Gyászhírek 2015. július 10.

Gyászhírek 2015. július 10.
Fájó szívvel emlékezünk a legjobb édesanyára, CZENKE RÓZÁRA (Érselénd) halálának 15. évfordulóján, és édesapánkra, CZENKE IMRÉRE, aki decemberben lesz 18 éve, hogy elhunyt. Akiket ők nagyon szerettek: lányai, Erzsike és családja, Rózsika és családja.

Fájó szívvel emlékezem a szeretett feleségre, POP RÓZSIKÁRA ma, július 10-én, halálának 20. évfordulóján. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Emléked itt él szívemben, amíg a földön élek. Bánatos férje, Emil.
*
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, feleség, nagymama, sógornő, SÁRVÁRI ERZSÉBET hosszas szenvedés után, 70 éves korában Budapesten elhunyt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. A gyászoló család: férje, fia és unokája.
*
Fájó szívvel emlékezünk BARNA ÉVÁRA (szül. KOVÁCS) halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Zolika, Kati és Kinga.
*
„A legrosszabb a hiány ami bennünk maradt/egy hang, egy mozdulat, egy mosoly,/ami soha többé nem pótolható,/mert te már nem vagy.” Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett férjre, drága édesapára, apósra, nagyapára, ERDEI ISTVÁNRA (Margitta) halálának 10. évfordulóján. Szerető családja.
*
Ezúttal fejezzük ki őszinte részvétünket régi kedves munkatársunknak, KONDOR ZOLTÁNNAK és családjának a szeretett édesanya, KONDOR KATALIN elvesztésekor. Együttérzéssel osztozunk fájdalmukban, gyászukban. A Herczeg család.
*
„Biztos vagyok abban, hogy sem távolság, sem halál, avagy távollét szét nem választhatja azokat, kiket egy lélek éltet, egy szeretet fűz össze.” (Szent Bernát) Kegyelettel emlékezünk szeretteinkre, HEILMANN ANTALRA és ERZSÉBETRE (Köröstarján) haláluk 13., illetve 14. évfordulóján. A család.
*
Szívünk gyászol / És meghasad a fájdalomtól / Nem tudunk szabadulni / A fájó bánattól. Fájó szívvel emlékezünk KISS IMRÉRE (Hegyközkovácsi, élt 56 évet) halálának negyedik évfordulóján. „Annyira fáj, hogy el sem mondhatom! / Nem látom többé, és nem is hallhatom. / Hiába érzem őt itt belül élénken. / Kezét felém nyújtva esdőn félénken. / Mardos a bánat, hogy meg nem menthettelek / És mikor elmentél, nem fogtam a kezed. / Nyugodj békében!” Lányod Kinga, vejed Jani.
*
„Óh, Istenem az idő, hogy szalad! / Ma még vagyunk, / de mit hoz a holnap nem tudhatjuk.” Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 4 éve eltávozott közülünk KISS IMRE (Hegyközkovácsi, élt 56 évet). Éltél, ahogy tudtál, ahogy lehetett, / Most az örök béke ölel át és a végtelen szeretet. / Álmodd az álmok legédesebb álmát, és ha feljön a hold az éjszaka vándora, vigyázzon rád az éj legszebb csillaga. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Feleséged Erzsike.
*
Mély fájdalommal emlékezünk PUSZTAI JÁNOSRA halálának hatodik évfordulóján. A bánatos család.
*
Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, BARTA SZILVIÁNAK a nehéz órákban, amikor utolsó útjára kíséri édesanyját. Kolléganőid: Melinda, Enikő, Krisztina, Annamari és Marika.
*
Szívünkben mély fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, déditől és anyóstól, KABAI ANNÁTÓL élt 85 évet. Temetése szombaton, július 11-én déli 12 órától a városi kápolnából. A boldog viszontlátás reményében. A gyászoló család.
*
Őszinte részvétünket fejezzük ki BARTA SZILVIA tanító néninek édesanyja elvesztése miatt. A IV.D osztály diákjai és a szülők.
*
Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, társulattársunktól, MOKA BÉLÁTÓL, kinek emléke mindig velünk marad. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének Moka Irénnek (Incinek) a szeretett férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Horváth János Társaság.
*
Fájó szívvel búcsúzunk barátunktól, társulattársunktól, MOKA BÉLÁTÓL, kinek emléke mindig velünk marad. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének, Moka Irénnek (Incinek) a szeretett férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Szőke család.
*
Fájó szívvel búcsúzunk közösségünk nagyra becsült tagjától, MOKA BÉLÁTÓL, kinek emlékét örökre megőrizzük. Őszinte részvétünket fejezzük ki feleségének, Moka Incinek a szeretett férj elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A Margittai RMDSZ.
*
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, FICUT LENKE pósalaki lakos szíve megszűnt dobogni. Végső búcsút július 11-én, szombaton délután 15 órától Pósalakán a családi házból veszünk tőle. Lánya Szilvia-Lenke, fia Jani és családjaik.
*
„Jézusom, neked élek. Uram, én a tied vagyok, szent szívedben bízom, tisztíts meg és hívj magadhoz engem.” LATEA CONSTANTIN, SILAGHI GHEORGHE, COTRANTA LIVIA, KABAI ANNA, SANDULESCU SORIN. Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak, Mavrodoglu Ildikó, Az Út Végén (La Capătul Drumului) Kft. Nonstop temetkezési Vállalat.
*
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZTRAPEK IRÉNRE (szül. BENEDEK), aki ma egy éve távozott az élők sorából. Szívünkben örökké emlékezünk rá. Bánatos férje Sanyi és családja.
*
Ma 9 éve a szomorú napnak, amikor a szeretett édesanya, nagymama, feleség, GOMBÁR IBOLYA (szül. TIMÁR IBI) itthagyott bennünket. Nyugodjál békében! Gyászolják örökké bánatos férje és családja.
*
Fájdalmas két év telt el, amióta szeretett élettársam, MAGYAR AMÁLIA hosszú szenvedés után visszaadta lelkét Teremtő Urának és végső nyugalomra helyeztük a pósalaki temetőkertben. Emléke örök. Domján József.
*
Már öt év telt el, hogy BÉGÁNYI ZOLTÁN ATTILA nincs közöttünk. El nem múló fájdalommal emlékezünk drága testvérünkre. Szívünkben, gondolatunkban mindig velünk van. Rudi és családja, Öcsi és családja.
*
Fájó szívvel emlékezem a szeretett kolléganőmre és barátnőmre, SZŰTS JUDITHRA halálának 1. évfordulóján. Rózsika.
*
„Lelke az örök ég vándora lett, Legyen itt lent napfény a temetője.”Szeretettel emlékezünk SERDÜLT MÁRIÁRA (nyug. Tanítónő) halálának tizedik évfordulóján. Unokái Priczinger Ildikó és Ákos családjaikkal.
*
Fájó szívvel emlékezünk BALÁZS JÓZSEFRE (Biharszentjános). Bölcsességeid a szívünkbe véstük, hangod a fülünkben cseng, emléked tiszta képei, csukott szemünk előtt leng. Kinek emléke ily élénken él, az nem hal meg sosem. Hét hosszú éve fájlaljuk hiányod mi, kik sohasem feledünk. Gyászoló családod, Emi, Jani, Lili és volt felesége Ida.
*
„Szívünkben a bánat, szemünkben a könnycsepp, Mikor felkeressük végső nyughelyed. Letesszük sírodra virágaink csokrát, Örökös álmodért elmondunk egy imát. Adja a jó Isten, legyen csendes álmod, S szeretetünk ragyogja be síri világod.” Emlékezem drága férjemre, IFJ. HARSÁNYI ZOLTÁNRA (Kisszántó), aki egy éve távozott közülünk. Fájó szívvel emlékezem drága gyermekemre, HARSÁNYI HENRIETTÁRA, aki 16 éve ment el. Továbbá szeretett apósomra, HARSÁNYI ZOLTÁNRA, aki 1 éve tért örök nyugalomra. Örökké bánatos felesége és családja.
*
„Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őket már nem hozhatom vissza. Tudom, hogy nem jösztök, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltatok, nagyon szerettünk, hiányoztok, soha nem feledünk.” Fájó szívvel emlékezem drága fiamra, IFJ. HARSÁNYI ZOLTÁNRA, aki egy éve ment el tőlünk. Szeretett drága kis unokámra, HARSÁNYI HENRIETTÁRA, aki 16 éve távozott el. Szeretett férjemre, HARSÁNYI ZOLTÁNRA, akit egy éve veszítettem el. Nyugodjatok békében! Megemlékezés július 12-én 11 órától a Bazilikában. Özvegy Harsányi Ilona.
*
„Ha emlegettek, köztetek leszek, Ha imádkoztok, veletek vagyok, ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.” (Reményik Sándor) Szomorú egy év telt el, hogy utolsó útjára kísértük a szeretett férjet, apát, nagyapát és dédnagyapát, LŐRINCZ MIHÁLYT. Távozása mély, gyógyíthatatlan sebet ütött szerettei lelkén. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében! Álma fölött őrködjön a szeretet és a csend. Lelke üdvéért rá emlékezünk engesztelő szentmisével (2015. július 10-én, pénteken, délután 5 órakor) a Barátok-templomában. Özv. Lőrincz Mihályné és családja.