Gyászhírek 2015. július 7.

Gyászhírek 2015. július 7.
Őszinte részvétünket fejezzük ki András Etelkának szeretett testvére elvesztése miatti gyászában. A ferences világi rend közössége.


Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy Ritoók-Schotsch András Attila türelemmel viselt hosszú betegség után életének 75. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Szeretett halottunktól 2015. július 8-án 10 órakor veszünk végső búcsút a biharpüspöki temető ravatalozójában. Emléke szívünkben él! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, BOLDIZSÁR SÁNDOR életének 68. évében csendesen elhunyt. Temetése ma, július 7-én 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük.
Gyászoló családja.

*

„Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesapa, após, nagytata, testvér,
NT. SZÉKELY BÉLA (nyugalmazott ref. lelkipásztor, Asszonyvására, Végvár), életének 87., özvegységének 12. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk földi maradványait folyó év, július 7-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a nagykárolyi református temető ravatalozójából. Áldott emléke örökké élni fog közöttünk. A gyászoló család.

*

Őszinte együtt érzünk a gyászoló családdal a szeretett férj, édesapa és nagyapa, NILGESZ GYULA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. A Licieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetség tagjai.

*

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,/ Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott./ Számunkra te sohasem leszel halott./
Szívünkben örökké élsz mint a csillagok.” Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, dédnagyapa, ID. OLAH KÁROLY életének 85. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szerdán, 8-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett feleségem, FILIMON ERZSÉBET eltávozott közülünk 78 éves korában. Emlékét a szívünkben örökké megőrizzük. Temetése 2015. július 7-én 15 órakor a városi kápolnából. Szeretett férje Imre.

*

Mély fájdalommal búcsúztatjuk szeretett nővéremet, FILIMON ERZSÉBETET. Emlékét a szívünkben örökké megőrizzük.
Szeretett öccse Béla, sógornője Anikó és azok családjai.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak volt kollégánk, OLÁH JÁNOS elvesztése miatt érzett fájdalmukban.
A Lemnul Szövetkezet munkaközössége.

*

A 4. Számú Középiskola 1963-ban végzett XI. G osztálya 52. érettségi találkozása alkalmával megemlékeztünk volt osztálytársainkról, akik már nem lehettek velünk. Emléküket kegyelettel megőrizzük. BACSI ILONA, BÓDIS FERENC,
HERCZEG LAJOS, KÁNYA KORNÉL, LÉVAI ZOLTÁN, LUKÁCS ISTVÁN, OLÁH GÁBOR, PORKOLÁB ERZSÉBET.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a férjtől és édesapától, DÁVID GYÖRGYTŐL (Bihardiószeg), aki 46 éves korában eltávozott szerettei köréből. Temetése július 7-én, kedden 4 órakor a diószegi kápolnából a katolikus szertartás szerint. „Ne fájjon nektek, hogy már nem vagyok, hiszen minden nap az égen ragyogok. Ha szép idő van, és kék az ég, jusson eszetekbe sok szép emlék. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, inkább a szép dolgokon kacagjatok. Ha telihold van, az értetek ragyog, s azt jelenti, hogy boldog vagyok. Ha hulló csillag száll az éjféli égen, akkor mondhattok egy imát értem. Én is mondok majd értetek, hogy boldog lehessen szívetek. Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok, hiszen szívetekben jó helyen vagyok.” Felesége Babi, lánya Bernadett és barátja Zsombor.

*

Fájó szívvel búcsúzunk vejemtől, DÁVID GYÖRGYTŐL, aki életének 46. évében türelemmel viselt betegség után csendesen megpihent. „Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz.” Szerető anyósa Erzsike, sógornője Gyöngyike és sógora Sanyi.

*

„A halál sötét völgyében nem félek, mert ott vagy velem. Biztos vagyok pásztorhatód oltalmában.” OLÁH KÁROLY,
SZÉKELY BÉLA, OPRIS MÁRIA, ID. RITOÓK SCHOTSCH ANDRÁS-ATTILA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, BARTA JULIÁNNA MARGITRA (szül. CZIRJÁK, Biharfélegyháza)
halálának első évfordulóján. „Emlékezünk fájó szívvel jóságos szívedre, szeretetedre, kedvességedre, kezed érintésére. Emlékedet őrizzük, emléked tovább él szívünkben, nyugodj békében.” A bánatos család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, apóstól, nagyapától, ELEK JÁNOSTÓL (élt 81 évet, Szalárd).
Temetése július 8-án 11 órakor a szalárdi református kápolnából. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében!
Búcsúznak tőle: felesége Viola, gyermekei Éva és Jani, veje Feri, menye Andrea, unokái Bianka, Kristóf és Dávid.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki KULIK JUTKA kolléganőnknek a szeretett édesanya, BALOG ERZSÉBET
elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Az Isoplus Románia munkaközössége.

*

Szívünkben nem enyhülő fájdalommal emlékezünk a hat hónapja elhunyt szerető férjre, gondoskodó apára, imádott nagyapára, KISS ÁRPÁDRA (Éradony). „Elvitte a derüt, fényt, meleget, csak egy sugarat hagyott itt, az emlékeket. Bennünk él egy arc, végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Hiányát feldolgozni nem lehet, csak megpróbálunk élni nélküle.” A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, PAPP IDÁRA (szül. SÜTŐ) halálának kilencedik évfordulóján (július 6-án). Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a SÁNDOR családnak volt kollégánk, hittársunk, a szeretett apa és após, SÁNDOR JÓZSEF
(Mezőtelegd) elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! A Gyenge család.

*

Mély fájdalommal búcsúzom szeretett fiamtól, DÁVID GYÖRGYTŐL (Bihardiószeg), aki életének 46. évében hosszú szenvedés után itthagyott minket. „Álmaid a mélyben legyenek csendesek, / A jó Isten őrködjön pihenésed felett!”
Gyászoló és szerető édesanyád.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szerető nagybátyánktól és keresztapától, DÁVID GYÖRGYTŐL (Bihardiószeg), aki 46 évesen itthagyott minket. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzunk tőle: unokahúga Anamária és családja és keresztlánya Tünde és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy szerető testvérem, DÁVID GYÖRGY (Bihardiószeg) hosszú betegség után 46 évesen elhunyt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető nővéred Katika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, KOVÁCS ERZSÉBET (szül. ILLE, Diószeg) életének 81. évében rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése július 7-én 17 órakor a diószegi ó temetői kápolnából. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünk dr. KÖVENDI TÜNDÉNEK és családjának édesapja, SZÉKELY BÉLA elvesztése miatt érzett fájdalmukban. A Gyenes-Kristófi család.

*

Őszinte részvétünk dr. KÖVENDI TÜNDÉNEK és családjának szeretett édesapja, SZÉKELY BÉLA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Brisc Camelia asszisztensnő és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem drága szüleimre: KÉRI PIROSKÁRA halálának 15. és KÉRI JÓZSEFRE halálának 13. évfordulóján
(Bályok). Nyugodjanak békében. Örökké bánatos lányuk, Eta és családja.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, CZINA JÁNOSRA (Szalárd) halálának 5. évfordulóján. „Ülök és nézegetek rólad egy képet,/közben felidézek egy régi emléket,/könnyeim mögött látom az arcodat,/szívem fáj, tisztán hallom a hangodat./Számunkra te sosem leszel halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Emléked legyen áldott, pihenésed csendes.
Gyászol feleséged Eta és családja.

Címkék: