Gyászhírek 2015. július 9.

Gyászhírek 2015. július 9.
Részvétemet és együttérzésemet fejezem ki kolléganőmnek, MÉSZÁROS GIZIKÉNEK e nehéz órákban, amikor utolsó útjára kíséri szeretett férjét. Nyugodjon békében. Kolléganőd, Popovici Tünde.

Ezúton osztozom MÉSZÁROS GIZIKE és családja mély fájdalmában a szeretett férj, apa, nagyapa elhunyta miatti gyászukban.
Részvéttel, Pető Csilla és családja.

*

Őszinte részvétem és együttérzésem a Mészáros családnak mérhetetlen gyászukban. Vitályos Barna, Hegyközcsatár polgármestere.

*

Őszinte részvétünk a MÉSZÁROS családnak a szeretett férj, apa, ID. MÉSZÁROS IMRE elvesztése miatt. Pelle Béla és családja.

*

Szomorúan búcsúzunk zenész barátunktól, ID. MÉSZÁROS IMRÉTŐL. Az „Unison” zenekar tagjai.

*

Szomorú szívvel emlékezünk drága szerettünkre, JAKAB ISTVÁNNÉRA (Hegyközpályi), akit ma 18 éve elveszítettünk. Emlékét szívünkben megőrizzük. Nyugodjon békében. Férje István, lánya Ági, veje Imi, unokája István.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, testvérre, nagybácsira, IFJ. BAGI JÁNOSRA (Csicsa), halálának 22. évfordulóján.
Bánatos családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett anyatárstól, KONDOR KATALINTÓL, aki 72 évesen itthagyott minket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle anyatársa Antal Kati és Imre.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Kondor családnak szerettük, Kondor Katalin elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Nyugodjék békében! Az Aluminei utca M1 tömbház lakói részéről.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2015. július 5-én tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk a drága férj, édesapa és nagyapa, NILGESZ IULIU (GYULA). Örök nyugalomra 2015. július 9-én 13 órakor helyezzük a nagyváradi Rulikowski temetőben. Drága emléke örökké szívünkben él. Nyugodjon békében Jézus, Mária szent nevében. Bánatos felesége Ibolya, fiai Zsolti és Levi, menye Mónika, anyósa Ilonka, unokája Zsoltika.

*

„Elhunyt testvérünk a keresztségben elnyerte az örök élet kenyerével táplálkozott, támaszd fel őt, Urunk, az utolsó napon!”
TOCAI ANA, POP ALEXANDRU, BALOG IMRE, SĂRAC MARIA, JUNC SAMICA, NEMES MARIA, POPA CATIŢA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ CSILLA kolléganőnknek édesapja elhunyta alkalmából. A Prodchim és Interpack munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett fiam, IVANOV ALEXANDRU eltávozott közülünk 45 éves korában. Emlékét a szívemben örökké megőrzöm. Temetése 2015. július 10-én 11 órakor a városi kápolnából. Gyászolja édesanyja Ilona.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki az ELEK és KUNCSER családnak szerettük elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban.
Szilágyi Géza és családja.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.” (János 11,25) Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após és nagyapa, NAGY DÁNIEL (Szentimre) életének 74. évében hosszú szenvedés után eltávozott szerettei köréből. Temetése 2015. július 9-én 13 órától a szentimrei gyászháztól. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúznak tőle, felesége Gyöngyike, lányai Csilla és Zita, veje László, unokái Márk, Laci és barátnője Bogi.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, ID. GŐDÉR GYULA életének 82. évében csendesen megpihent. Temetése július 9-én, csütörtökön 16 órakor az érköbölkúti kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
A gyászoló család.

*

„Ha emlegettek, köztetek leszek,/ Ha imádkoztok, veletek vagyok,/ ha rám gondoltok, mosolyogjatok,/ emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor) Szomorú egy év telt el, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, nagyapát és dédnagyapát, LŐRINCZ MIHÁLYT. Távozása mély, gyógyíthatatlan sebet ütött szerettei lelkén. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Álma fölött őrködjön a szeretet és a csend. Lelke üdvéért rá emlékezünk engesztelő szentmisével (2015. július 10-én, pénteken, délután 5 órakor) a „Barátok-templomában”. Özv. Lőrincz Mihályné és családja.

Címkék: