Gyászhírek 2015. július 27.

Gyászhírek 2015. július 27.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik BIRÓ FERENCET utolsó útjára elkísérték, és gyászunkban mellettünk álltak. Felesége Judit és a család.


Ma 6 hónapja, annak a szomorú napnak, amikor a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ZOMBORI MIKLÓS (Biharpüspöki)
szíve utolsót dobbant. „Nem sokat kértem, csak, hogy gyógyúljon meg,/s élje azt át velünk, mit ő már nem élhet meg./Két szemében a fény még csillogott,/még az utolsó napokban is csak mosolygott,/mosolygott, mert hitt, mosolygott, mert élt,/semmi mást nem akart, csak élni még./Küzdött, még tudott, még volt ereje,/de a végzet őt is utolérte./Nyugodj békében, legyen szép az álmod,/soha sem felejt el a bánatos családod.”

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra, nagymamára, BORSI ROZÁLIÁRA halálának 10. évfordulóján. „Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi,/életed elszállt mint a virágillat,/de emléked ragyog mint a fényes csillag.” Bánatos fia Sanyi, menye Inci, lánya Éva, veje Géza, unokái Márk és Rebeka.

*

Halálának első évfordulóján szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, MAMENYÁK GUSZTÁV ANDRÁSRA.
Felesége és fia.

*

Vasárnap, július 26-án volt 5 éve, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédapa, ÓNODI SÁNDOR hosszan tartó, fájdalmas betegségben elhunyt. Pihenése legyen békés. Emlékét megőrizzük. Felesége, leánya Ildikó, veje Gyuri, unokája Diana, unokaveje Eugen és pici dédunokája Médi.

*

Szomorú hat év telt el azóta, hogy utolsó útjára kísértük LÉTAI ANGÉLÁT (Érkéserű). „Megállt a szíved, mely élni vágyott, pihen a két kezed, mely dolgozni imádott. Két kezed munkáját mindenhol látjuk, szerető jóságod szívünkbe zárjuk. Szíved súgta: Isten veletek, most már csak azt, kérem tőletek, szeressétek egymást, ha én már nem leszek.” Örökké bánatos szülei.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szomorú napra, amikor ma hat hónapja a legdrágább édesanya, anyós, nagymama, LUKÁCS ROZÁLIA-MÁRIA eltávozott szerettei köréből. „Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van ma is szerető családod. Téged elfelejteni nem lehet, meg kell tanulnunk élni nélküled és letörölni a könnyeket.” Örökké gyászoló gyermekeid Marika, Erika, Kat és Jancsi, Enikő és családja, fia Sándor és családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek szeretett családtagunk, KRIZSÁN JÁNOS temetésén. A gyászoló család.

*

Tizenhat év telt el azóta, hogy drága szerettünk, BEDE IMRE örökre itthagyott bennünket. Emléke szívünkben él tovább.
Őt soha el nem felejtő családja.

*

Fájó szívvel emlékezem feleségemre, LÉTAI ANGÉLÁRA (KATÓRA, Érkeserű) halálának 6. évfordulóján. A sors kegyetlen volt veled, 42 évesen kellett örökre elmenned. Aludj csendesen a csillagok között, ahol nincs csak öröm, boldogság és szeretet. Szívemben velem vagy mindig, míg élek e földi világon. Pihenésed legyen csendes a néma hant alatt, emléked áldott mindazok szívében, akik ma érted egy imát mondanak. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, fájó szívem őrzi drága emlékedet. Örökké bánatos férje.

*

Az elválás örök fájdalmával emlékezünk a drága, imádott, egyetlen fiamra, TAMÁS ANTAL ZOLTÁNRA (Öcsi, Szentimre)
halálának második évfordulóján. Ne tudja meg soha, senki, ne tudják meg az emberek, hogy a szívnek megszakadni mosolyogva is lehet. Ha zúg a szél, töri az ágat, sajog a szív, ha feldúlja a bánat. Vihar után csendes a táj, de a szív azután is fáj. Ha a fa veszít is ágat, jön a tavasz, s hoz helyette százat, de ha a szívet ilyen bánat érte, a fájdalomnak soha nem lesz vége. Itt állok a sírod mellett, örökre őrzöm emlékedet. Őrködj sírja felett édes Istenem, hogy a te oltalmad alatt csendesen pihenjen.
Örökké bánatos édesanyja, felesége Claudia, fia Dávid, testvére Attila és családja.

*

„Mert tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób 19,25) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak, VARKUCS SÁNDOR (Hegyközcsatár) egyházközségünk több évtizedes presbiterének elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A Hegyközcsatári Református Egyházközség lelkipásztora, Presbitériuma, Nőszövetsége és az egész gyülekezet.

*

Ma véget ért a földi munka, a nap már éjbe hajlott. Számadásra most íme eléd jövök. Ó, életemnek mennyi hútlen, elhibázott napja volt. DR. RAUSCHER EDE, KURTA JÓZSEF, VARKUCS ALEXANDRU, SOLYOM EMMA, EGRI MARGIT, FORRAY AMBRUS, CSIKOS PIROSKA, SIMON VICTORIA, SCORTEA FLOAREA, STRENG MIHAI, MAGHEAR IOAN, RUJA AUREL,
BODEA EUGENIA, SILAGHI FLOARE, HANIS AURICA, FEKETE VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak. Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Megrendüléssel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy DR. RAUSCHER EDE gyermekgyógyász főorvos 87 éves korában elhunyt. Temetése Nagyváradon a Rulikowski temetőben lesz előreláthatóan 2015. július 29-én, szerdán. A gyászoló család.

*

Fájdalommal értesültünk nagyrabecsült, szeretett barátunk, DR. RAUSCHER EDUARD (gyermekgyógyász-főorvos)
hirtelen elhunytáról. Köszönjük hivatásából adódó, megnyugtató segítségét a nehéz, tanácstalan pillanatokban, énjéből fakadó őszinte barátságát a mindennapokban. Drága Ede bácsi, emlékedet megőrizzük. Tunyogi Gyula és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, KURTA JÓZSEF életének 69. évében elhunyt. Utolsó útjára július 27-én 12 órakor a Steinberger kápolnából kíséri szerető családja.

*

Szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy 2015. július 24-én drága, szeretett édesanyánk, SOLYOM EMMA (volt tóti lakos) 88 éves korában, sok betegség okozta szenvedések közepedte elhunyt. Emléked legyen áldott, pihenésed békés, nyugodalmas. Drága emlékét örökké gyászolni fogjuk. Búcsúztatása 15 órakor kedden, 2015. július 28-án a Rulikowski temető Steinberger kápolnájából lesz megtartva. Lányai Eta, Magdi, unokái és vejei.

*

Bánatosan emlékezünk arra a szomorú napra, amelyen utolsó útjára kísértük szeretett gyermekemet, a testvért, MITRA GYÖRGYÖT (Nagyvárad, volt villanyszerelő) Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/ nyugalmadat nem zavarja senki./
Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/ nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz./ Áldja meg az Isten emlékedet!
Fájó szívvel emlékezünk, édesanyád özv. Mitra Marika és a rokonság.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, CSIKOS PIROSKA 62 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később intézkedünk. Csendes álma fölött őrködjön a hála és szeretet.
Fia Sanyi és családja.