Gyászhírek 2015. július 22.

Gyászhírek 2015. július 22.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, SZŰCS GIZELLÁRA (szül. HARSÁNYI, Pelbárthida). „Az hal meg csupán, akit elfelednek,/örökké él, akit nagyon szeretnek.” Nyugodj békében. Emléked örökké őrzi unokád Franciska, dédunokád Henriet és Izabell.


Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára, dédnagymamára, SZŰCS GIZELLÁRA (szül. HARSÁNYI, Pelbárthida), akit ma 6 hete kísértünk utolsó útjára. „Egy nyári vasárnap reggelen életed véget ért,/ bánatot ránk hagyva, csendesen elmentél./Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott./Számunkra te soha nem leszel halott,/emlékünkben élni fogsz, mint a csillagok./Mulandó minden a világon, mint a harmat a letört virágon./Múlnak a napok, telnek az évek, szívünkben marad drága emléked.” Nyugodj békében. Emléked örökké őrzi bánatos lányod Irénke, vejed Lajos.

*

Ma hat hete annak a szomorú napnak, hogy utolsó útjára kísértük szeretett testvéremet, özv. SZŰCS GIZELLÁT.
„Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,/nyugalmad nem zavarja senki./Ha nyugszol is a nehéz föld alatt,/nem vagy feledve, szívünkben örökké megmaradsz.” Emlékeznek testvéred id. özv. Zalányi Zsigmondné és annak családja.

*

„A legrosszabb a hiány ami bennem maradt/egy hang, egy mozdulat, egy mosoly/ami soha többé nem pótolható,/mert ti már nem éltek.” Szomorú szívvel emlékezem, a szeretett férjre, anyára és apára, KARANCSI ISTVÁNRA (pincér, 23. év), SZENTES MÁRIÁRA (22. év), id. MESTER JÁNOSRA (44. év) haláluk évfordulóján. Emléketek itt él szívemben, amíg a földön élek.
Özv. Karancsi Istvánné.

*

Őszinte részvétünk a FARKAS családnak a szeretett FARKAS RÓZSIKA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Pop Vetuta és Sandu.

*

Fájó szívvel, de a feltámadás reményében búcsúzunk a szeretett unokatestvértől és komaasszonytól, BOROZSNYAI IDÁTÓL,
aki visszaadta lelkét Teremtőjének. „És szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász.” Emlékét örökké megőrzi a Ghitea család.

*

Az örök feltámadás reményében búcsúzunk a szeretett keresztanyától, BOROZNYAI IDÁTÓL. „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg” (Jel. 14,13) Keresztlánya Júlia és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk az imádott feleségre, édesanyára, TÓTH ETELKA IRÉNKÉRE halálának 3. évfordulóján. Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni, kedves arcodat nem tudjuk feledni. Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, simogató kéz, szív, mely minket szeretett, de abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Áldja meg az Isten emlékedet. Szerető férje Guszti, fiai Attila és Csabi.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és nagymama, TAKÁCS IRÉN életének 71. évében elhunyt. Temetése ma 13 órakor a Steinberger kápolnából. A gyászoló család.

*

„Szentlélek Úristen! Mindig a jóra hívtál, / Most se hagyj el, mikor rám a megnyílt sír vár!” TAKÁCS IRÉN Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft, Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett keresztfiunk, FLÓRA CSABA életének 57. évében rövid szenvedés után elhunyt. Őszinte részvétünk feleségének ANIKÓNAK és leányainak BEATRICENAK és FRUZSINÁNAK. Búcsúznak tőle keresztszülei Bia és Feri.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk unokaöcsénktől, FLÓRA CSABÁTÓL. Őszinte részvétünk feleségének, ANIKÓNAK és leányainak, BEATRICENEK és FRUZSINÁNAK. Nagybátyja Solczi József, unokaöccse Feri és felesége Carmen.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama, BOROZSNYAI IDA (szül. KOCSIS) 65 évesen rövid szenvedés után elhunyt. Temetése július 22-én, szerdán 16 órakor a vajdai kápolnából. Emléke legyen áldott! Gyászolja férje, fiai, menye és két unokája.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló családnak HERCZEG IMRE elvesztése miatt érzett fájdalmában. A kertszomszédok, a Kovács és Fekete család.

Címkék: