Gyászhírek 2015. július 21.

Gyászhírek 2015. július 21.
Ma 15 éve annak a szomorú napnak, amikor drága édesanyám, Kerekes Teréz (szül. Szilágyi) visszaadta lelkét Teremtőjének. Ő volt a legbölcsebb édesanya. Köszönöm, hogy felneveltél. Nyugodj békében. Fiad Sándor és családja.


A Királyhágómelléki Református Egyházkerület a boldog feltámadás reményében együttérzését fejezi ki Filep Ferenc és Filep Attila lelkipásztoroknak szeretett édesanyjuk elvesztése feletti gyászukban. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa és munkaközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy kedves unokatestvérünk és keresztlányunk, MÁRTHA WIESBECK (szül. HEINTZINGER MEDVECZKI MÁRTHA GYÖNGYVÉR) 1975-ben végzős az Ady Endre elméleti líceumban hirtelen elhunyt Németországban. Őszinte részvétünket fejezzük ki és vigasztalódást kívánunk az egész családnak. Tibor és családja, és keresztanyja Katalin.

*

Fájó szívvel búcsúzunk drága sógornőnktől, NEMES MARIKÁTÓL. Nyugodj békében, drága Marika! Sógornője Blejan Marika, Évi unokahúgod és Marius családjával.

*

Könnyes szemmel, örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk az 1 éve elhunyt SZÁSZ ZSIGMONDRA. Szomorú az út, mely sírodhoz vezet, hol megpihent a te jóságos szíved! Bennünk örökké élsz egy életen át, odafentről vigyázol reánk. Ha könnycsepp gördül az arcunkon, az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Gyászoló családja.

*

Isten iránti hálával emlékezik a Nagyvárad-Őssi Református Egyházközség presbitériuma, lelkipásztorai és egész gyülekezete
CSER SÁNDORRA, gyülekezetünk néhai gondnokára és presbiterére, akit az Úr több mint 30 évi szolgálat után, 82 évesen magához szólított. Emléke legyen áldott köztünk, pihenése legyen csendes! Isten vigasztalja és erősítse gyászolói szívét a boldog feltámadás reményével! „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugosznak az ő fáradságuktól és az ő cselekedeteik követik őket.” (Jel. 14,13.)

*

Mély fájdalommal búcsúzunk unokaöcsénktől, FLÓRA CSABÁTÓL. Őszinte részvétünk feleségének, ANIKÓNAK és leányainak, BEATRICENEK és FRUZSINÁNAK. Nagybátyja Solczi József, unokaöccse Feri és felesége Carmen.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett keresztfiunk, FLÓRA CSABA életének 57. évében rövid szenvedés után elhunyt. Őszinte részvétünk feleségének, ANIKÓNAK és leányainak, BEATRICENAK és FRUZSINÁNAK. Búcsúznak tőle keresztszülei Bia és Feri.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik MÁRTON SÁNDORNÉT (szül. ILYÉS PIROSKA, Tenke) utolsó útjára elkísérték és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. Nyugodjon békében. Gyászoló családja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, KOMENDÁT JÁNOST utolsó útjára elkísérték, részvétüket nyilvánították és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy FARKAS ROZÁLIA, életének 76. évében 2015. július 17-én elhunyt. Temetésére 2015. július 25-én 13 órakor kerül sor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Emlékét örökké megőrzi családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, KOVÁCS ROZÁLIA MARGIT életének 70. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak: gyermekei Gyöngyike, Andrea és Pál.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, NEMES MÁRIA életének 69. évében hosszú szenvedés után csendesen megpihent. Temetése szerdán, július 22-én 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Búcsúzik lánya Mária, fia Lajos és családja.

*

Szomorú szívvel veszünk végső búcsút anyatársunktól, BERENG KATALINTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.
Kovács Zsiga és Irén.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, anyós, nagymama és rokon, BERENG KATALIN
(szül. PAPP) visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése ma, július 21-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle fia Jenő, menye Gréti, unokái Vili és Patrick.

*

Mély megrendüléssel búcsúzunk sógornőnktől, FARKAS ROZÁLIÁTÓL. Emlékét örökké megőrizzük. Mari és Sanyi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk sógornőnktől, FARKAS ROZÁLIÁTÓL. Szívünkben emléked örökké él. Kati, Laci, Anita.

*

„Látjátok testvérek, ennyi az élet, zárul földi pályám, immár sírba térek!” BERENG KATALIN, NEMES MARIA,
KOVÁCS ROZÁLIA, TIFOR GABRIELA. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft., Nonstop Temetkezési Vállalat.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett leánytól, testvértől, sógornőtől és nagynénitől, TIFOR (BÓNA) GABRIELÁTÓL.
Nyugodj békében, legyen békés álmod, találd meg odafent az örök boldogságot. A temetés szerdán 12 órakor lesz a nagyváradi Haşaş kápolnából. Búcsúzik tőle apa Bóna Pál, testvérei Pali, Kati, sógornője Piroska, unokahúgai Boglárka és Gréti, sógora Tibi, unokaöcsse Norbert és a Balla család, Ida és Zsigmond.

*

Szívünkben örökké tartó mély fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma egy éve, Isten akaratát elfogadva, utolsó földi útjára kísértük drága szerettünket, FARKAS IMRÉT (Biharpüspöki). „A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már./Múlhatnak a napok, telhetnek az évek,/szívünkben örökké megmarad emléked./Érted hulló könnyeink soha el nem múlnak,/a jó Isten adjon örök nyugodalmat.” Áldott emlékét szívében őrzi szerető családja.

*

Halálának 4. évfordulóján szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, apósra, VENTER VIRGIL AUGUSTINRA (Zsiga). „Múlnak az évek, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket.” Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem, arra a szomorú napra, amikor 1,5 éve elragadta a kegyetlen halál drága férjemet,
MILEA MIKLÓST (YO5ALI). „Veled együtt volt teljes az életünk,/elmentél, elvitted a sok örömün,k/emléked örökké itt van velünk,/téged soha el nem feledünk.” Bánatos feleséged Manci.

Címkék: