Gyászhírek 2015. június 17.

Gyászhírek 2015. június 17.
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, volt munkatársaknak, jó ismerősöknek, akik drága halottunk, Fazekas Julianna (Kiss Tuli) nagyszalontai nyugalmazott óvónő temetésén mellettünk álltak és virágaikkal, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak. A bánatos, gyászoló család.


Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett anyám, FILIP ELENA (LENKE) 87 éves korában elhunyt. Temetése június 18-án 12 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Örökké bánatos fia Pisti.

*

Őszinte együttérzésemet és részvétemet fejezem ki Filip István barátomnak szeretett édesanyja, FILIP ELENA (Lenke néni)
eltávozása fölött érzett fájdalmában. Isten nyugosztalja! Dan Cezar Carţiş és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédnagymama, ÖZV. KOTLÁCSIK MÁRIA életének 90. évében elhunyt. Temetése ma, június 17-én 13 órakor lesz a mezőbikácsi temetőben. Búcsúzik lánya Manci, veje Józsi, unokája Ildikó és dédunokái Andrea és Laci.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk a szeretett testvérre, nagybácsira, SZABÓ GÉZÁRA, aki ma 1 éve hagyott itt bennünket. A temető csendje adjon nyugalmat, emléked szívünkben örökké megmarad. Őt soha el nem feledő testvérei és azok családjai.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk a ma 13 éve elhunyt drága, jó férjre és édesapára,
ID. NAGY ÁRPÁDRA (Berettyószéplak). Soha sem halványul el szívünkben drága emléked, soha sem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Áldott legyen a föld amiben nyugszol, áldott legyen drága emléked. Drága lényedet sosem feledjük el. Nyugodj békébe te drága lélek. Akik őt soha nem felejtik el: örökké szerető felesége Joli, egyetlen fia Árpi, menye Gabriella és a család.

*

„Aki elhunyt testvérünket megtisztíttattad a keresztség vizében, fogadd őt szentjeid és választottaid közé!” KOTLACSIK MÁRIA, BERECZKI ERZSÉBET, NAGY ERNŐ, FILIP LENKE, MERMEZE GAVRIL, ARDELEAN MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) KFT Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága édesapánktól, a férjtől, nagyapától és apóstól, JAKAB FERENCTŐL, (Pusztaújlak) aki 76 éves korában elhunyt. Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,/ Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel./ De egy könnycsepp a szemünkben érted él,/ Egy gyertya az asztalon érted ég,/ S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Telhetnek a napok, múlhatnak az évek,/ Szívből szeretünk, s nem feledünk téged!” Temetése június 17-én, szerdán 15 órakor lesz a pusztaújlaki 48. számú gyászháztól. Bánatos felesége Irénke, lánya Enikő, veje Laci és unokája Levi, és barátnője Detty.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk szeretett keresztapánktól, sógorunktól, JAKAB FERENCTŐL. Keresztfia Lajos és családja, sógornője Magdus.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett komától, JAKAB FERENCTŐL, akinek jóságos szíve életének 76. évében megszűnt dobogni. Emléke szívünkben örökké élni fog. Komája Könyves János és családja.

*

Megrendülten veszünk búcsút a szeretett sógortól, JAKAB FERENCTŐL. Búcsúzik tőle sógornője özv. Lőrincz Rozália és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ANTAL ENIKŐ tanító néninek és családjának a szeretett apa, após, nagytata elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban JAKAB FERENC elhunytakor. Az előkészítő II., IV.C osztály tanulói és szülői közössége.

*

Együttérzésünket fejezzük ki ANTAL ENIKŐ tanítónőnek szeretett édesapja elhunyta miatti fájdalmában. Kolléganőid Éva és Móni Örvéndről.

*

„Hogy egy szülő milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs.” Szívünkben őrizve, szeretettel emlékezünk a drága szülőkre és nagyszülőkre, SZABÓ GYULÁRA (Érolaszi), akit június 8-án volt 2 éve, hogy magához szólított az Úr, és
SZABÓ IRMÁRA, akit június 17-én 1 éve. „Ti, kik vártatok ragyogó szemekkel, átöleltetek öregedő kezekkel, akiknek köszönhetjük életünket, s kikre fájó szívvel már csak emlékezünk.” Szerető lányuk Erika, vejük István, unokáik Tímea, Kinga és barátja Roli.

*

Fájó szívvel emlékezünk halottunkra, MOVIK ÉVÁRA, akit ma hat hónapja kísértünk utolsó útjára. Hiánya pótolhatatlan, emléke örökké szívünkben él. A Cseresnyés család.

*

„Az Úr letörli a könnyet minden arcról” (Izajás 25,8) Együttérzésünket fejezzük ki NAGY HORTENZIA munkatársunknak és családjának a szeretett após, édesapa, nagyapa halála miatt érzett mély fájdalmukban. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Kegyelettel és szívünkben fájdalommal emlékezünk arra a hat héttel ezelőtti napra, amikor MEZŐSI GIZELLA
(szül. GÁSPÁR, volt tasnádi lakos) eltávozott szerettei köréből. Míg éltél, reméltél, ezért meggyógyulni mentél, értünk tetted ezt, mert bennünket nagyon szerettél. Jézus azt mondta, hogy kell egy jó a mennybe, így elhívott, de te mégis itt élsz a szívünkben. Búcsúzik tőle őt soha nem feledő családja, férje György, lánya Edit, veje Petre és unokája Edward.

Címkék: