Gyászhírek 2015. július 28.

Gyászhírek 2015. július 28.
DR. RAUSCHER EDE gyerekgyógyász főorvos temetése 2015. július 29-én 11 órakor lesz Nagyváradon a Rulikowski temető Frenţiu kápolnából. A gyászoló család.


Szomorú szívvel búcsúzunk kedves apatársunktól, DR. RAUSCHER EDÉTŐL (EDE BÁTYÓ). A Fehér család.

*

Fájdalomtól szomorú szívvel búcsúzunk a kedves baráttól, a premontrei öregdiáktól, lányom és unokám egykori doktorától,
Dr. RAUSCHER EDÉtől, aki váratlanul örökre itthagyott bennünket. Együtt érzünk a gyászoló családdal. Nyugodjon békében.
Búcsúzunk: Béla, Aliz, lányunk Aliz, vejünk Jóska, unokánk István, felesége Anita.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak a hajdani osztálytárs, Dr. RAUSCHER EDE elhunyta miatt érzett fájdalmában.
Pásztai Ottó és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak tagtársunk, Dr. RAUSCHER EDE elhunyta miatt érzett fájdalmában.
A nagyváradi Premontrei Öregdiákok Egyesülete.

*

Szomorú szívvel vettünk tudomást a régi, családi jó barát, Dr. RAUSCHER EDE elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Emlékét szeretettel megőrizzük. Dr. Vesselényi Gy. Tibor és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki barátnőnknek, FORRAY GYÖNGYINEK és családjának. Irénke és lányai: Éva, Enci és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó anyára, anyósra, nagymamára és dédnagymamára, Özv. HÁMOS MIKLÓSNÉRA
(szül. VAS PIROSKA, Biharszentjános) halálának első évfordulóján. „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/nyugalmad nem zavarja senki,/ha nyugszol is a nehéz föld alatt, nem vagy feledve,/szívünkben örökre megmaradsz.” Emlékezik rá: leánya, fia, menye, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nászunktól, RÉVÉSZ ISTVÁNTÓL, aki visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Násza Vasadi Béla és nászasszonya Clara.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. BARABÁS PIROSKA 65 éves korában sok betegség okozta szenvedés közepette elhunyt. Temetése szerdán 12 órakor a Steinberger kápolnából. Ott pihensz, ahol nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Ha nyugszol is nehéz föld alatt, nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz.
A gyászoló család.

*

Megrendüléssel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, ÖZV. BARABÁS PIROSKA életének 65. évében elhunyt. Búcsúzik tőle lánya Tornyi Tünde, veje Laci, unokája Csaba és Krisztina.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BARABÁS családnak édesanyjuk elvesztése miatt. Gyászoló anyatársa Tornyi Ibolya és a Vaida család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett férjtől, édesapától, nagyapától, FORRAY AMBRUSTÓL, aki 73 éves korában hirtelen távozott egy nyugodtabb világba. A temetés szerdán 11 órától a Steinberger kápolnából. Béké poraira! Búcsúznak felesége Gyöngyi, fiai Tibor és Zsolt, menyei Noémi és Júlia és egyetlen unokája Alfonz.

*

„Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel öt már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz már, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg közöttünk voltál, nagyon szerettünk, hiányzol nagyon, és el nem feledünk.” Fájó szívvel emlékezünk drága édesanyánkra, DIOS ETELKÁRA (GIZI), aki egy éve távozott tőlünk. Nyugodjék békében.
Fia Titi, leánya Otilia, veje Mihály, unokái Roland, Richard, Danoka.

*

Fogadja őt szeretetébe a mennyei Atya és a Szentlélek örök szeretetében örvendjen a szentek társaságának. RUGEA VIOREL,
BARABÁS PIROSKA, BUNGAU SABIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki magam és gyermekeim nevében RAUSCHER ERZSÉBETNEK és családjának szeretett férje,
DR. RAUSCHER EDE elhunyta alkalmából. Babuci.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki TORNYI KRISZTINA és BARABÁS TÍMEA kolléganőinknek szeretett nagymamájuk elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Együttérzéssel a „Bodega” munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett bátyám, KRIVSZKI PÉTER SÁNDOR hosszú betegség után elhunyt. Temetése kedden, július 28-án 14 órakor a városi kápolnából (Rulikowski) lesz. Gyászoló húgod Vera és gyermekei Erika és Zoli.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy drága édesapám, VARKUCS SÁNDOR 81 éves korában elhunyt. Temetése kedden, július 28-án 16 órától lesz a hegyközcsatári kápolnából. Emlékét kegyelettel őrizzük: leánya Gizike és családja.

*

Könnyes szemmel, fájó szívvel búcsúzom drága édesapámtól, VARKUCS SÁNDORTÓL, aki lelkét visszaadta Teremtőjének. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Szerető lánya Ilona, Attila és Anita.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága nagytatámtól, VARKUCS SÁNDORTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető unokája Valéria és Daniel.

*

Hosszú szenvedés után elhunyt drága, egyetlen fiam, 2015. július 15-én, MARKOVICS LÁSZLÓ (fotbal tanár, élt 63 évet).
Bánatos édesanyja, felesége, imádott lánya és unokái Körösapáti Pusztán.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki GRAMA SANYIKÁNAK és családjának édesanyja elvesztése miatt. Pintye Gyuszi, lánya Erzsike és családja (Bihar).

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapánk, nagytatánk, RÉVÉSZ ISTVÁN életének 72. évében hosszú szenvedés után csendesen megpihent. Temetése kedden, július 28-án 11 órakor a városi kápolnából lesz. Nyugodjon békében!
Búcsúzik tőle gyászoló családja, felesége Julianna, lányai Jutka, Gabika és Ildikó, vejei és unokái.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki VASADI ILDIKÓNAK és családjának szeretett édesapja, RÉVÉSZ ISTVÁN elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Corba Dănuţ és családja.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett osztálytársunk, GNÁNDT ISTVÁN 76 éves korában súlyos szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének 2015. július 15-én. Temetése július 19-én volt Egerszóláton. Isten adjon nyugodt pihenést neki! Együtt érzünk a gyászoló családdal, lélekben veletek vagyunk. 58 éves találkozón búcsúzunk tőled Pista. A székelyhídi öregdiákok.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett anyatársunktól, PIRIKÉTŐL, aki életének 62. évében távozott az örökkévalóságba. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Irénke, Gyuszi, Cristi és Júlia Biharról.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik FARKAS ROZÁLIÁT utolsó útjára elkísérték és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. Farkas Károly és gyászoló családja.