Gyászhírek 2015. január 8.

Gyászhírek 2015. január 8.
Szerettem volna még élni köztetek,/ De a sors másképp rendelkezett./ Küzdöttem, de már nem lehetett,/ Szeretteim, Isten veletek! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága férj, édesapa, após és nagytata, BALOGH BÉNI (Csatár) életének 75. évében hirtelen elhunyt. Utolsó útjára 2015. január 8-án, csütörtökön du. 14 órakor kísérjük a csatári kápolnából. Felesége Rózsika, lánya Erika, fia Zsolti, veje Salva, imádott kicsi unokája Leyna.


Őszinte részvétünket fejezzük ki a BALOGH családnak a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Juliska és férje Sándor.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett rokontól és kománktól, BALOGH BÉNITŐL. Őszinte részvétünk és együttérzésünk a gyászoló családnak. Tóth László és családja.

*

Őszinte részvétemet fejezem ki a BALOGH családnak a szeretett férj, édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Özv. Mészáros Ibolya.

*

„Szeretteim én most elmegyek, küzdöttem, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet, Isten veletek!” Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesapától, BALOGH BÉNITŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Búcsúzik tőle fia Zsolt és menyasszonya Tünde.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, dédi, ÖZV. ÁGYI ESZTER (szül. SZABÓ) életének 91. évében csendesen elhunyt. Temetése pénteken, január 9-én 14 órakor a hegyközszentmiklósi kápolnából lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Búcsúzik lánya Ida, veje Pista.

*

Fájdalommal búcsúzunk a szeretett nagymamától és déditől, ÖZV. ÁGYI ESZTERTŐL, akinek emléke örökre velünk marad. Unokája Móni, unokaveje Szabolcs és dédunokája Eszter-Zsófia.

*

„A jó harcot megharcoltam, a futást bevégeztem.” Őszinte részvétünket fejezzük ki MÉSZÁROS ERZSÉBET kolléganőnknek szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Békés megnyugvást az elhunytnak, a családnak pedig vigasztalódást. A Caritas Catolica munkaközössége.

*

Együttérzésünket fejezzük ki MÉSZÁROS ERZSÉBET kolléganőnknek szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Caritas szociális konyha munkaközössége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki túratársnőnknek, GÓZNER ERZSÉBETNEK szeretett édesapja elhunyta miatt.
Az EKE 91 Nagyvárad Bihar tagsága és vezetősége.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, PAIMICSKA ERZSÉBET életének 83. évében csendesen elhunyt. Temetése január 8-án 14 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké őrizzük.
Gyászoló családja József, Edit és Gergő.

*

Soha el nem múló fájdalommal tudatom, hogy húgom, PAJMICSKA ERZSÉBET visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodjon békében! Bátyja Sárközi Pista, felesége Gyöngyi, unokaöccse István, felesége Erzsike és családjaik.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen, szeretett férjre, édesapára, apósra, nagytatára, CSÓRA JÁNOSRA (Bihar) halálának 10. évfordulóján. „A múltba visszanézve, valami fáj,/ Valakit keresünk, aki nincs többé már./ Csak az idő múlik, feledni nem lehet,/ Szívünk őrzi drága emlékedet./ Örök az arcod, nem száll el szavad,/
Minden mosolyod a szívünkben marad.” Öröké bánatos családod.

*

„Olyan csend van így nélküled,/ Hogy szinte hallani, amit még/ utoljára akartál mondani.” (Váczi Mihály) Hat hónapja távozott szerettei köréből a drága férj, édesapa, nagyapa és dédapa, LŐRINCZ MIHÁLY. Drága lényét, jóságát, bátorító szavait emlékezetünkben kegyelettel megőrizzük. Megemlékező gyászmisét 2015. január 9-én, pénteken 17 órakor tartunk a Barátok templomában. Bánatos családja.

*

Szomorú szívvel emlékezünk az egy éve elhunyt édesanyára, nagymamára és dédnagymamára, KULCSÁR ERZSÉBETRE. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett fiúra, testvérre, nagybácsira és sógorra, SZÉKELY LÁSZLÓRA (élt 54 évet)
halálának 1. évfordulóján. Míg élt szerettük, amíg élünk, soha nem feledjük. Bánatos édesanyja és öccse Csaba.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett feleségtől és édesanyától, FODOR KATALINTÓL (szül. SIMKÓ, élt 56 évet),
akit hirtelen ragadott el a kegyetlen halál. Utolsó útjára 2015. január 8-án, csütörtökön du. 13 órakor kísérjük a pusztaújlaki gyászháztól. Áldott legyen a föld amiben nyugszol. Gyászolja őt férje Lajos és fia Csaba.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett anyától, anyóstól, nagymamától, FODOR KATALINTÓL (szül. SIMKÓ, élt 56 évet),
aki búcsú nélkül itthagyott minket. Szívünkben örökké élni fogsz. Gyászolja őt fia Zoli, menye Melinda, unokája Alexandra és nászasszonya Juci.

*

Fájdalomtól megtört szívvel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől, sógornőtől, nagynénitől, keresztanyától,
FODOR KATALINTÓL (szül. SIMKÓ). Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk.
Gyászolja testvére Gyuszi, sógornője Piroska, unokaöcsse László és családja, keresztfia Zsolti.

*

Egy éve örök álom zárta le szemed, azóta könnyek között emlegetjük neved SAS JÓZSEF, a legdrágább férj, édesapa, nagytata. Számunkra te sohasem leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok. Drága, jó szívét, két dolgos kezét áldd meg atyám, s mi köszönjük, hogy ő lehetett a mi édesapánk. Örökké bánatos lányod, vejed, unokáid.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁSZ FERENCNEK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett fájdalmában. Lucskai-Cinca István és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki SZÁSZ FERENCNEK a szeretett édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. A SAO Team Kft. vezetősége.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÁSZ FERENCNEK szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában.
A SAO Team Kft. munkaközössége.

*

Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek és mindazoknak, akik szerettünket, NAGY JENŐT utolsó útjára elkísérték, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkban velünk osztoztak. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Soha nem feledünk, szívünkben örökké élni fog. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak NAGY JENŐ elvesztése miatti fájdalmában. A Kiss és Papp család.

*

Szívemben mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett férjem, ILIEŞ ALEX 87 éves korában visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Temetése ma, január 8-án 11 órakor a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében! Örökké bánatos felesége Ileana.

*

Őszintén együtt érzünk LILIVEL szeretett férje, ILIEŞ ALEX elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! A Mária Légió tagjai.

*

Őszintén együtt érzünk ILIEŞ LILIVEL szeretett férje, ALEX elhunyta miatti fájdalmában. Nyugodjon békében! A Szent Rita Nőszövetség.

Címkék: