő neked, akkor tudod meg, amikor már nem lehet veled.” Ha nyugszol is nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz. Nyugodj békében drága lélek. Szerető családod.

*

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a szeretett férj, édesapa, nagyapa, após, JAKAB FERENC
elvesztésekor mellettünk álltak, gyászunkban és fájdalmukban osztoztak. Családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, KOÓS ROZÁLIÁRA
(CSIPAI, Hegyközújlak). Álmodtunk egy öregkort, csendeset és szépet. / De a sors mindent összetépett. / Elhagytad a házat, amiért küzdöttél, / Itthagytál mindenkit, akiket szerettél. / Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni. / Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. / Hiába borul rád a temető csendje, / Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Bánatos férje, fia, lánya és családjaik.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk szeretett bátyámtól, SZILÁGYI LÁSZLÓTÓL, aki életének 58. évében elhunyt. Pihenj drága szív, megszűntél dobogni, kedves arcodat, hangodat nem tudjuk feledni. Könnyes az út mely sírodhoz vezet. Isten áldja meg drága emlékedet. Temetése június 19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászoló testvére Gyuszi, sógornője Éva, és keresztfia Gergő.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk minden rokonnal és ismerőssel, hogy a szeretett férj, édesapa, SZILÁGYI LÁSZLÓ életének 58. évében csendesen megpihent. Temetése pénteken, június 19-én 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Emléke legyen áldott pihenése csendes. Búcsúzik bánatos felesége Jusztina, fiai Tibor és Zoltán és menye Noémi.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől és édesapától, KÖTELES JÓZSEFTŐL, aki életének 82. évében hirtelen elhunyt. Temetése szombaton 13 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik gyászoló családja, a rokonok, ismerősök és szomszédok.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, minden rokonnal és ismerőssel, hogy a szeretett STEFF MÁRIA 66 éves korában elhunyt. Temetése ma, 2015.06.19-én a diószegi kápolnából 14 órakor. Nyugodj békében! A gyászoló család.

*

„Minket, akik testvérünk elvesztésén szomorkodunk, erősíts meg a hit vigasztalásával és az örök élet reményével!”
JÓNÁS ÁGNES, NAGY ÁRPÁD, KIRALY SÁNDOR, MAN PARASCHIVA, DURGHEU MIRCEA, LAZĂR LUCIAN.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) KFT Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú 4 év telt el amióta a szeretett férj, apa, nagytata, TÓTH ISTVÁN (élt 66 évet, a Textilgyár volt dolgozója)
itthagyott bennünket. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZABÓ GÉZÁRA. Szívet tépnek most az emlékek,/Egy éve még együtt voltunk veled./
Kórházi ágyadon fogtuk a kezed,/ Remegve figyeltük megtört tekinteted./ Most letesszük sírodra virágaink csokrát,/
Örök álmodért elmondunk egy imát./ Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,/ Találd meg odafenn az örök boldogságot! Halála első évfordulója alkalmából megemlékező szentmisét mondat családja június 20-án 18 órától a Szent József-templomban.

*

Egy év gyorsan elszállt, De te még itt vagy,/ Előttünk van most is a te fehér hajad./Senki nem vár minket ebéddel, mosollyal,/ Senki nem vár minket,két ölelő karral./ A te dolgos kezed nem tudott nyugodni,/ Családod akartad boldogságban tudni,/ Most fent az égből óvod kit szívből szerettél,/Mi lent a földről hisszük, hogy el nem feledtél.
Szomorú szívvel őrizzük emléked VINCZE ÉVA, aki egy éve, hogy itthagytál minket. Szerető lányod Éva, élettársa Csaba, unokája Norbi és párja Krisztina.

*

Pici kis anyukám, mert így mondtam neked, óvva fogtad mindig nekem két kezem. Életet adtál, mindig velem voltál, mikor bajban voltam, soha el nem hagytál. Nem tudom elégszer megköszönni neked, hogy életet adtál és megőrizted nekem. Megtört szívvel őrzöm emléked édesanyám, VINCZE ÉVA, aki egy éve, hogy itthagytál minket. Szerető lányod Éva.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, BALOG JÁNOSRA halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nászurunktól, ID. SEBESTYÉN SÁNDORTÓL. Nyugodjon békében! Sárközi Lajos és Babi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagyapánk, ID. SEBESTYÉN SÁNDOR váratlanul távozott közülünk. Búcsúznak tőle fiai, menyei és unokái.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy drága férjem, ID. SEBESTYÉN SÁNDOR váratlanul távozott mellőlem. Temetése 2015. június 20-án 14 órakor lesz a biharfélegyházai kápolnából. Gyászolja szerető felesége Olga.

*

Fájó szívvel emlékezünk DIÓS ATTILA IMRÉRE (volt joghallgató, aki 26 évesen hunyt el) halálának 14. évfordulóján.
„Te aki annyi szeretetet adtál,/ Te, aki mindig mellettünk álltál,/ Te, aki sosem kértél, csak adtál,/ Örökre elmentél. / Szereteted szívünkben örökké él./ Hiányod fáj, a fájdalom nő, / Nem hoz enyhülést a múló idő.” Az örökké bánatos család.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nagymamámtól, JÓNÁS ÁGNESTŐL. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Unokád Babuci, unokavejed Viki, dédunokáid Maya és Hanna.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama és dédnagymama, JÓNÁS ÁGNES
(szül. KISS) életének 87. évében türelemmel viselt szenvedés után itthagyta szerető családját. Temetése június 19-én 15 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Búcsúzik tőle fia Jóska, menye Marika és nászasszonya Róza.

*

Ma 1 éve annak, hogy a szerető feleség, édesanya és nagymama, LOVAS MÁRIA (élt 68 évet) örökre itthagyott bennünket. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,/ S nyugodalmadat nem zavarja senki,/ Életed elszállt mint a virágillat,/ De emléked ragyog, mint a fényes csillag!/Álmaid a mennyben legyenek csendesek,/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett! Soha nem felejt el bánatos férjed Miklós, lányod Enikő, vejed Attila és unokád Brigitta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre és sógorra, BARTOK PISTÁRA, aki ma hat hónapja eltávozott tőlünk. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Temető csendje ad neki nyugalmat, szívünknek fájdalma örökre megmarad. Pihenése legyen csendes, emléke áldott!” Bánatos húga Évike és sógora Ghiţă.

*

Ma hat hónapja annak a szomorú napnak, amikor a szeretett gyermek, testvér és sógor, BARTOK PISTA itthagyott bennünket. A búcsúszó, amit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél tőlünk, de gondolatban örökre velünk maradsz. Pihenésed legyen csendes a néma hant alatt, emléked áldott mindazok szívében, akik ma érted egy imát mondanak. Isten őrködjön pihenésed fölött! Örökre bánatos édesanyja Erzsike, húga Erika és családja.

*

Bánatos szívvel búcsúzunk gyerekkori barátnőmtől. Őszinte részvétünk az egész családnak. Koós Magda és családja.

*

Eltelt három év, hogy szeretett férjem, BERECZKI GYULA búcsú nélkül eltávozott. A szeretet, a béke őrködjön álma felett! Szeretettel, fájó szívvel emlékezem. Felesége Erzsike és a család.

*

Ma 10 éve annak a szomorú napnak, amikor búcsú nélkül itthagytál minket NAGY BÉLA (élt 62 évet, Székelyhíd).
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
Itthagytál mindent, amiért küzdöttél,
Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk,
Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk.
Küzdöttél, de már nem lehetett,
A csend ölel át és a szeretet.
Búcsúzni akartál, de nem volt annyi időd,
Mert lassan, csendesen elfogyott az erőd.”
Bánatos feleséged Ica, fiaid Lóránt és Béla, menyeid Piroska és Bella, unokáid Peti és Roland.

*

Kimondhatatlan fájdalommal telt el 6 hónap mióta itthagytál ID. ROMÁN FERENCZ (Margitta). Naponta számtalanszor végigmossa arcomat a könny. Egy életen át dolgozva éltél, bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél. Örök álom lezárta szemedet, megpihenni tért két dolgos kezed. Mikor sírodhoz mentem sírköveden megpusziltam nevedet, éreztem, hogy megfogtad a kezemet. Akkor a mélyből hallottam, mondtad, Isten veletek, vigyázzatok beteg szívű édesanyátokra! Nekünk nem maradt csak sok emlék. Ha majd eljönnek utolsó napjaim, odafent találkozni fogunk, átöleljük egymást, érezni fogod mennyire szeretlek, mint régen. Most hiába mondom, nem mondod: Én is. Nyugodj békében! Örökké gyászoló családja.

Címkék: