Gyászhírek 2015. július 15.

Gyászhírek 2015. július 15.
Fájó szívvel búcsúzunk Máté Erzsébet kügypusztai nőtestvérünktől. Emlékét őrizzük és szívből kívánunk őszinte részvétet a megrendült családnak. Matyi Miklós és családja.

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett nagybátyánktól, SZVEDOVICZ LÁSZLÓTÓL és őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a feleségének és családjának ezekben a nehéz órákban. Szvedovicz Sándor és Csibi.
*
A gyászoló család szomorú szívvel tudatja, hogy CSÓKA ATTILA JÓZSEF (volt vízilabdázó), 2015. július 10-én Miskolcon elhunyt. Hamvasztása után, temetése 2015. július 20-án 10 órakor a miskolci Deszka templomban. A gyászoló család.
*
„Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg.” (János Jel. 14:13/A) Együttérzésünket fejezzük ki NYERGES SAROLTÁNAK és családjának a szerető testvér elhunyta miatt érzett fájdalmukban. A Nagyvárad-Velencei egyházközség presbitériuma és nőszövetsége.
*
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a drága ID. SZVEDOVICZ LÁSZLÓ életének 76. évében elhunyt. Temetése csütörtökön 13 órakor a Steinberger kápolnából. Nagyon fogsz hiányozni. Nyugodjál békében. Feleséged Ibolya.
*
Fájó szívvel búcsúzunk ID. SZVEDOVICZ LÁSZLÓTÓL. Nyugodjon békében. Dédiék, Csillag István és Jolán.
*
Fájó szívvel búcsúzunk apatársunktól, ID. SZVEDOVICZ LÁSZLÓTÓL. Nyugodjon békében. Győrfi István és Éva.
*
Fájó szívvel búcsúzunk sógorunktól, ID. SZVEDOVICZ LÁSZLÓTÓL és őszinte részvétünk testvérünknek, együtt érzünk fájdalmában. Nyugodjon békében. Sógornői: Pirike és Erzsike, valamint sógora Sándor.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy TAKÁCS ISTVÁN a Római Katolikus Püspökség nyugdíjasa türelemmel viselt, hosszú szenvedés után, életének 69. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön 13 órakor a biharpüspöki temetőben. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a drága édesapától, após és nagyapától, ID. SZVEDOVICZ LÁSZLÓTÓL. Soha nem feledünk. Nyugodjál békében. Egyetlen fiad Laci, menyed Andi, valamint unokáid Ádám és Milan.
*
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték ID. INCZE BALÁZST és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. Nyugodjon békében! A gyászoló család.
*
„Urunk, engedd, hogy testvérünk a mennyei örök világosságot a te tündöklő arcodon lássa meg!” FÜRTÖS ELEMÉR, SZVEDOVICZ LÁSZLÓ-ZOLTÁN, SZÁDVÁRI VALÉR, SAU GHEORGHE, DOMOCOS CONSTANTIN, HODISAN IOAN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, SZÁDVÁRI VALÉR, VILI TATA (az IAMT volt dolgozója) rövid, de súlyos szenvedés után 80 éves korában megtért Teremtőjéhez. Drága szerettünket 2015. július 16-án, csütörtökön 15 órakor a Steinberger kápolnából kísérjük utolsó útjára. Emlékét szívünkben örökké őrizzük. Szerető lányai Babi és Ildi, vejei Petya és Pötyi, imádott unokái Ákos és Csenge.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett apatárstól, VILMOSTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gitta és Pali.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁDVÁRI ILDIKÓNAK és a gyászoló családnak, a szeretett édesapa, após, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A jó Isten nyugtassa békében! Volt munkatársai az apróhirdetés és reklám osztályról.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁDVÁRI ILDIKÓNAK a szeretett édesapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Carmen és Babu.
*
Fájó szívvel búcsúzom testvéremtől, SZVEDOVICZ LÁSZLÓTÓL, aki hosszan tartó betegség után elhunyt. János, fiai, menyei és unokái.
*
Szomorúan búcsúznak a Szent Erzsébet Szociális Gondozóközpont lakói és munkatársai, szeretett lakójától, KOMENDÁT JÁNOS bácsitól. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Őszinte részvétünk a családnak.
*
Már hét éve annak a szomorú napnak, amikor a kegyetlen halál elrabolt tőlünk ANTAL FERENCZET. Felejteni téged nem lehet, csak élni nélküled. Nyugodj békében! Emlékezik rád édesapád, három gyermeked: Evelin, Ferike és élettársa, és Kristóf, feleséged, testvéreid: Sanyi, Józsi, István, unokatestvéred Ilonka, Magda és ezek családtagjai, Erzsike és Edit, Éva.
*
Mély fájdalommal veszünk végső búcsút szeretett keresztfiunktól, SZABÓ ATTILÁTÓL (1964–2015), aki hosszan tartó betegség után megpihent. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló Tályai család.
*
„Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel már őket nem hozhatom vissza. Tudom, hogy nem jösztök, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltatok, nagyon szerettünk, hiányoztok, soha nem feledünk.” Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, LADÁNYI ERZSÉBETRE, akit hét éve veszítettünk el, és édesapánkra, LADÁNYI VINCÉRE, aki már öt éve nincs közöttünk. Örökké bánatos családja.
*
Fájó szívvel búcsúzunk nagybátyámtól, ID. SZVEDOVICZ LÁSZLÓTÓL, aki hosszú szenvedés után elhunyt. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak. Unokaöccse Szvedovicz János és Lili.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki a SZVEDOVICZ családnak szeretett apjuk, IBINEK szeretett férje elhunyta alkalmából. Nyugodj békében! A K 2-es tömbház A lépcsőház lakói és szomszédjai.
*
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, TAKÁCS ISTVÁNTÓL. Őszinte részvétünk az egész családnak. Bokor László, Ibolya és családja.
*
„Az Úr letörli a könnyet minden arcról.” (Izajás 25,8) Szomorú szívvel veszünk végső búcsút TAKÁCS ISTVÁNTÓL, a nagyváradi Caritas Catolica alapító tagjától. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára, KOVÁCS SÁNDORRA (szül. Pályi, püspöki lakos) halálának 5. évfordulóján. „Kit őriz a szívünk, nem hal meg soha, kit lelkünkben látunk, nem megy el soha. Oly távol vagy tőlünk, de mégis oly közel, szívünkben örökké élni fogsz, sosem felejtünk el. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Gyászolják: felesége Piroska, lánya Piroska, fia Józsi és barátnője Krisztina.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, KOVÁCS SÁNDORRA, aki 5 éve hagyott itt bennünket életének 56. évében. Életünknek egén fénylő csillag voltál, itthagytál bennünket, még csak nem is szóltál. Most, hogy már kialudt az áldott fényed, pótolhatatlan lesz a te drága léted. Emlékét megőrzi fia Sanyi, menye Jutka, unokái Sanyika, Patrik, Denisza.

Címkék: