Gyászhírek 2015. június 16.

Gyászhírek 2015. június 16.
Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KEREKES GYULA öregdiáktársunk 91 éves korában csendesen elhunyt. Temetése junius 16-án, kedden 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott! A Premontrei Öregdiákok Egyesülete.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, MUSTEAN ERZSÉBET JUDITNAK és családjának a szeretett testvér elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Zelk Zoltán Általános Iskola munkaközössége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szomszédunk, KEREKES DULCA IULIU 90 évesen elhunyt. Temetése ma, 2015.06.16-án 15 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Daraban Mircea és családja.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a 8 éve elhunyt férjre, apára és nagyapára, ID. SERDÜLT KÁROLYRA. Drága lelked nyugodjon békében. Bánatos családod.

*

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a KUIN-NAGY családnak a szeretett édesapa, após eltávozása fölött érzett fájdalmukban. Isten nyugosztalja! Az Olaszi Református Gyülekezet Presbitériuma.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesapánkra, GESZTI JÓZSEFRE halálának 12., és édesanyánkra,
GESZTI JÚLIÁRA halálának 8. évfordulóján. A temető csendje ad nekik nyugalmat, szívünk fájdalma örökre megmaradt. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, míg élünk, őrizzük drága emléküket. Leányaik Editke, Mártika és családjaik.

*

Szomorúan búcsúzunk a szép, hosszú életű és a végén sokat szenvedett barátunktól, KEREKES GYULA közgazdásztól. Nyugodj békében. Pantea Ghita és Anikó.

*

Hálás köszönet mindazoknak, akik ÖZV. CSÁKI ETELKÁT utolsó útjára elkísérték és mély gyászunkban osztoztak velünk.
A gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesanyám, GERMÁN MARGIT (anyu, mama) 77 évesen elhunyt. Temetése 17-én, szerdán 11 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja bánatos lánya.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, NAGY LAJOS 90 éves korában elhunyt. Temetése kedden, június 16-án 16 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Soha el nem feledjük. A gyászoló család.

*

Aki a bűnbánóknak megígérted a mennyországot, vezesd testvérünket az örök boldogságra! KOVÁCS IULIANA, MAGHIAR MARIUS ALIN, BIBART CONSTANTIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén” (La Capătul Drumului) KFT. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezünk a szeretett, drága, jó feleségre, édesanyára, nagymamára, anyósra, testvérre,
KAKÓCZ BERTÁRA (élt 67 évet) kinek jóságos szíve 3 évvel ezelőtt örökre elcsendesedett. „Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp,/ Mikor felkeressük végső nyughelyed./ Letesszük sírodra virágaink csokrát,/ Örökös álmodért elmondunk egy imát./ Adja a jó Isten, legyen csendes álmod,/ S szeretetünk ragyogja be síri világod.” Örökké bánatos férje, lányai, unokái, vejei és testvére.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GERMÁN MARGITKÁNAK a szeretett édesanya és jó barátunk elvesztése miatt érzett fájdalmában. Petők Béla és Irénke, valamint lánya Inci és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, NÉMETH GYÖRGY (szül. Szentjobb) életének 64. évében hirtelen elhunyt. Temetése kedden, 16-án 14 órakor lesz, a szentjobbi katolikus kápolnától kísérjük utolsó útjára. Emlékét szívünkben őrizzük örökké. Nyugodjon békében! Gyászolják szerető felesége Magdolna, fia Róbert és menyasszonya Icuka.

*

Őszinte részvétünk a NÉMETH családnak a szeretett férj, apa elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Ráczkövi család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szomszédunktól, NÉMETH GYÖRGYTŐL. Szomszédai: György Zsigmond és családja, Szőke Mihály és családja, Lukács Irén és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a legjobb baráttól, násznagytól és szomszédtól, NÉMETH GYÖRGYTŐL. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében! Id. Szőke Mihály és neje, ifj. Szőke Mihály és családja, Szőke Sándor és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett édesanyámra, BALLA IRÉNRE, aki 3 éve távozott közülünk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Szerető fia Lajcsi és családja.

*

Szomorú hét év telt el amióta tőlünk örökre eltávozott BALOGH ZOLTÁN. Örökké bánatos édesanyja, testvére Karcsi, sógornője Marika.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága nagynénénktől, KOVÁCS JULIANNÁTÓL, aki folyó hó 14-én távozott el közülünk örök nyugalomra. Temetése 17-én, szerdán 15 órától a Steinberger kápolna ravatalozójából. Búcsúzik tőle unokahúga Irénke és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk TAMÁS SÁNDORRA (Bihar), aki 6 hete hunyt el. „Nem az a fájdalom, melytől könnyes a szem, hanem amit szívünk hordoz némán, örökké őrizzük emlékedet!” Fájó szívvel öccse, húga, sógora és Ivett.

*

Hiába várlak, nem jössz többé, szeretni foglak mindörökké! Szomorú szívvel emlékezem drága fiamra, ID. TAMÁS SÁNDORRA (Bihar), akit 6 hete szólítottak el tőlem az angyalok. Drága lelked nyugodjon békében! Szerető édesanyád.

*

Mélységes fájdalommal búcsúzom szeretett barátomtól, KEREKES-DULCA GYULÁTÓL (Gyuszi). Isten fogadja országába! Béke poraira! Dr. Al. Georgescu.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem arra a szomorú napra, amikor drága feleségemet, ANTAL MAGDOLNÁT
(szül. SZILÁGYI MAGDOLNA, Poklostelek) 4 éve elragadta a kegyetlen halál. Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen minden nap az égen ragyogok. Ha szép idő van, és kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokon kacagjatok. Ha telihold van, az értetek ragyog, s azt jelenti, hogy boldog vagyok. Ha hulló csillag száll az éjféli égen, akkor mondjatok egy imát értem. Én is mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen szívetekben jó helyen vagyok.” Nyugodj békében, Mamuka! Akik téged nagyon szeretnek, férjed Feri, gyermekeid Feri, Levente és feleségeik Délia, Móni és három kicsi unokád.

Címkék: