Gyászhírek 2015. július 6.

Gyászhírek 2015. július 6.
,,Angyalok jöttek és karon fogtak, fényesség útjára kalauzoltak. Mentél szótlanul, néman követve őket. Az örökkévalóság útján hiába fogtuk, szorítottuk kezed, harcoltunk ellene, de csak Isten volt veled.” Búcsúzunk SZABÓ BÁLINTTÓL Temetése július 6-án 15 órakor a városi kápolnából. Lánya Ancsa, veje Cristi és unokája Raimond.


Elmentél tőlünk, és nem tudtunk elbúcsúzni. Szívünkben örökké élni fogsz drága édesapánk, SZABÓ BÁLINT. Fia Attila, menye Vali és unokája Emese.

*

Ki a temetőbe nagyon sokat járunk, sírod előtt szomorúan állunk. Fájó szívvel, könnyes szemmel és soha el nem múló fájdalommal búcsúzunk drága édesapánktól, SZABÓ BÁLINTTÓL. Lánya Cili, veje Ádi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága nagytatánktól, BÁLINT TATÁTÓL. Unokája Ádi, felesége Timi és dédunokája Dóri.

*

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk drága nagytatánktól, BÁLINT TATÁTÓL. Unokája Nándi és felesége Andi.

*

A mélyből kiáltok hozzád Uram! Adj erőt elfogadni amin változtatni nem lehet, és 8 év után sem sikerült, mióta szeretett férjem, MEZEI JÁNOS (Kolozsvár 1944–Nagyvárad 2007) örök nyugovóra tért. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Örök fájdalommal, özvegye Joli.

*

Fájdalommal emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára, FLEISZ ROZÁLIÁRA halálának 35. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében! Fia Dr. Fleisz János, menye Judit.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a drága, szeretett lányomra, az unokára, BARTI ILDIKÓ FANNYRA,
aki 8 éve távozott közülünk. Pótolhatatlan szép lényed szívünkbe zárva hordozzuk. Istentől jövő béke legyen ezentúl lelkedben. „Sóhajt a forrás, néha csobban,/ A sötét erdő bólogat -/ Virág, fű: szendereg nyugodtan,/ Szép álmokat!/
Egy hattyú ring a tó vizében,/ Nádas-homályba andalog;/ Ringassanak álomba szépen/ Kis angyalok!/ Tündérpompájú éji tájon/ Felkél az ezüst holdvilág;/ Összhang a föld, egy édes álom…/Jó éjszakát!” Az angyalok éneke és az Úrnak fényessége ragyogjon örök álmod felett, imádott angyalom! Bánatos édesanyád és Emil tata.

*

Sok szeretettel emlékezünk szüleinkre, HORVÁTH ERZSÉBETRE, aki ma 4 éve távozott közülünk, és HORVÁTH DEZSŐRE,
aki ma lenne 100 éves. Szívünkben örökké élni fogtok! Lányaik Katalin és Ildikó és a család.

*

„Elhagytad a házat, mit úgy szerettél, / Itthagytál mindent, amiért küzdöttél, / Három éve már, hogy a temetőt járjuk, / Megnyugvást lelkünkben ma sem találunk. / Mert téged elfelejteni nem lehet, / Csak letörölni a hulló könnyeket.” Fájó szívvel emlékezünk feledhetetlen fiamra, SZÜCS FERENCRE (Nagyvárad) halálának 3. évfordulóján. Özv. Édesanyja és egész családja.

*

Soha el nem múló szeretettel és hálával emlékezünk a drága édesanyára és feleségre, NYISZTOR MARGITRA,
aki ma 17 éve távozott közülünk. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/ örökké őrizzük emlékedet”, drága édesanyám!
„Hol a Teremtő széke tündököl/felhők felett a csillagezreden:/tekintsetek fel, egy szelíd sugár/leng onnan rátok csendes éjeken.” Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető férje Emil és lánya Ildikó.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett testvérre, sógornőre, nagynénire, FÜZESI IRÉNKE-IBOLYÁRA, aki már hat éve nincs közöttünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Bánatos testvérei és családjaik.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a legdrágább feleségre, édesanyára, FARKAS ÉVÁRA (Nagyvárad). „Összetört a lelkünk,/megsebzett a szívünk,/most van 15 éve, hogy elmentél tőlünk./Azóta szomorú és üres a lakásunk,/most sem hisszük el, hogy hiába várunk./Nálad nélkül már nincsennek ünnepek,/pótolni téged, már soha nem lehet./A bánat a fájdalom örökre megmarad,/mindig veled leszünk,/az idő bárhogy is halad.” Fájó szívvel emlékezünk: férje, nevelt fia, lánya és veje.

*

Emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, keresztapára, testvérre és sógorra, TATAI LÁSZLÓRA (Érkörtvélyes),
aki 6 hete, pünkösd szent napján költözött a mennyei Atyához. Őt soha el nem feledő családja.

*

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,/ Hiába szállnak árnyak, álmok, évek./ Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,/
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.” (Juhász Gyula) Őszinte részvétünket és baráti együttérzésünket fejezzük ki Orbán Ilona, berettyószéplaki aligazgató asszonynak szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Bihar megye vezetőpedagógusai nevében, Kéry Hajnal főtanfelügyelő helyettes.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra és nagyapára, MOLNÁR KÁLMÁNRA, aki már 8 éve itthagyott bennünket. „Lám ennyi az élet, gondoltad-e,/ Egy pillanat és mindennek vége./ Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe./ Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom/ Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom./ Álmaid a mélyben legyenek csendesek/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. SZÁSZ FERENCRE (Nagyvárad), aki 6 hónapja örökre itthagyott bennünket. „Lám ennyi az élet, gondoltad-e,/ Egy pillanat és mindennek vége./ Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe./ Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom/ Szerető szívünkben örök gyász és fájdalom./
Álmaid a mélyben legyenek csendesek/ A jó Isten őrködjön pihenésed felett!” Emlékét őrzi felesége, fia, menye és unokája.

*

Én Istenem, vedd le rólam a bűnöm terhét, teremts bennem tiszta szívet, igazságban alkosd újjá lelkem mélyét!
HODIS NICOLAE, COITA GAVRIL, OLÁH JÁNOS, SZUHAI JÓZSEF, EGYEDI KATALIN, ID. DÉLCZEG ŞTEFAN, PETRILA MIHAI, BONDAR ANA, SZATMÁRI IRÉNKE, POPA MARIA, CODREAN MĂRIOARA, BRISCAN MĂRIOARA, CRAIU ANA, PETRUS TRAIAN, VLAD TEODOR, SÁNDOR JÓZSEF, STANIS SAVU, AMIHALACHIOAIE CONSTANTIN, BOLDIZSÁR SÁNDOR. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT, Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett férj, apa és nagyapa. SZUHAI JÓZSEF 81 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn, július 6-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Bánatos felesége Éva.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett édesapám, SZUHAI JÓZSEF hosszú szenvedés után 81 éves korában elhunyt.
Lánya Éva és szerető unokája Róbert.

*

Megtőrt szívvel tudatom, hogy édesapam SZUHAI JÓZSEF beteg szíve megszűnt dobogni. Búcsúzik tőle szerető lánya Marika, veje Jóska és unokája Csaba.

*

Szomorúan búcsúzunk volt szomszédunktól, lakótársunktól, SZUHAI JÓZSEFTŐL. Őszintén együtt érzünk a gyászoló családdal. A Războieni utca T6-os tömbház, B lépcsőházának lakói.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága testvéremtől, OLÁH JÁNOSTÓL, aki 76 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 2015. július 6-án, hétfőn 14 órakor a biharpüspöki temető kápolnájából lesz. Áldás legyen sírja fölött! Bánatos húga Pocsantek Erzsébet.

*

Fájó szívvel búcsúzom nagybátyámtól, OLÁH JÁNOSTÓL, aki életének 76. évében elhunyt. Unokahúga Molnár Icuka és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, SÁNDOR JÓZSEF életének 85. évében elhunyt. Temetése kedden, július 7-én 16 órakor a mezőtelegdi kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család, fia András, lánya Marika családjaikkal.

*

Őszintén együtt érzünk Végh Marikával és családjával a szeretett édesanya, nagymama, anyós elhunyta alkalmából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A Hoffman család Nagyváradról.

Címkék: