Gyászhírek 2015. július 16.

Gyászhírek 2015. július 16.
A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye főpásztora, papsága és a Püspöki Hivatal munkaközössége fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatja, hogy Takács István, a püspökség egykori alkalmazottja több mint 44 évi szolgálat után, 68. éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Temetési szertartása 2015. július 16-án, csütörtökön 13 órakor kezdődik a biharpüspöki temetőben. A feltámadt Üdvözítő, akinek szolgálatában állt, adjon neki örök nyugodalmat, családjának pedig lelki békét és vigaszt!

Szomorú egy év telt el, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett testvért és unokatestvért, MÁRTHA JÓZSEFET, és a nagybácsit, MÁRTHA PÁLT. Távozásuk mély, gyógyíthatatlan sebet ütött szeretteik lelkén. Emlékük legyen áldott, nyugodjanak békében és nyugalomban! Nővérük Joli és unokahúguk Joli.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy CSOMA LÁSZLÓ életének 88. évében befejezte földi pályafutását. Temetésére 2015. július 16-án 12 órakor kerül sor a bihari temetőben.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, testvér, EGYEDI KATALIN (IRÉNKE) életének 87. évében csendesen megpihent. Temetése szombaton, július 18-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Gyászoló családja.
*
„Az Úrnál nyugszom örökkön őrökké, öt választottam, ott lakom nála.” KOMENDÁT JÁNOS, MESTER PAUL MARIUS. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft, Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Mély fájdalommal tudatom mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KOMENDÁT JÁNOS rövid szenvedés után életének 94. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön, július 16-án 12 órakor a Steinberger Kápolnából. Emlékét szívemben örökké megőrzöm. Nyugodjon békében. Unokahúga Juci.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett nagybátyám, KOMENDÁT JÁNOS életének 94. évében csendesen megpihent. Temetése július 16-án 12 órakor a Steinberger kápolnából. Búcsúzik tőle: Jóska, Tubi és családja.
*
Mély fájdalommal búcsúzunk KOMENDÁT JÁNOSTÓL, akinek jóságos szíve örökre megpihent. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászolja Kuzsma István és Pirike.
*
Fájó szívvel búcsúzunk KOMENDÁT JÁNOSTÓL, kinek emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Nyugodjon békében. A Moza család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy EGYEDI KATALIN IRÉN életének 87. évében, 2015. július 3-án elhunyt. Temetése 2015. július 18-án 12 órakor református szertartás szerint a Steinberger kápolnából lesz. El nem múló fájdalommal őrizzük drága emlékét. Bátyja Józsi, sógornője Oli, unokaöccse József, felesége Tünde.
*
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett férjre, testvérre, édesapára, apósra, nagyapára, MARCHIS BALOGH JÓZSEFre, aki 20 éve távozott el közülünk. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Örökké bánatos családja.
*
Szívünkben fájdalommal, hiányoddal teli 6 hónap telt el Mancikánk nélkül, mióta nem látjuk kedves, jóságos, kis arcodat drága, jó édesanyám, KOVÁCS JULIÁNNA (szül. PAPP) Emlékünkben mindig velünk leszel. Téged soha nem felejtő lányod Marika, vejed Pali, drága unokád Palika, felesége Gabika, dédunokáid Árpád és Kinga.
*
Szomorú 11 év telt el, amióta elment tőlünk a szeretett anya, BARTÓK ERZSÉBET. „Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit szeretnek.” Áldott legyen a föld, melyben nyugszik! Szerető lánya Enikő, fiai Öcsi és Robici.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a DARABONT családnak ID. DARABONT KLÁRA elhalálozása alkalmával. A Papp család és gyermekei.
*
Szomorú szívvel emlékezünk meg a jövő héten, három éve elhunyt szerető édesapánkról, PAPP JÓZSEFRŐL (lakatos mester a volt IMPS-nél). Gyermekei.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZVEDOVICZ IBIKÉNEK a szeretett férj elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A jó Isten nyugtassa békében! A Szívós család.

Címkék: