Gyászhírek 2015. július 31.

Gyászhírek 2015. július 31.
Szomorú szívvel emlékezünk a 17 éve elhunyt id. GÖCZ IMRÉRE (Fugyivásárhely). Emléke legyen áldott. Nem múlnak el, akik a szívünkben élnek, hiába szállnak el az évek. Örökké bánatos felesége Eszti, fia Imi, menye Emese, unokái Krisztina és Nikoletta.


Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, édesanyára, testvérre, GÖCZ IBOLYÁRA,
aki 12 éve hunyt el. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Nem múlnak el, akik a szívünkben élnek hiába szállnak el az évek. Örökké bánatos édesanyja Eszti, lánya Krisztina, testvére Imi, sógornője Emese és unokahúga Nikoletta.

*

Augusztus 1-jén lesz egy esztendeje, hogy drága édesanyám, Tóth Juliánna (szül. Oláh Juliánna) távozott e földi létből. Áldott emlékét szeretettel őrzöm. Leánya: Hajnalka.

*

„Nélküled már semmi nem olyan mint régen,/ Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében,/ Idézzük szavaid, tetteid, emléked,/Örökké szeretünk, nem feledünk téged.” Fájó szívvel emlékezünk a szeretett SZATMÁRI JÓZSEFRE
halálának szomorú első évfordulóján. Amíg csak élünk, rá emlékezünk, az együtt töltött időt soha el nem feledjük. Imádkozunk az ő lelki üdvéért augusztus 1-jén 18 órától a Szent László-templomban. Örökké bánatos felesége Ibolya.

*

Szomorú egy év telt el, mióta utolsó útjára kísértük SZATMÁRI JÓZSEF. „Megállt a szíved mely élni vágyott,/pihen a két kezed, mely dolgozni imádott,/két kezed munkáját mindenhol látjuk,/szerető jóságod szívünkbe zárjuk./Szíved súgta: Isten veletek,/most már csak azt kérem tőletekm/szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Bánatos lánya Tünde és veje Dorin.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, nagyapára, TÓTH ÁRPÁDRA halálának hatodik évfordulóján. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/nyugodalmad nem zavarja senki./Ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve,/szívünkben örökre megmaradsz.” Gyászoló családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezünk szeretett férjemre, KÖMŰVES LAJOSRA (szül. Kárásztelek), akit már 2 éve elragadott a kegyetlen halál. Emlékét megőrzöm, amíg élek. Nyugodjon békében. Örökké bánatos felesége Irénke, sógornője, unokahúga, keresztgyerekei Réka és Levente.

*

Fájó szívvel emlékezem édesanyámra, OLÁH PIROSKÁRA (Érábrány) halálának 25. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Ildikó és családja.

*

Szomorú egy év telt el, amióta a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédimama, DEMIÁN ERZSÉBET szíve megszűnt hirtelen dobogni. „Amikor Isten látta, hogy az út túl hosszú, a domb túl meredek, a lélegzés túl nehéz lett, átölelt és mondta: Gyere haza.” Bánatos családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagytata, dédnagytata, ÖZV. DALLOS KÁLMÁN NORBERT
életének 80. évében elhunyt. Utolsó útjára kísérjük 2015.08.04-én délelőtt 11 órakor a Steinberger kápolnából. Pihenése legyen csendes, emléke legyen áldott. Fájó szívvel búcsúznak tőle gyermekei: Bandi, Ildi, Attila és családjuk.

*

„Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni téged soha nem lehet, csak meg kell tanulnunk élni nélküled.” Fájó szívvel búcsúzunk tőled drága KULI TATÁNK. Nyugodj békében!
Unokája Andi és családja.

*

„Én lelkem, nyugodjál meg immár, mert az Úr gondot visel reám! Mert megszabadított engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól és lábamat az elbotlástól.” POP NICOLAE IOAN, NEMTUT FLORIAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Messze az otthonomtól vettem tudomást apám, KRIVSZKI PÉTER haláláról. Isten nyugtassa békében! Fia Péter Csaba.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a drága feleségtől, édesanyától, anyóstól, nagymamától és dédnagymamától,
KORNYA IRMÁTÓL (szül. KOVÁCS IRMA), aki életének 66. évében rövid szenvedés után elhunyt. Drága szerettünket július 31-én 14 órakor a bihari református kápolnából kísérjük utolsó útjára. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel telt 12 esztendő múlt el, hogy itthagytál, PETRI MÁRIA (szül. SZONDI). Kinn a temetőben törlöm könnyeimet, kérdem, miért hagytál el, nem felelsz… marad a néma csend. Szívemben a bánat. Emléked őrzi bánatos férjed Zsiga és Magda.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 10 éve elhunyt férjre, édesapára, apósra, tatára és sógorra, FAZEKAS LAJOSRA.
„Minden mulandó ezen a világon, mint harmat a letört virágon, csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet.” Bánatos feleséged Ibolya, két lányod Izabella és Gabriella, két unokád Dávid és Viktor, vejed Attila és sógorod Öcsi.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, amikor búcsú nélkül távozott SZATMÁRI JÓZSEF. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Emlékezik sógora és sógornője Zója és Sándor és az egész Fellner család.

*

Bánatos 14 év telt el, amióta a szerető férj, édesapa, DERECSKEI FERENC itthagyott bennünket. Emlékét őrzi szerető felesége Magdi és szomszédja Zsiga.

*

Már öt éve, hogy a drága férj, édesapa, nagytata, PÁL JÓZSEF örökre itthagyott bennünket. Soha nem feledjük emlékét.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett DR. RAUSCHER EDE elvesztése miatt ért mély fájdalmukban. „Soha nem felejtünk el Doktor bácsi, szívünkben örökre élni fogsz.” Katona Mónika, Karcsi és Ruben.

*

Őszinte részvéttel osztozunk a RAUSCHER család gyászában a mélyen tisztelt és szeretett „Doktor bácsink” elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Örökre szívünkbe zártuk. Takács Erika, Ottó és Christofer.

*

Megrendülten értesültünk a szeretett DR. RAUSCHER EDE gyermekgyógyász főorvos hirtelen haláláról. Őszinte együttérzésünk a szeretett feleségnek és az egész családnak. Nyugodj békében! A Fehér család.

*

„Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében…” (27. Zsoltár, 4.)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, rokon, MÁTHÉ JUDIT néhai várasfenesi kántor, 76 éves korában elhunyt. Temetése július 31-én 13 órakor Várasfenesen lesz. A gyászoló család.

*

Az idő múlik, a fájdalom csak nő, nem hoz enyhülést a múló idő. Sírodra hiába visszük a virágot, veled temettük el az egész világot. Megállunk néma sírod mellett, szeretnénk megfogni mégegyszer a kezed és megköszönni végtelen szereteted. Szívünk mély fájdalmával emlékezünk július 31-én ÖZV. MIGNA ETELKÁRA (szül. PÉNZES) halálának 20. évfordulóján. Szerettei: fia Gyuri, leánya Kati, menye Ica, veje Pali.

Címkék: