Gyászhírek 2015. július 29.

Gyászhírek 2015. július 29.
„Lábam alatt mécses a Te igéd, / Ösvényem világossága.” (Zsolt 119-105) Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretet édesanya, nagymama, BARABÁS PIROSKA elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Varsóczi György, felesége Ilona és családjuk Nagyváradról.


Megrendüléssel értesültünk kedves szomszédunk, FORRAY AMBRUS (ÖCSI) hirtelen haláláról. Őszinte részvétünk a gyászoló FORRAY családoknak. Sanyi, Éva, Sanyika.

*

Mély fájdalommal vettünk tudomást a nagyváradi Német Demokrata Fórum volt tagjának és munkatársának, DR. EDUARD RAUSCHER haláláról. Pihenése legyen áldott! A nagyváradi Német Demokrata Fórum.

*

„Jertek érte, égi szentek, / Szentangyalok, érte jertek! / Körötökbe fogadjátok, / Úristennek ajánljátok.” MORTAN TRAIAN,
HINCU EUGEN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, HOLCZER IONEL 78 éves korában hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Temetése Berettyóújfalun, a „Csendes temetőben” 2015. július 30-án 14 órakor lesz. A gyászoló család.

*

Öt év telt el azóta, hogy drága szerettünk, SZABÓ ZSIGMOND GÉZA örökre itthagyott bennünket. Emléke szívünkben él tovább. Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, mamára, dédire, VARGA MÁRIÁRA (Bodo) halálának 8. évfordulóján.
Lánya Marika, fia Sándor és családjaik.

*

Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk drága gyermekünkre, FAZEKAS ZSOLT JÁNOSRA, aki ma lenne 42 éves, sajnos már több mint 8 éve a menyországból mosolyog ránk, drága barátnőjével, DOMJÁN TÍMEA CSILLÁVAL együtt. Szívünkben örökké élni fogtok. Nyugodjatok békében. A bánatos család.

*

Sírig tartó fájdalommal emlékezünk a 9 éve elhunyt gyermekre, testvérre, MATÁK ERZSÉBETRE (élt 52 évet). „Várjuk, míg élünk, várjuk őt,/ hátha egyszer ott áll az ajtónk előtt./ Aztán a valóság ránk szakad,/ lelkünk tovább fáj a kín alatt./ Kiáltanánk, hogy ő is hallja odaát,/ hol vagy? nélküled üres a világ./ Várunk, ha nem jössz, mert nem jöhetsz,/ mi megyünk hozzád, ott leszünk veled.” Szívünkben megmarad szép emléked, legyen áldott örök pihenésed. Bánatos édesanyád, nővéred.

*

Csendben alszik, megpihent végleg, angyalok bölcsője ringatja már, nem jöhet vissza, hiába hívjuk. Emléke szívünkben otthont talál. Családja részéről: Nyugodj békében, LUCZÓ ISTVÁN. A temetés július 29-én 15 órától a Rulikovski temetőben, a városi kápolnából lesz.

*

Szomorú szívvel és könnyes szemmel emlékezünk halálának 2. évfordulóján ZSISKU PAUL ANDREIRE, aki életének 67. évében elhunyt. Szerető felesége Valéria, fia Dan és családja, lánya Angelica és családja.

*

„Ha Isten meghallgat, úgy segít rajtad, hogy odaküld hozzád egy olyan embert, akinek még nincs kőből a szíve. Aki meghallgat, megvigasztal, meggyógyít. Kimondja azt az egyetlen szót, amit jól tudsz te is, de önmagadnak nem mondhatod, mert azt várod, hogy a másik mondja ki. A nélkül hatástalan. Mert csak a szeretet gyógyít.” (Müller Péter) Szomorúan búcsúzunk DR. RAUSCHER EDÉTŐL. Együttérzésünket és őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugalma legyen csendes. Idősebb és ifjabb Zalder András és családjaik.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak a nagyrabecsült DR. RAUSCHER EDE elvesztése miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében. A Hoffman család.

*

Fájdalommal értesültünk a nagyra becsült doktorbácsink elhunytáról, akinél nem számított, hogy éjszaka, vasárnap vagy ünnepnap. Ha segítségét kértük, ő jött és segített. Dr. RAUSCHER EDUARD (gyermekgyógyász főorvos). Emlékét megőrizzük a messze távolban is. Özv. Révész Sándorné, fia Sanyika, lányai: Bettike, Évike és férje Erik, valamint a kicsi Vica baba Amerikából.

*

„Az Úr az én pásztorom” (Zsoltár 23:1) Szomorú szívvel értesültünk drága rokonunk, DR. RAUSCHER EDE (drága Ede bácsink) elhunytáról. Soha nem feledünk! Novelly Kriszti, Babi és Jutka.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki volt osztályfőnöknőnknek, RAUSCHER ERZSÉBET tanárnőnek és családjának a szeretett férj, édesapa, nagyapa, DR. RAUSCHER EDE elvesztése miatt. Az 1984-ben végzett volt Tanítóképzős diákok.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a nagyrabecsült , DR. RAUSCHER EDÉTŐL. Őszinte együttérzésünk a gyászoló családnak. Emlékét szeretettel megőrizzük. Pozsár-Szentmiklósy Kinga és Vincze.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátnőnknek, GYÖNGYINEK és családjának a szeretett férj és apa, FORRAY AMBRUS
elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Kazatsay család.

Címkék: