Gyászhírek 2015. július 3.

Gyászhírek 2015. július 3.
Fájó szívvel emlékezem szeretett férjemre, GÚJ JÓZSEFRE (Élesd), aki egy éve itthagyott. „Lám ennyi az élet, gondoltad-e,/egy pillanat és mindennek vége,/szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe,/Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom,/szerető szívemben örök gyász és fájdalom./Álmaid a mélyben legyenek csendesek,/a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Gyászoló feleséged, Ibolya.


Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett sógorra, GÚJ JÓZSEFRE (Élesd). „A múltba visszanézni, valami fáj,/valakit keresünk, aki nincs már,/az élet csendesen megy tovább,/emlékedet megőrizzük egy életen át.” Sógornőd Irén és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, PAPP IRÉNKÉRE
(Biharpüspöki) halálának negyedik évfordulóján. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Szerető családja.

*

Kegyelettel és szívünkben fájdalommal emlékezünk arra az egy esztendővel előtti napra, amikor KÖTELES PÉTER
(belényesújlaki születésű) eltávozott szerettei köréből. Míg éltél, reméltél, de Jézus elhívott, és te mégis itt élsz a szívünkben.
Búcsúzik tőle őt soha el nem feledő családja.

*

Fájó szívvel emlékezem szeretett feleségemre, CSETE JOLÁNRA (Biharfélegyháza), aki 3 éve távozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető férje id. Csete István.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága élettársra, KISS GYULÁRA, aki ma 5 éve eltávozott közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Élettársa Noémi és családja.

*

Köszönöm Istennek, hogy a férjem voltál! Gyásztól, bánattól tele szívvel és lélekkel, de Isten akaratában megnyugodva emlékezem drága férjemre, NAGY ANDRÁSRA (Szentimre), aki türelemmel viselt, súlyos betegség után ma 6 hónapja távozott el közülünk. „Éjjel-nappal gondolok rá, örökké siratom,/mert hiányzik nagyon.” Áldott emlékét szívem utolsó dobbanásáig őrzöm. „Hulló könnyeinkkel öntözzük sírodat, /áldja meg az Isten porladó hamvadat.” Emlékezik rád bánatos feleséged Anikó, édesanyád, imádott kis unokád Kittyke és a gyászoló család.

*

Megtört szívvel emlékezünk a drága feleségre, anyára, anyósra, nagymamára, KONDOR ILONÁRA, aki 6 hónapja távozott el tőlünk. „Lelked reméljük békére talált,/te már a mennyből vigyázol reánk,/kegyetlen volt a sors,/mert hamar elvett tőlünk,/de jóságos szíved örökre megmarad közöttünk.” Őt soha el nem feledő férje Viktor, lányai, vejei, unokái: Syntia, Yvett, Fanni, unokaveje Lali.

*

Fájó szívvel emlékezem drága testvéremre, STOKKER MAGDÁRA, aki 4 éve távozott életemből, és szeretett barátnőmre,
SZŐCS JUTKÁRA halálának 1 éves évfordulóján. Bimbi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, KOZMA ANDOR EDE rövid szenvedés után életének 38. évében elhunyt. Temetése Budapesten a Rákospalotai temetőbe VII. 7-én 11 órakor. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Fájó szívvel búcsúzik bánatos családja.

*

Ma, július 3-án, pénteken van 5 éve, hogy elment közülünk FÜREDI ILONA (szül. BARTHA). Isten adjon neki örök nyugodalmat, áldott emléke maradjon közöttünk mindörökre. Lánya Márta.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, VARGA JOLÁNRA (szül. GÉCZI, Hegyközkovácsi) halálának 10. évfordulóján. „Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik.” Szerető lánya Jolánka és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, ID. KOVÁCS GYULA (Síter) hosszú betegség után, életének 67. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 4-én, szombaton 16 órától a síteri kápolnából.
„Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,
S nyugalmadat nem zavarja senki,
Életed elszállt mint a virágillat,
De emléked ragyog mint egy fényes csillag!
Álmaid a mennyben legyenek csendesek,
A jó Isten őrködjön a pihenésed felett!”
Nyugodj békében drága Apuci!
Örökké gyászoló felesége Klára, fia Gyula, lánya Heléna, menye Andrea, veje Krisna, unokái Márk, Mercedes.

*

Fájdalommal búcsúzunk násznagyunktól, ID. KOVÁCS GYULÁTÓL (Síter), aki életének 67. évében hosszú betegség után megpihent. Nyugodj békében! Búcsúzik tőle Vas Ferencz és családja.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett apa, nagyapa, dédnagyapa, KŐSZEGI BENIAMIN életének 82. évében súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára 2015. július 3-án 14 órakor kísérjük a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Soha nem feledünk. Fiai Béni és Sándor, menyei Magda és Semilia, unokái Beata, Gyöngyi, Edina, Konrád, unokavejei István, Róbert, András, Ioana, dédunokái Emilia, Hanna, Patric és András.

*

Fájdalommal emlékezem a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára és dádnagymamára, ZBORAY ERZSÉBETRE,
akit fél éve, 76 évesen Isten magához szólított. Bánatos férje és családja.

*

Köszönetet mondunk azoknak, akik drága halottunkat, SASS JÓZSEFET utolsó útjára elkísérték és részvétüket nyilvánították.
Felesége Rózsika és fia Béla.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben mérhetetlen fájdalommal emlékezünk a ma fél éve elhunyt szerető férjre, apára, apósra, nagyapára és dédnagyapára, NAGY JENŐRE (Biharpüspöki). Még mindig fáj nagyon, talán örökre így marad, hogy mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad. Ránézünk a fényképedre, látjuk a szemed ragyogni, érezzük az arcunkon a könnyt lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznél miért fáj, mi bajunk, mi azt felelnénk, a szívünk fáj, mert hiányzol nagyon!
Emlékét megőrzi felesége Erzsike, lánya Erzsike, veje István, unokája István, unokamenye Csilla, dédunokája Kristóf.

*

„Örök az arcod, nem száll el szavad,/ Minden mosolyod a szívünkben marad.” Fájó szívvel emlékezünk SZONDI JUTKÁRA
(szül. SINKA) halálának 12. évfordulóján. „Addig vagy boldog, míg van, aki szeret, aki a bajban megfogja a kezed. S, hogy milyen fontos is volt ő neked, akkor tudod meg, amikor már nem lehet veled.” Nyugodj békében drága lélek! Szerető családod.

*

Július 5-én kegyelettel emlékezünk pótolhatatlan szerettünkre, PAPP ERZSÉBETRE (szül. BALOGH, Biharpüspöki),
akinek öt éve jóságos szíve örökre megpihent. Szívünk mélyén nap mint nap találkozunk. Angyalok vigyázzák örök álmodat!
Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett anyára, anyósra és nagymamára, ÖZV. BALOGH ÉVÁRA (Kisszántó) halálának első évfordulóján. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Szívünkben itt él emléked örökre. Nyugodj békében! Fia Géza, menye Erzsike, unokája Tímea és nászasszonya.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, VAS IMRÉRE halálának 2. évfordulóján.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk.
Ha feljön a hold, az éjszaka vándora,
Vigyázzon rád az ég legszebb csillaga.
Emlékedet szívünkben örökké megőrizzük. Szerető feleséged és családod.

Címkék: