Gyászhírek 2015. július 24.

Akt.:
Gyászhírek 2015. július 24.
Fájó szívvel emlékezünk BIRÓ IMRÉRE halálának első évfordulóján. Felesége, fiai, menyei és unokája.


Mély fájdalommal búcsúzunk kedves barátunktól, FLÓRA CSABÁTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének, Anikónak és lányainak Beátrixnak és Fruzsinának. Méhes Zoltán, Erika, Lilla és Nándor.

*

„Mert ha élünk az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg.” (Róma 14:8) Emlékezünk halottunkra, VAJDA IMRÉRE (Hegyközkovácsi) halálának 20. évfordulóján. „Ne emlékezz rám búsan rokon, barát, add meg a könnyet, de élj és szeress tovább. Majd ha rátértek ti is erre az útra, én megyek elétek és találkozunk újra.” Legyen áldott emléke, szóljon a harang ő érte. Felesége Margit, a Pap, Kiss és Vajda család.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, FORGÁCS JÓZSEFRE (szül. Szentjobb), aki 6 éve távozott közülünk. Szívünkben örökké élni fogsz, nyugodjál békében! Szerető felesége és családja.

*

Szomorú, nehéz és fájdalmas harminc év telt el, mióta örökre eltávozott drága halottunk, GÁLL JÓZSEF. Soha nem felejti felesége és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, SZABÓ ENDRÉRE (élt 76 évet, Bors) halálának ötödik évfordulóján.
„Július hetében ment el édesapám,/ Hiába volt jó ember, legyőzte a halál./ Erős, drága ember volt, sosem volt panasza,/
Gondoskodó családfő, a legjobb édesapa./ Köszönöm életem drága édesapám,/ Szerető lányodra fentről vigyázz most már,/
Míg világ a világ, jó apám velem lesz,/ Őrzi álmaimat, vigyázza lépteimet,/ Hiába nem látlak, szívemben őrizlek./ Drága édesapám, szeretlek tégedet,/ S, kívánom bárhol vagy, a jó Isten áldjon meg!” Örökké gyászoló beteg felesége és lánya Erika.

*

Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó édesapára, apósra és nagyapára, SZABÓ ENDRÉRE
(Bors). Öt éve rászállt szívünkre a bánat, nincs semmi sem ami ennél jobban fájna. Veled együtt volt teljes az életünk, elmentél, elvitted a sok örömünk. Emléked örökké itt van velünk míg élünk, téged soha el nem feledünk. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Lánya Jutka, veje János, unokája Zoltán a messzi távolból.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik részt vettek szeretett családtagunk , DR. KÓNYA MARGARETA
szemorvos temetésén. A gyászoló család.

*

Szomorú és fájó szívvel emlékezem drága férjemre, az apára, nagyapára, RÁTKAI IMRÉRE, halálának 9. évfordulóján. Rád gondolva, látom arcodat, hallom hangodat. Hiányzol nagyon. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké bánatos feleséged és az egész család.

*

Bármerre járok, csak téged kereslek,/ Az emlékek mindenhol visszaköszönnek./ Mióta küszködök csendben a magánnyal,/
Álmatlan éjszakák sodornak álomvilágban./ De bármerre vagy, a csoda te maradsz,/ Én keresni foglak, mert az idő nekem is szalad./ Hogy elmondjam újra mennyire szeretlek,/ Hisz vágyódom utánad és éppen ezért kereslek. Soha el nem múló fájdalommal szívemben emlékezem imádott és pótolhatatlan feleségemre, KLAUSZ JULIANNÁRA (Csincsi, az ICSTI kalkuláció osztály főnöknője), aki immár 2 éve eltávozott az élők sorából, itthagyva jóságos szeretetét, szerető családját és felejthetetlen mosolyát. Bánatos férje Feri.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógorunktól, KISS GYÖRGYTŐL, aki visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében! Sógora Jóska, sógornője Éva és leányuk Szilvia, Stefánia.

*

Szomorú egy év telt el mióta a drága férj és édesapa, MAGYARI DÁNIEL JÓZSEF (élt 39 évet) elhunyt. „Gyertyát gyújtok és gondolok rád, bárcsak itt lennél, bárcsak tudnád! Olvad a viasz, a kanóc leég, lelkemben bánat, szívem sötét… Kezed már soha nem foghatom, arcodat soha nem láthatom. Szemedbe soha nem nézhetek, de senki nem veheti el az emlékedet!”
Bánatos felesége és leánya.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Farkas családnak a szeretett FARKAS RÓZSIKA elhunyta miatt érzett fájdalmukban.
A Szívós család.

*

Szomorúan veszünk utolsó búcsút kedves barátunktól, KISS GYÖRGYTŐL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a szeretett férj, édesapa és testvér elvesztése miatt érzett fájdalmukban. Vigasztalást kivánunk a gyászoló családnak, neked örök pihenést. Nyugodj békében! Öcsi, Kati, Brigi és Geri.

*

Fájó szívvel emlékezünk szeretett gyermekünkre, RUBESCH EMESÉRE (szül. HÜVELYES) halálának 7. évfordulóján.
„Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/ Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet./ Bennünk él egy múlt, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Egy a reményünk, mely éltet és vezet,/ Hogy egyszer még találkozunk veled!”
Emléked örökké őrzi bánatos édesapád, édesanyád, testvéreid, sógornőd, nagynénéd és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az 5 éve elhunyt szerettünkre, HORVÁTH PÉTERRE. Álmodj csendesen a csillagok között, kérjük a jó Istent, vigyázzon lelkére. Nyugodj békében! Felesége Marika, lánya Kati és családja.

*

Ma tíz éve annak a szomorú napnak, amikor búcsú nélkül hirtelen itthagyott minket SZABÓ JÓZSEF KÁROLY (élt 61 évet, váradi születésű örvéndi lakos). Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékezik bánatos felesége, fiai, menyei, unokái, anyósa, sógora Ernő.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó feleség, édesanya, nagymama és dédnagymama, anyós és rokon,
PETRI ILEANA (ILCA, szül. Cârliga) életének 82. évében súlyos betegség után elhunyt. Temetése pénteken, július 24-én 14 órakor a Haşaş kápolnából. Búcsúzunk tőle: férje col.(r) Petri János, házasságuk 64. évében, drága lánya Gabriela Petri Ábrahám családjával együtt Kanadából.

*

Ma hat hete annak a szomorú napnak, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, apóst, KOVÁCS ISTVÁNT
(született Érkörtvélyesen). „Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/ Nyugalmad nem zavarja senki./ Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/ Nem vagy feledve,/ Szívünkben örökké megmaradsz.” Emlékezik rá bánatos felesége Irénke, fia Pityuka és menye Aurika.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett sógortól, KISS GYÖRGYTŐL (élt 62 évet). Adja a jó Isten, legyen csendes álmod!
Gyászolja sógornője Éva, sógora Costi, keresztfia Tamás.

*

Fájó szívvel búcsúzom vejemtől, KISS GYÖRGYTŐL (élt 62 évet). Emléked szívemben örökre megmarad. Szerető anyósa.

*

Fájdalommal tudatjuk minden rokonnal és ismerőssel, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, ANDRÁS ROZÁLIA
életének 79. évében elhunyt. Temetése ma 13 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolják, fia Csaba, menye Hella, unokái feleségeikkel és dédunokája.

*

Fájdalommal tudatom, hogy a szeretett férj, édesapa, KISS GYÖRGY (élt 62 évet) hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése pénteken 15 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja felesége Erzsike, fia Attila.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett öcsém és nagybátyánk, KISS GYÖRGY JÓZSEF (élt 62 évet) hosszú betegség után elhunyt. Temetése pénteken, július 24-én 15 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászoló húgod Manyi, gyermekei Gyuri, Karcsi, Éva, Zoli és családjai.

*

Szent őrangyalom és védőszentem, Pártfogoljatok Isten előtt engem!” IAMBOR IULIANA, ANDRÁS ROZALIA, UJJ EMERIC, AVRAM MARIA, BAIDOC VERONICA, KISS GYÖRGY, MOLDOVAN MARIA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzom anyatársamtól, KOVÁCS RÓZSIKÁTÓL. Nyugodjon békében! Emlékét megőrzöm szívemben. Palacsek Ilona.

*

Megrendülve értesültünk szeretett lányotok, PÁL ANITA (szül. CSERVID) tragikus haláláról. Fogadjátok őszinte részvétünket. Nyugodjék békében. A Juhász család.

*

Eltelt 15. szomorú esztendő amióta gyászoljuk a legdrágább feleséget, édesanyát, nagymamát és sógornőt, KELEMEN ERZSIKÉT. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Bánatos férje, gyerekei, unokái, menyei, sógora.

*

Vasárnap, július 26-án lesz 5 éve, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédapa, ÓNODI SÁNDOR hosszan tartó, fájdalmas betegségben elhunyt. Pihenése legyen békés. Emlékét megőrizzük. Felesége, leánya Ildikó, veje Gyuri, unokája Diana, unokaveje Eugen és pici dédunokája Nédi.

*

Fájdalommal emlékezünk az öt éve elhunyt édesapára, apósra, nagyapára, ÓNODI SÁNDORRA, akit soha nem felejtünk. Pihenése legyen békés és csendes. Emlékét szeretettel megőrizzük. Lánya Kati, veje István, unokája Bianka, unokaveje Szebi a távolból.

*

Együttérzésünket fejezzük ki a FARKAS családnak FARKAS RÓZSIKA elhunyta miatt érzett mély gyászukban. Szűcs Miklós és Marika.

*

Szomorúan búcsúzunk volt kolléganőnktől, FARKAS RÓZSIKÁTÓL, aki 1961–1997 között hú és nagy szaktudású dolgozója volt vállalatunknak. Őszinte részvétünk családjának. A Nagyváradi Nyomda Împrimăria de Vest munkatársai.

*

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki ZAKOTA ZOLTÁNNAK szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Partiumi Keresztény Egyetem Közgazdaságtudományi Karának munkaközössége.

*

Július 25-én lesz 2 éve, hogy „elment tőlünk hirtelen, néhány perc alatt,/ számunkra bánat és fájdalom maradt./Nem tudott elbúcsúzni, nem volt ideje/a jó Isten hívta, el kellett mennie.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett feleségre, BŐDI GIZELLÁRA (szül. MESTER, volt árpádi lakos), aki 68 éves korában eltávozott az élők sorából. Örökké bánatos férje Sándor és rokonai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, FRIZER INSTVÁNRA
halálának 5. évfordulóján. „Nehéz az élet nélküled,/csak egy remény van, ami éltet és vezet,/hogy egyszer találkozunk/és együtt lehetünk örökké veled.” Emlékét örökké őrzi szerető családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzom a drága, jó férjtől, BIRÓ FERENCTŐL, aki 82 évesen hunyt el. Végső nyugalomra helyezzük szombaton, július 25-én 13 órakor a tenkei református sírkert ravatalozójából. Gyászoló felesége és a család.

*

Szomorú szívvel vettük tudomásul, imatársunk, Dr. KÓNYA MARGIT (Manyi) elhalálozását. Nyugodjék békében. Kívánunk beletörődést, szeretett 97 éves nővérének, Júliának és rokonainak. A Barátok Temploma Rózsafűzér csoport tagjai.

*

FARKAS RÓZSIKA emlékére Drága RÓZSIKA! Igaz, hogy nyugdíjaséveink egy kissé eltávolítottak minket, de egy életre elköteleztek a hosszú, munkában eltöltött, kedves lényed által, megszépített évek. Őszinte szeretettel búcsúzunk tőled, szívünkbe zárva kedves emlékedet. Magdus és Viorica. A gyászoló család minden tagjának ez úton nyivánítjuk részvétünket, szerettük pótolhatatlan elvesztése miatt. A Csatári és Dobai család.

*

A munkában eltöltött évek szép emlékeivel búcsúzom FARKAS RÓZSIKÁTÓL. Őszinte részvétem a gyászoló családnak. Nagy Sanyi.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szerető édesapára, nagyapára, ERDEI GYULÁRA (Szalárd) halálának 25. évfodulója alkalmából. „Csak az hal meg, akit elfelejtenek, de a te emléked szívünkben örökké megmarad.” Fiad Gyuszi családjával és lányod Manyi családjával.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak Dr. KÓNYA MARGARETA (szemorvos) elvesztése miatt érzett fájdalmában. Az E.K.E. ’91 vezetősége és tagsága.

Címkék: