Gyászhírek 2015. július 20.

Gyászhírek 2015. július 20.
„Szívünk gyászol és meghasad a fájdalomtól, nem tudunk szabadulni a fájó bánattól.” Ma 6 hónapja, annak a számomra borzalmas napnak, amikor a szerető és szeretett férjem, társam és ápolóm, HEID ISTVÁN-GUSZTÁV (élt 73 évet) visszaadta lelkét Teremtőjének. Ő pótolhatatlan és páratlanul jó volt hozzánk. A jó Isten nyugtassa békében. Míg élünk, nagyon szeretjük és siratjuk őt. Szerető felesége Oli és kiskutyája Morzsika.


Már 6 hónapja annak a szomorú napnak, amikor drága, egyetlen nagybátyám, HEID ISTVÁN-GUSZTÁV visszaadta lelkét Teremtőjének. Emléked örökké megőrizzük, soha el nem felejtünk! Éva és Albert.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Holdas családnak ID. Holdas ÁrpÁd elhalálozása alkalmával. Máté Juliska és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesanyára, nagymamára és dédire, id. FELTÓTI MÁRIÁRA (szül. Fehérvári)
halálának 8. évfordulóján. „Nem integet többé elfáradt kezed,/nem dobog már értünk jóságos szíved,/számunkra te sosem leszel halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok.” Emlékét megőrzik: lányai, fiai, menye, veje, unokái és dédunokái a messze távolból.

*

Őszinte együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki ÁGINAK és fiainak a szeretett CSÓKA ATTILA JÓZSEF (volt vizilabdázó)
elvesztése miatti fájdalmukban. Nyugodj békében. Emlékét megőrizzük. A nagyszalontai rokonok.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk sógorunktól, a nagybácsitól, BIRÓ FERENCZTŐL (élt 82 évet). Nyugodj békében. Gyászolják Laci, Kató és Márta.

*

Fájó szívvel búcsúzom sógoromtól, BIRÓ FERENCZTŐL, aki életének 83. évében távozott az örökkévalóságba. Nyugodj békében. Pali

*

Szomorú szívvel búcsúzunk drága, jó nagybátyánktól, BIRÓ FERENCZTŐL, aki 82 évesen rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Unokaöcséd Jancsi, Krisztina, Jancsika.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk BIRÓ FERENCTŐL, a szeretett Pityu báttyától. Emlékét szívünkben őrizzük. Csak az hal meg, akit elfejtenek. Dr. Nagy Imre és családja.

*

„Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet,/szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Fájó szívvel emlékezünk CSORDÁS ERZSÉBETRE (Értarcsa) halálának második évfordulóján. Szerető családja.

*

Szomorúan emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagyapára, NAGY JÓZSEFRE (Paptamási) halálának 10. évfordulóján. Emlékét örökké megőrizzük. Nyugodjon békében. Lánya, veje és unokái.

*

Szomorú 1 év telt el, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett testvért, sógort, nagybácsit és unokanagybácsit, FARKAS IMRÉT
(Biharpüspöki). Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolják szerető öccse: Tibi és családja.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, KŐSZEGI SÁNDOR életének 73. évében elhunyt. Temetése hétfőn, 2015. július 20-án 14 órakor a Rulikowski temetőből. Gyászolják felesége Magda, valamint 5 gyermeke és azok családjai.

*

„Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet. Szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
BÁLINT FERENCZRE, aki 6 hónapja itthagyott minket. Lánya Gyöngyi, veje Zoli, unokái Eliza, Dávid.

*

„Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél. Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél.” Szomorú szívvel emlékezünk
BÁLINT FERENCZRE, akinek szíve 6 hónapja megszűnt dobogni. Lánya Éva, veje Béla, unokái Nati és Bebe.

*

„Egy januári napon életed véget ért, bánatot hagytál rám, örökre elmentél. Emléked itt marad örökre velem, amíg én élek, te is élsz velem.” Szeretett férjem, BÁLINT FERENCZ emlékére. Felesége Mária.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a PÉTER, valamint az OLÁH családnak a szeretett édesanya, nagymama, dédmama,
ÖZV. PÉTER VIOLA elvesztése alkalmából. A Sarkadi család.

*

Könnyes szemmel, örök fájdalommal a szívünkben emlékezünk a 6 hete elhunyt ID. ERDEI SÁNDORRA (Ottomány).
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,/ hol megpihent a te jóságos szíved!/ Bennünk örökké élsz, egy életen át,/ és odafentről vigyázol reánk./ Ha könnycsepp gördül végig az arcunkon,/ az azért van, mert szerettünk és hiányzol nagyon. Gyászoló családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédnagyapa, CSER SÁNDOR (a Constructor volt szobafestője) életének 82. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése hétfőn, július 20-án 15 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik felesége Margit, fiai János, Csaba, Sándor családjaikkal.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagybácsitól, rokontól, CSER SÁNDORTÓL. Őszinte részvétünk családjának. Nyugodjon békében! Szeretettel a Cser család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagyapa, HERCZEGH IMRE életének 67. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése hétfőn, július 20-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Örökké gyászoló felesége Marika, lányai Marika és Kati, veje Gyuszi, unokái Ádám és Andrea.

*

Megtőrt szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától és nagymamától, MOLNÁR IRÉNTŐL, aki életének 90. évében elhunyt. Temetése hétfőn, július 20-án 11 órától a Steinberger kápolnából lesz. Isten nyugtassa békében! A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk a drága férjtől, apától, nagyapától, apóstól, ID. HÓDOS ÁRPÁDTÓL. Amikor Isten látta, hogy túl hosszú az út, / túl meredek a domb, a légzés túl nehéz lett, / átölelt és mondta: Gyere haza! Búcsúzik tőlle az egész család.

*

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték édesapánkat, ID. HÓDOS ÁRPÁDOT és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. Nyugodjon békében! A gyászoló család.

Címkék: