Gyászhírek 2015. június 15.

Gyászhírek 2015. június 15.
A viszontlátás reményében emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire, KOCSIS MÁRIA ILONÁRA (Szentimre) halálának 3. évfordulóján és KOCSIS GYULÁRA, édesapánkra, aki 21 éve távozott családja köréből a mennyei öröklétbe. Emlékezik lányuk Klára, vejük Géza, unokájuk Olivér és dédunokájuk Nikolett.


Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, OLÁH ÁRPÁDRA (Bihardiószeg) halálának 10. évfordulóján. Múlnak a napok, telnek az évek, örökké megmarad emléked. Nyugodj békében! Szerető szüleid, húgod és családja.

*

„Mert tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett mégall” (Job 19.25) Őszinte részvétünket fejezzük ki Csáki László presbiter testverünknek és családjának a szeretett édesanya, CSÁKI ETELKA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Biharpüspöki Református Egyházközség lelkipásztora és a presbitérium.

*

Fájó szívvel, szomorúan búcsúzom drága, jó nagyapámtól, Gergely Ferenctől. Isten nyugtassa békességben! Hálás szívű unokája Attila.

*

Fájó szívvel tudatjuk az összes baráttal, rokonnal és ismerőssel, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett feleség és anya, RÁCZ MARGARETA-IBOLYA folyó év június 12-én, 46 éves korában hosszú, súlyos, de türelemmel viselt betegség után itthagyott minket és a mennyországba költözött. Szeretett halottunkat hétfőn, június 15-én déli 12 órakor, a Steinberger kápolnából kísérjük utolsó útjára. „Elhagytál bennünket, akiket szerettél, mindent, amiért küzdöttél. Ha nyugszol is nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz! Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása! “ Örökké gyászolja őt szeretett férje Károly és leánya Orsolya.

*

Fájó, megtört szívvel tudatom, hogy szeretett gyermekem, RÁCZ MARGARETA-IBOLYA életének 46. évében, türelemmel viselt betegség után csendesen megpihent. Temétese 2015. június 15-én, hétfőn 12 órától a Steinberger kápolnától.
„Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,/ Melyet türelemmel viseltél magadban./ Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/
Nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz.” Bánatos édesanyja, Anus.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, RÁCZ MARGARETA-IBOLYA életének 46. évében csendes szenvedés után elhunyt. Temetése 2015. június 15-én 12 órától a Steinberger kápolnától. Pihenj békében, legyen szép az álmod, találj odafenn örök boldogságot. Szerető testvére Csilla, férje Nicu, lánya Hanna.

*

Fájó szívvel, de Isten akaratávan megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett unokahúg, RÁCZ MARGARETA-IBOLYA
életének 46. évében elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Nagynénje Irén és férje Miki.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy búcsuzunk a szeretett menytől, és sógórnőtől. RÁCZ MARGARETA-IBOLYÁTÓL,
aki életének 46 évében elhunyt. Nyugodjon békében! Anyósa Erzsébet, sógora Adi és élettársa Krisztina.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, a nagymamára, MÂNDRU JULIÁNNÁRA halálának 12. évfordulóján. Megállt a szív, mely élni vágyott, pihen a kéz, mely dolgozni imádott, két keze munkáját mindenütt látjuk, emlékét míg élünk, szívünkben zárjuk. Emlékezünk arra, ki nincs közöttünk, talán lelke röppen itt fölöttünk, hogy egy édesanya milyen drága kincs, azt csak az tudja, akinek már nincs. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök fájdalom és szeretet.”
Fiai Laci, Dezső, lánya Hajnalka és családjaik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, ARANYI LÁSZLÓRA (Síter) halálának második évfordulóján. Bánatos családja.

*

FEHIR JÓZSEFRE emlékezünk halálának 4. évfordulóján. Fia László és családja.

*

Őszinte részvéttel osztozom a NOVÁK család bánatában szeretett édesanyjuk elvesztésekor. Nyugodjon békében. Dr. Benedek Sarolta.

*

Halálának 11. évfordulóján emlékezünk az édesanyára, anyósra, nagymamára, dédanyára, BORSI ELEKNÉRE (szül. BUDA PIROSKA, Érbogyoszló). Mert a kiszabott esztendők letelnek, és én útra kelek, és nem térek vissza. Lelkem meghanyatlott, napjaim elfogynak, vár rám a sír. (Job, 16:22-23). Emlékét szívünkben őrizzük, pihenése legyen csendes. Nyugodjon békében!
Fiai, menye, unokái, dédunokái.

*

Szomorú 3 év telt el amióta elveszítettük GYÖRI ROZÁLIÁT. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretett, amit tőlünk senki el nem vehet! Emléke legyen áldott. Őt soha el nem felejtő édesanyja, fia, menye és kis unokája.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a JUHÁSZ családnak a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama, MARIKA néni
elvesztése miatt. Nyugodjon békében. Paul és Olgi.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a JUHÁSZ családnak a szeretett anya, anyós és nagymama, JUHÁSZ MÁRIA elvesztése miatt. Nyugodjon békében. A Toner Kft. munkaközössége.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a szeretett, drága édesanyára, nagymamára, testvérre, FINGERMANN JULIANNÁRA halálának kilencedik szomorú évfordulóján. A bánatos család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a 13 éve elhunyt gyermekre, testvérre, apára és volt férjre, ZBORAY SÁNDORRA. A gyászoló család.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték édesapánkat, MAJOROS SÁNDORT és gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Blaga családnak a szeretett édesanya, feleség elvesztése miatt. A Kronolux munkatársai.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama, JUHÁSZ MÁRIA életének 73. évében elhunyt. Temetése június 15-én 11 órától lesz a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk ID. BERNÁT IMRÉRE halálának 5. évfordulóján. „Lám ennyi az élet, gondoltátok-e? Egy pillanat és mindennek vége. Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.” Bánatos feleséged, 3 fiad, 5 unokád és menyed.

*

Fájó szívvel, de sok szeretettel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagytatára, ID. MARCZIN GYULÁRA
(Csokaly), akinek szíve ma 10 éve megszűnt dobogni. „Soha nem halványul szívünkben emléked, soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Még nagyon fáj, s örökre úgy marad, te mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.” Szerető családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a drága testvérre, sógornőre, keresztmamára, SZILÁGYI MAGDIRA (Poklostelek),
aki négy éve visszaadta lelkét Teremtőjének. Olyan hamar elszálltak az évek, de szívünkben ott él és élni fog a te drága emléked. Őt soha el nem felejtő testvérei Nusi és családja, Jancsi és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, DR. CIORTEA AURELNÉ (szül. JOBBÁGY ÉVA) Hódmezővásárhelyen súlyos betegség után elhunyt. Leánya Anikó, unokája Loránt.

*

Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett édesanyám, DR. CIORTEA AURELNÉ (szül. JOBBÁGY ÉVA) hosszú szenvedés után Hódmezővásárhelyen elhunyt. Nyugodjon békében! Fia dr. Ciortea Péter és családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett unokatestvér, testvér és rokon, DR. CIORTEA AURELNÉ
(szül. JOBBÁGY ÉVA) Hódmezővásárhelyen elhunyt. Akik ismerték egy imával búcsúzzanak tőle. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében! Őszinte részvétem fiának és családjának. Testvére Tera, Öcsi, unokatestvére Jobbágy Ica és családja, Attila, Éva és Bea.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, volt após, volt apatárs, testvér, rokon, GERGELY FERENC
a volt IPP, majd a Posta revizorja életének 77. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Emlékét örökre megőrizzük.
Temetése 2015.06.15-én 14 órától a Steinberger kápolnából lesz. A gyászoló család.

*

Szomorúan búcsúzunk a mindig jókedéjű sógórtól és nagybácsitól. GERGELY FERENCTŐL. A Fehér család.

*

Fájdalomtól megtőrt szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább anya és nagymama, KISS KATALIN (szül. KOSZORUS) életének 88. évében elhunyt. Temetése június 15-én, hétfőn délután 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik lánya Kata, fia Imre, unokái Lilla, Ramona, Oliver, Zsolt és keresztlánya Ildikó.

*

Könnyes szemmel, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk minden rokonunkkal és ismerősőkkel, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, NAGY MÁRIA-ELEONÓRA életének 73. évében csendesen megpihent. Temetése kedden 11 órakor a Steinberger kápolnában lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik bánatos fia Laci, unokája és menye.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama és édesanya, NAGY MÁRIA-ELEONÓRA életének 73. évében elhunyt. Temetése a Steinberger kápolnából lesz kedden 11 órakor. Emléke legyen áldott pihenése csendes. Unokája Lacika, menyasszonya Edina.

*

Sietek át a földi életen,/ S nem veszem le róla tekintetem. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk hogy a drága édesanya, anyós, nagymama és dédi, özv. GAAL KÁROLYNÉ (JUCI néni) életének 89. és özvegységének 11. évében csendesen elhunyt. Megszűnt dobogni egy nemes anyai szív, mely azért volt a földre küldve, hogy szeretetet osszon környezetében. Hiányát mindig érezni fogjuk. Temetése június 15-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Fia Karcsi, menye Irma, unokája Peti és a két dédunoka.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, NAGY LAJOS 90 éves korában elhunyt. Temetése kedden, június 16-án 16 órakor a fugyivásárhelyi kápolnából. Soha el nem feledjük. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama. özv. CSÁKI ETELKA visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2015. június 15-én 14 órától a biharpüspőki református ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, anyóstól, özv. CSÁKI ETELKÁTÓL, aki 93 évesen örökre itthagyott bennünket. Emlékedet őrzi fiad Ottó és felesége Erzsike.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanytól és anyóstól, özv. CSÁKI ETELKÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Fia Laci, menye Ági.

*

Szívünkben örökké tartó bánattal búcsúzunk özv. CSÁKI ETELKÁTÓL. Lánya Eta, unokái Géza és Zoli, unokamenyei Éva és Kati, unokái Mark, Rebeka és Kira.

*

Mély fájdalommal és szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, özv. CSÁKI ETELKÁTÓL. Csendesen alszik, megpihent végleg,/ angyalok bölcsője ringatja már./ Nem jöhet vissza, hiába várjuk,/ emléke szívünkben otthont talált./
Bár utolsó útjára nem kísérhetjük el,/ emlékét őrizzük, nem felejtjük el. Unokája Erika, unokaveje Dani, dédunokái Dávid és Viky.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a drága nagymamától, dédnagymamától, özv. CSÁKI ETELKÁTÓL. Amikor Isten látta, hogy túl hosszú az út, túl meredek a domb, a légzés túl nehéz lett, átülelt és mondta: Gyere haza! Búcsúzik tőle unokája Andi, unokaveje Jani, dédunokái Bianka és Dominik.

*

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva búcsúzunk a szeretett nagymamától, özv. CSÁKI ETELKÁTÓL.
Drága emléke örökké szívünkben él. Unokája Ottó, felesége Carmen, dédunokái Otici és Robi, unokája Păunescu Erzsike (Baba), férje Marius, dédunokája Antónia.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki apatársamnak, Csáki Ottónak és nejének a szeretett édesanya elhunyta miatt. Molnár Mónika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki Rácz Orsolya és csaladja részére szeretett édesanyja, RÁCZ IBOLYA elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Viruló réteken át, hűs forrés felá vezetlek. Pásztorod vagyok, elveszni senkit nem hagyok. A 2013-ban végzett 12.A osztály közössége.

*

Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítalak! Őszinte részvéttel osztozunk fájdalmában a Rácz és Sebestyén családoknak
RÁCZ IBOLYA hirtelen elvesztése miatt. Kovács Zoli, Babi és Ivett.

*

Urunk kérünk téged, hallgass meg minket! Aki halottakat életre támasztottál, ajándékozd meg testvérünket is az örök élettel!
LOW IOANA, GERGELY FERENC, JUHÁSZ MÁRIA, RÁCZ MARGARETTA-IBOLYA, KISS KATALIN, CSÁKI ETELKA, GAAL KATALIN, NAGY MÁRIA, PÁNCZEL LÁSZLÓ, GHERMAN MARGARETTA, NÉMETH GYÖRGY, NAGY LAJOS, BLAGA ELISABETA, CHIŞ TIBERIU, COCIOBEI MARIUS-CRISTIAN, ENATESCU GLORIA-TEREZIA, CADAR ELENA, SERFEZI FLOARE, TOMA MIRCEA, ALB MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén Temetkezési Vállalat.

Címkék: