Gyászhírek 2015. június 18.

Gyászhírek 2015. június 18.
„Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké”. Őszinte részvétünket fejezzük ki FILIP ISTVÁNNAK, szeretett édesanyja FILIP-MATYI ELENA ROZÁLIA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Az Agnulli Dei Otthon lakói és munkaközössége.


Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj és édesapa, nagyapa és dédnagyapa, NÉMETI GÉZA (Paptamási)
életének 77. évében elhunyt. Temetése 2015. június 19-én, pénteken 14 órakor lesz a paptamási ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk édesapánktól, NAGY SÁNDORTÓL. Temetése ma, 2015.06.18-án 14 órától a feketeerdői kápolnából.
Gyermekei Zorán és Ildikó és családtagjaik és minden hozzátartozójuk.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, TÖKÖLI SZÖKE IULIANÁRA, akit 1 éve ragadott el a kegyetlen halál. Megállt a drága szív, mely élni vágyott, pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott. Nélküled üres a házunk, még most sem szoktuk meg, hogy hiába várunk. Áldott legyen a föld melyben örök álmod alszod, és a jó Isten békében nyugtasson. Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Bánatos szívvel emlékezik rá férje Gyuri és gyermekei Jóska, Magdi, Kati családjaikkal.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett anyám, FILIP ELENA (LENKE) 87 éves korában elhunyt. Temetése június 18-án 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos fia Pisti.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SZÉCSI ISTVÁN 2015. június 16-án hosszan tartó súlyos betegség után Phoenixben (USA) elhunyt. A gyászoló család: Attila, Andrea, Bori és Csabi.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától és nagyapától, NAGY ERNŐTŐL (nyugalmazott ezredes), aki 85 éves korában hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken, június 19-én 19 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló felesége Marika.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett apától és nagyapától, NAGY ERNŐTŐL (nyugalmazott ezredes), aki 85 éves korában elhunyt. Temetése június 19-én 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló lánya Babi, veje József és unokái, András és Róbert.

*

Megtört szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, NAGY ERNŐTŐL, aki 85 éves korában, hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. „A búcsúszó mit nem mondtál ki, elmaradt, de szívünkben örökké velünk maradsz.” Szerető unokahúga Ági, férje Tinu, fia Tinu.

*

Hálás köszönetet mondunk mindazoknak, akik ÖZV. KISS KATALINNÉ (szül. KOSZORUS) utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett apától és nagyapától, NAGY ERNŐTŐL (volt ezredes), aki 85 éves korában elhunyt. Temetése június 19-én 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló fia Ernő és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, KISS ÉVA ELENA (szül. TRIFANUCA)
életének 66. évében elhunyt. Temetése június 19-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos férje József, lányai Beatrix és Edina, veje Zoltán unokái Evelin és Szófia.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk ID. SZŰCS ANTALRA (szül. Gálospetri, Nagyváradon élt) halálának 5. évfordulóján. „Rögös az út, mely neked jutott, / Küzdöttél bátran, mert Isten buzdított. / Nem feledjük soha jóságos szerető szíved! / Egész életeden át dolgozva éltél, / Ránk bánatot hagyva csendesen elmentél. / Nem fogjuk már elgyengült kezed, / Nem tekint már ránk aggódó szemed, / Mindent köszönünk neked.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Bánatos felesége és az egész család.

*

„Aki testvérünket szent testeddel és véreddel tápláltad, bocsásd őt égi országod asztalához!” KISS ÉVA ILONA, SZILÁGYI LÁSZLÓ, KÖTELES JÓZSEF, ANTON ION. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) KFT Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, KÁSA ÁRPÁDRA (Tóti) halálának kilencedik évfordulóján. Emléke örökké élni fog szívünkben. Szerettei.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és feleség, SZILÁGYI JOLÁNKA (szül. ELEK) életének 60. évében türelemmel viselt betegség után csendesen megpihent. Temetése június 18-án, csütörtökön 13 órakor a szalárdi kápolnából.
Megpihenni tértél fájdalmat elhagyva,/ Melyet türelemmel viseltél magadba./ Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/ Nem vagy feledve, szívünkben örökre megmaradsz. Bánatos családja, férje, lánya és unokái.

*

Fájdalommal búcsúzom drága testvéremtől, SZILÁGYI JOLANDÁTÓL. Elek Sándor, felesége, keresztlánya és a kis Mihály.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesapánkra, SOMOGYI LAJOSRA (Fugyi) halálának 25. évfordulóján és édesanyánkra, SOMOGYI RÓZÁRA, aki hosszú szenvedés után hagyott itt bennünket 3 hónappal ezelőtt. Hiába várunk, nem jöttök többé, szeretni fogunk mindörökké. Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit szívünk hordoz csendesen. A bánatos család.

*

Bánatos lélekkel búcsúzom felejthetetlen, gyerekkori kedves, melegszívű barátnőmtől, JUHÁSZ MÁRIÁTÓL. Emlékét örökké megőrzöm. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Dautlich Mária-Anna.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki NAGY ERNŐ családjának a szeretett férj, apa, nagyapa elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Laczi József és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, BERECZKI ERZSÉBET 85. életévében csendesen eltávozott az élők sorából. Temetése június 19-én, pénteken 14 órától a nagyváradi Steinberger kápolnából lesz. Gyászolják: bánatos lánya Erzsike, veje Ervin, unokája Beáta és dédunokái Ivet és Levente.

Címkék: