Gyászhírek 2015. július 14.

Akt.:
Gyászhírek 2015. július 14.
Mély fájdalommal búcsúzunk drága barátunktól, TAKÁCS ISTVÁNTÓL. Dr. Földes Béla és családja.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunkat, MOKA BÉLÁT utolsó útjára elkísérték, részvétüket nyilvánították, és gyászunkban együttérzéssel osztoztak. A gyászoló család.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa és após, ID. INCZE BALÁZS (volt Ruhagyár-nyugdíjas) életének 89. évében csendesen megpihent. Temetése ma, július 14-én 11 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik gyászoló fia Balázs, menye Gizella, unokája Gizike és férje Béla.
*
Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett nagybácsitól, ID. INCZE BALÁZSTÓL. Emlékét szívünkben őrizzük. Nyugodjon békében. Tőtös Ferenc, lánya Beáta és párja András.
*
Szomorú szívvel emlékezünk drága halottunkra, MOLNÁR RÓZSÁRA (szül. ÖKRÖS RÓZSA), aki ma 1 éve eltávozott az élők soraiból. Nyugodjon békében. Szerető családja.
*
Fájó szívvel emlékezünk ROSTÁS ISTVÁNRA (1967–2008) halálának 7. évfordulóján. „A múló évek nem felednek, nem halványul emléked, mert a szeretet, amit adtál, egy életre emlékeztet rád.” Aranka és Botond.
*
Fájó szívvel tudatjuk, hogy TAKÁCS ISTVÁN, a Római Katolikus Püspökség nyugdíjasa, türelemmel viselt hosszú szenvedés után életének 69. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése csütörtökön 13 órakor a püspöki temetőben. A gyászoló család.
*
Ezúton tudatjuk azokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy VARGA ÉVA hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése szerdán 11 órától a városi ravatalozóból. Eltartói.
*
„Vétkeimért retteg szívem, / Te előtted szégyenkezem, / A tékozlót vissza fogadd, / Dicsőítse jóvoltodat!” MARIS MARI, ROBOTIN IOSIF, GAVRIS PETRU, NEGRUT VASILE. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) KFT Nonstop Temetkezési Vállalat.
*
Szomorú szívvel emlékezem szeretett testvéremre, SZENTMIHÁLYI SAROLTÁRA (ny. tanárnő) halálának 10. évfordulóján. Bánatos testvére Kati.
*
„Bennünk él a múlt, a végtelen szeretet, szívünkben őrizzük drága emlékedet.” Fájó szívvel emlékezünk ID. RENGE LAJOSRA halálának harmadik évfordulóján. Szerető családja.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki az INCZE és STEFLIK családoknak a szeretett apa, após és nagyapa elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. Nyugodjon békében! A Popescu és Haragoş család.
*
„Mert tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll.” (Jób k.19 r 25 v) Szívünkben mérhetetlen fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. MÁTÉ ERZSÉBET (szül. VAJNA, Kügypuszta) türelemmel viselt betegség után, életének 71. évében csendesen elhunyt. Temetése július 14-én, kedden 15 órától lesz a kügypusztai temető ravatalozójából. „Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” (János ev. 13 r 34 v) Emléke szívünkben örökké élni fog. A viszontlátás reményében búcsúzunk. Lánya Babu, fiai Lali és Zsolti, menyei Icuka és Mariana, unokái Dávid, Jácint, Dominik és Barbara.

Címkék: