Gyászhírek 2015. január 9.

Akt.:
Gyászhírek 2015. január 9.
Idővel a gyász sajgó fájdalma átadja helyét az emlékezésnek, s az ember lényének üresen kongó részei újra megtelnek hangokkal, beszéddel, nevetéssel. FERENCZI ANNA-MÁRIA (szül. KAKAS, Margitta). Az ő szíve megpihent, a miénk vérzik. A halál fájdalmát csak az élők érzik. Emlékét tovább őrzi férje, fiai, menyei és unokája.


Örökké tartó fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor húsz éve elvesztettük a felejthetetlen, drága, jó feleséget, édesanyát, anyóst és nagymamát, LOVAS EMÍLIÁT (szül. PURDEA, Margitta). Őt soha el nem felejtő családja.

*

Egy rettenetes pillanat/Megölte szívedet,/ Melyben nem volt más/ Mint jóság és szeretet./ Nehéz a kő, de nehezebb a bánat,/ Mely szívére borult/ Az egész családnak. Fájdalommal búcsúzunk drága, jó sógorunktól, BALOGH BÉNITTŐL,
aki rövid szenvedés után elhunyt. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Nyugodj békében. Szerető sógornőd, Margit.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szerettünket, ÖZV. HEVESI JULIANNÁT (Bélfenyér) utolsó útjára elkísérték, imáikkal, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkban velünk osztoztak. Emléke legyen áldott! Örök világosság fényeskedjék neki! Gyászolja fia László és menye Vera.

*

Köszönöm minden rokonnak és ismerősnek, akik elkísérték utolsó útjára szeretett feleségemet, ZBORAY ERZSÉBETET. Bánatos férje József.

*

Fájó szívvel emlékezünk BAJUSZ IRMÁRA (szül. KOPTYIL IRMA) halálának 5. évfordulóján. „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökre őrizzük emlékedet.” Fia Jóska, menye Gyöngyi, unokái Gergő, Noémi.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, amikor hirtelen elhunyt a szeretett KOCS GYULA (síteri születésű). „Szorongat a néma jajszó,/ Felsikolt a sok-sok „miért”,/ Lelkünk zokog valakiért./ Mindent újra elszenvedünk,/ Hideg csend marad… csak ennyi./ Most is kínoz a halálod,/ Csak hűlt helyedet találjuk.” A gyászoló család.

*

Szeretettel emlékezünk a szeretett férjre és édesapára, JUHÁSZ JÁNOSRA halálának 9. évfordulóján. Minden mulandó ezen a világon, mint a harmat a virágon, csak egy van, ami a sírig vezet, szívünkben az örök emlékezet.
Felesége Olga, lánya Ildikó.

*.

Fájó szívvel emlékezünk BOGOSI TIBORRA halálának 10. évfordulóján. Soha nem hal meg, akit igazán szeretnek, mert szívünkben él, amíg élünk, rád emlékezünk. Szeretett családja.

*

Mély fájdalommal emlékezem drága, jó férjemre, LUKÁCS MIHÁLYRA (szül. Kárásztelek) halálának 4. évfordulóján. Ezen a napon, minden más, újra megérint a gyász. Eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülembe újra megcsendül a hangod, nem is tudhatod mennyire fáj a hiányod. Örökké gyászoló felesége, lánya, fia, menye és unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk halálának első évfordulóján SZABÓ BALÁZSRA. Soha nem felejtünk! Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt édesanyára és anyósra, ÖZV. GYENGE ILONÁRA (Biharpüspöki).
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fiai József, Jenő és menye Erzsébet.

*

Szomorú 7 év telt el, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, dédnagymama, HORVÁTH MARGIT eltávozott szeretett családja köréből. Drága emléke szívünkben örökké élni fog! Emlékezik rá lánya Margit és családja, fia Feri és családja.

*

Köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik szerettünket, KLINCSEK EMŐKÉT utolsó útjára elkísérték, részvéttel, virággal osztoztak mély fájdalmunkban. A gyászoló család.

*

„Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendben és a szívetekben élek.” Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
NAGY KÁROLY (Hegyközcsatár) életének 82. évében elhunyt. Temetése 2015. január 10-én 14 órakor a csatári kápolnából lesz. Emléke legyen áldott! Búcsúzik tőle leánya Ibolya, veje István és unokája Pityu, Ibike és férje Sándor.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, NAGY KÁROLY (Hegyközcsatár) életének 82. évében elhunyt. Temetése január 10-én 14 órakor a csatári kápolnából lesz. „Az élet csendben megy tovább, de a fájó emlék elkísér egy életen át.” Gyászolja lánya Éva, veje Sándor, unokái Claudia, Tímea és párja Csaba.

*

„Szeretteim én most elmegyek, küzdöttem, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet, Isten veletek.” Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesapától, COZMA VICTORTÓL. Emléke legyen áldott, nyugodjon békében!
Búcsúzik tőle lánya Nelli, veje Pali és unokája Norbi és Cătălina.

*

Nincsenek szavak, nem suttog a szád, ma lehajtott fejjel emlékezünk rád. Szíved nemes volt, kezed dolgos, álmod legyen boldog. Fájó szívvel emlékezünk az 5 éve elhunyt legdrágább férjre, édesapára, nagyapára, apósra,
LAKATOS JÓZSEFRE (szül. Szentjobbon). Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél. Megemlékező szentmise vasárnap, január 11-én 17 órától a Szent László-templomban. Akik téged soha nem felednek: feleséged Marika, egyetlen lányod Marika, vejed László és imádott unokáid Dávid és Evelin.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki nagynénénknek és családjának a szeretett férj és apa, COZMA VICTOR elvesztése miatt. Emlékét megőrizzük a szívünkben! Nyugodjon békében! Olga és családja Hidişelről.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága férjemtől, és az apától, COZMA VICTORTÓL, aki életének 76. évében hosszan tartó betegség után csendesen megpihent. Temetése január 10-én 12 órakor a püspöki temetőben lesz. Búcsúznak felesége Teri és lánya Ildikó.

*

Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és a velencei református egyháztagoknak, akik drága halottunk, DANKÓ ILONA temetésén reszt vettek. A gyászoló család.

*

Holnap lesz egy éve annak a szomorú napnak, amikor elvesztettük egy igazi barátot, FÜREDI JÓZSEF IVÁNT. Emléke legyen áldott. Gád és felesége Ica.

*

Fájó szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, KOVÁCS KÁROLYRA
(Érmihályfalva). Álmodtunk egy öregkort, csendeset és szépet / De a sors mindent összetépett. / Elhagytad a házat amiért küzdöttél, / Itthagytál mindenkit, akiket szerettél. / Tudjuk, hogy nem jöss,z de olyan jó várni, / Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni / Hiába borul rád a temető csendje, / Szívünkben élni fogsz mindörökre.
Bánatos felesége, fiai, menye és unokái.

*

Őszinte részvéttel osztozunk BIRÓ IDÁVAL és családjával szeretett édesanyja elhunyta miatt érzett mély gyászában. Emléke legyen áldott. Király Lajos bácsi, Sárika néni és Éva.

*

Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, míg élünk, velünk lesz, fájó emléked. KISS MARGIT MÁRIA halálának 1 éves évfordulóján fájó szívvel emlékezik fia, unokái, menye, nővére, húga és öccse, sógora és sógornője, és családjaik.

*

Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, NAGY ROZÁLIA hosszú betegség után elhunyt. Temetése szombaton 14 órától a püspöki temetőből. Búcsúzik Lajos, menye Piri, unokái Brigi – Andi, Józsi és Zsolti, veje Lajos és lánya Rózsi.

*

Isten önnel! MASKARA JÓZSEFNÉ (szül. SOMOGYI MAGDOLNA, Nagyvárad). Szomorúan búcsúzunk a példaértékű, szeretett feleségtől, drága, jó édesanyától, anyóstól. „Az örök világosság fényeskedjen neki.” Részvétünk lányának BABINAK, vejének SANYI öcsémnek. Isten adjon sok lelki erőt és vigasztalódást gyászuk fájdalmában.
Kegyeletteljes tisztelettel Magyar-Albert Ilona, ny. matem.-fizika tanár és férje Magyar István.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett OSVALD MÁRIA (élt 91 évet) elhunyt. Temetése 2015.01.10-én 13 órakor a nagyváradi Rulikowski temetőben lesz. A gyászoló család.

*

Szemünkben könnyekkel, szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, dédnagymamára SÜLI MARGITRA (Tenke) aki 2 éve itt hagyott bennünket. Adhat az Isten márványból palotát, de még egyszer nem adhat drága jó édesanyát, valamint SÜLI ISTVÁNRA, akinek jóságos szíve 20 éve megszűnt dobogni. Emléke szívünkben örökké élni fog! Szerető csaladja.

*

SCHNEIDER GYÖRGYRE emlékezem, aki most 4 éve hagyott itt bennünket. Sokat emlegettünk a messzi távolban is, a humorodat, a vidám perceket. Ezt próbálom én is, az embereket felvidítani segíteni! Remélem nem haragszol! Feleséged: Marika.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága édesanyára, anyósra és nagymamára ID. BORSI IRÉNRE (Biharpüspöki) halálának hatodik évfordulóján. „Az idő elmúlhat, szállhatnak az évek, míg élünk velünk lesz drága emléked.” Szerető családod.

*

Fájó szívvel emlékezünk GACSÁDI CSABA LÁSZLÓRA (Székelyhíd) halálának 7. évfordulóján. Lelked reméljük békére talált, te már a mennyből vigyázol reánk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Gyászolnak szüleid, testvéred és kisfiad Benike.

Címkék: