Gyászhírek 2015. július 17.

Gyászhírek 2015. július 17.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, testvér, nagynéni, FELE ETELKA (szül. Dérer – Érmihályfalva), hosszan tartó betegség után, 84 éves korában Budapesten elhunyt. Temetéséről később intézkedünk. A gyászoló család.

„Ó Istenem, az idő, hogy szalad,/ma még vagyunk,/de mit hoz a holnap, nem tudhatjuk./Ami biztos, hogy majd találkozunk.” Az igazak emléke legyen áldott. Az legyen az én szüleim, édesapám, TANKÓ TAMÁS, édesanyám, TANKÓ VIRÁG, és testvérem, TANKÓ JÁNOS emléke is. Emlékeimben megmaradnak, amíg élek. Fiuk Ferenc.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett édesapára, apósra, nagytatára, SANYÓ IMRÉre (Biharsályi) halálának 20. évfordulóján. Nyugodjon békében. Bánatos családja.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk szeretett szüleinkre: édesapánkra, POZSONYI ZOLTÁNRA halálának 10. és édesanyánkra, POZSONYI PÁLMÁRA halálának közelgő 12. évfordulóján. A gyászoló család.
*
Megrendüléssel értesültünk szeretett nagynénénk, PÉTER IBOLYA haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki lányának, Ibolyának és családjának, valamint fiának, Lajcsikának és családjának.
*
Halálának első évfordulóján szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagyapára, KERTMEGI FERENCRE. „Múlnak az évek, de az emlékek élnek,/amíg élünk, őrizzük őket.” Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család.
*
Ezúton mondunk mindazoknak köszönetet, akik TAKÁCS ISTVÁNT utolsó útjára elkísérték, részvétüket nyílvánították és külön hála mindenkinek, akik a nehéz időszakban sokat segítettek és támogattak. Takács Erzsébet és családja.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága édesapára, apósra, nagyapára és dédapára, id. BURAI IMRÉRE (Nagyszántó) kinek jóságos szíve egy éve megszűnt dobogni. „Másképp lenne minden, ha velünk lennél,/ha hozzánk szólnál, ha reánk nevetnél,/nehéz a feledés, mert nagyon szeretünk,/bocsásd meg, hogy többet nem segíthetünk./A temető csendje adjon nyugalmat, emléked szívünkben örökké megmarad.” Szerető gyermekeid: Viola, Imi, Magda és azok családjai.
*
Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, nagymamára, anyósra, ILLYÉS GIZELLÁRA, aki 1 éve távozott el közülünk. Míg élünk, soha el nem feledünk. Nyugodjon békében. Szerető családja.
*
Mély fájdalommal és megtört szívvel emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, apósra, MÁRTHA JÓZSEFRE, akit ma 1 éve ragadott el tőlünk a kegyetlen halál. „Szíved pihen, a mienk vérzik,/a fájdalmat csak az élők érzik./Számunkra te sosem leszel halott,/örökké élni fogsz, mint a csillagok./Másképp lenne minden, hogyha velünk lennél,/ha szólnál hozzánk, ha ránk nevetnél,/amíg csak élünk, rád emlékezünk/, az együtt töltött időt, nem feledjük,/lélekben mindig itt leszel velünk./Fájó szívünk fel-fel zokog érted/örökké szeretni fogunk téged.” Felesége Irénke, lánya Mártika, fia Attila, unokái Kristófka, Stefike, veje Robi, a bánatos család.
*
„Kezedre bízom lelkemet, Te váltasz meg engemet, óh Uram, hűséges Isten.” (Zsolt, 31/6.) Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy drága, jó férjem, BIRÓ FERENC 2015.07.16-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetéséről később gondoskodunk. Szerető felesége Judit.
*
Szomorú egy év telt el, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, nagyapát, apóst és sógort, GAJDÓ GÉZÁT. Távozása mély sebet hagyott szerettei lelkében. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében. Özv. Gajdó Gézáné és szeretett családja.
*
Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra és nagyapára, ID. VLÁD SÁNDORRA. Öt éve rászállt szívünkre a bánat, nincs semmi sem, ami ennél jobban fájna. Veled együtt volt teljes az életünk, elmentél, elvitted a sok örömünk. Emléked örökké itt van velünk, míg élünk, téged soha el nem feledünk. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Örökké bánatos felesége Ibolya és családja.
*
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, SZVEDOVICZ LÁSZLÓT utolsó útjára elkísérték, részvétüket nyilvánították és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család.
*
Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, testvér, ÖZV. ENYEDI CSABA életének 57. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése a biharfélegyházi református temető ravatalozójából, szombaton 14 órakor. A gyászoló család.
*
„Mindenható, örök Isten, élők és holtak Ura!” A tisztítóhely szenvedésétől szabadítsd meg testvérünket! Add, hogy színről színre láthasson téged az örök béke országában.” PÉTER VIOLA, BIRÓ FERENC, NAGY ELISABETA, ELENES FLOARE, BORDEI ION. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett apatársunktól, GENERAL (R) BORDEI IONTÓL. Őszinte részvétünk az egész családnak. Csete Katalin és Mihály.
*
„Ha emlegettek, köztetek leszek, ha imádkoztok veletek vagyok, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.” Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától és déditől, ÖZV. PÉTER VIOLÁTÓL. Nyugodjon békében! Gyászolja bánatos lánya Ibolya, unokája Zsolt, unokamenye Gabriella és dédunokái Kira és Csenge.
*
Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy PÉTER VIOLA 2015. július 15-én, életének 83. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése július 18-án 11 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Gyászolják: fia Lajos, menye Juliana, unokái Levente és Norbert, unokamenyei Kárla és Izabela, dédunokája Eduard.
*
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, TÁRNOK LAJOSRA (Püspöki) halálának 2. évfordulóján. Itthagytál mindent, amiért küzdöttél, Elváltál azoktól, akiket szerettél. Hiába borul rád a temető csendje, Szívünkben élni fogsz mindörökre. Felesége, fia, lánya, veje.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra és nagyapára, BOZÓKI LÁSZLÓRA halálának 24. évfordulóján. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Nyugodj békében! Örökké bánatos családod.
*
Szomorú 10 év telik el július 18-án, hogy a drága férj, édesapa, immár nagyapa, IFJ. MESTER SÁNDOR itthagyott bennünket. Soha el nem feledő, bánatos családja.
*
Szívünkben örök fájdalommal emlékezünk drága, imádott gyermekünkre, GÁBOR-JEREMIÁS ÁDÁMRA (Érmihályfalva) aki 9 éve távozott közülünk. „De emléke él és élni fog, Míg az én szívem e földön még dobog, Őrzöm a képét, a mosolyát, A hangját, s minden gesztusát: Mert nem halt ő meg, még mindig él – nekem – Csak messze távozott, hol meg nem érinthetem.” Fájó szívünk fel-felzokog érted, Örökké szeretünk, nem feledünk téged. Bánatos szülei.
*
Őszinte részvétünk a SZVEDOVICZ családnak szerettük, ID. SZVEDOVICZ LÁSZLÓ elhunyta alkalmából. Jakab Pista és családja.
*
Fejfád mellett ég a gyertya, Látjuk benne arcod, Odafenn a messzeségből, Karod felénk nyújtod. Fájdalommal emlékezünk a 13 éve elhunyt gyermekre, KÁDÁR TIBORRA (élt 30 évet). Egy nyári délután Életed véget ért, Bánatot hagyva ránk, Csendesen elmentél. Ma a fényképedet nézzük, Fájó szívvel a múltat idézzük. Tudjuk, hogy nem jössz, Mégis egyre várunk, Fájdalmunkat enyhíti, Ha álmainkban látunk. Adjon az Isten örök nyugodalmat! Örökké bánatos szüleid.
*
Szeretettel emlékezünk a nyolc éve elhunyt PÉTER RÓZÁRA (Mezőtelegd). Fia Zoli, unokája Zolika, unokamenye Andrea, dédunokái Jázmin és Anzelm.
*
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a 10 éve elhunyt drága, jó édesanyára, anyósra, nagymamára és dédmamára, SZELLŐ JULIANNÁRA (Érsemjén). „Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, S szeretetünk ragyogja be síri világod.” Bánatos családod.

Címkék: