Gyászhírek 2015. január 7.

Gyászhírek 2015. január 7.
Részvétünket fejezzük ki SZÁSZ FERENCNEK és családjának a szeretett édesapa, após, nagytata elhunyta miatt érzett fájdalmában. Szántó Zoltán és családja.


Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki NAGY ERZSÉBETNEK és családjának szerettük, NAGY JENŐ
elhunyta miatt. Nyugodjon békében! Volt kollégája Juhász János és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk KUN SÁNDORRA (Szalárd) halálának 2. évfordulóján. Telhetnek a napok, múlhatnak az évek, akik szívből szeretnek, nem felednek téged. Emléke örökre velünk marad! Szerető családja.

*

„Szeretteim én most elmegyek, küzdöttem, de már nem lehetett, a csend ölel át és a szeretet, Isten veletek!” Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett édesapától, BALOGH BÉNITŐL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Búcsúzik tőle fia Zsolt és menyasszonya Tünde.

*

Fájdalommal és tisztelettel emlékezünk drága édesanyánkra, CSENGERI ROZÁLIÁRA (tanítónő), aki 35 évvel ezelőtt adta vissza áldott lelkét Teremtőjének. Akik őt nagyon szerették: gyermekei Tünde, Öcsi és Laci családjaikkal, rokonai és egykori tanítványai.

*

Szomorú szívvel mondunk köszönetet mindenkinek, akik részvétükkel mellettünk álltak KORDICS IMRE koporsójánál. Drága halottunk nyugodjon békében! Marika és családja.

*

Bánatos szívvel emlékezünk drága, szeretett édesapánkra, IFJ. PÉNZES FERENCRE, aki ma 4 éve örökké eltávozott tőlünk. Számunkra te örökké élni fogsz, emléked legyen mindörökké áldott! Gyászolnak bánatos fiaid Zsolti és Szabolcs, menyed Andi és unokád Nikolett.

*

Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendben, én a szívetekben élek. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KISS MARGIT (Bors) (szül. BUGYI MARGIT, Biharpüspöki) életének 91. évében elhunyt. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a temetésén részt vettek. Gyászolják: fiai Dezső, Pali és családja, húga Nagy Ida, sógora Sándor, keresztleánya Etu és családja, Nagy Sándor és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom drága barátnőmtől, KLINCSEK EMŐKÉTŐL. Emlékét örökre megőrzöm! Őszinte együttérzésem a gyászoló családnak. Marika Nagyszebenből.

*

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk ANGERE (ŐRI) ICUKÁRA (Diószeg) halálának 1. évfordulóján, aki életének 30. évében tragikus körülmények között, a messzi távolban örökre távozott közülünk. „Tied a csend és a nyugalom,/ miénk a könny és a fájdalom./ Az élet csendben megy tovább,/ a fájó emlék elkísér egy életen át.”
Emléked szívünkben örökké élni fog! Örökké gyászoló nagymamája, férje és kisleánya Beáta.

*

Fájó szívvel emlékezünk HORVÁTH ISTVÁNRA (Biharpüspöki) halálának 23. évfordulóján és HORVÁTH TIBOR
ADOLFRA, aki már 2 éve nincs közöttünk. Emlékük szívünkben örökké él! A bánatos család.

*

Szomorú szívvel emlékezünk a szeretett apára, nagyapára, ID. MÁTYÁSI FERENCRE (Ant) halálának 16. évfordulóján. Bánatos fiad, menyed és unokáid.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. 4 éve, hogy szeretett lányunk, KERECSENYI ZITA ANNA (élt 37 évet) itthagyott minket. Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, és lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Nélküled szomorú a szívünk, üres a házunk, és nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. Tudom, hogyha hazajönnél visszahoznád a szeretetet és letörölnéd arcunkról az érted hulló könnyeket. Egy a remény, mely éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk veled. Adjon az Isten örök nyugalmat!
Bánatos édesanyád, apu, Kinga, Marcel, Vivien és az egész szerető családod.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, SOMOGYI IMRE (Nagyvárad) elhunyt. Temetése 2015. január 7-én, szerdán 11 órától a városi kápolnából lesz. Gyászolják lányai, vejei, unokái, testvérei és azok családja, rokonai, ismerősei és gondozói.

*

Őszinte együttérzésünk a gyászoló családnak szerettük, NAGY JENŐ elhunyta miatt érzett fájdalmában. Kuncz Irénke és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após és nagytata, SZÁSZ FERENCZ életének 74. évében elhunyt. Temetése csütörtökön, január 8-án 14 órakor a biharpüspöki temetőben. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! „Aludj virágok közt, legyen szép az álmod, vigyáz sírodra szerető családod. Álmaid a mélyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett.” Bánatos felesége, fia, menye és unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára és nagyapára, KUSNYER JÓZSEF BÉLÁRA halálának 8. évfordulóján. Hiányát nem pótolja senki. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Bánatos családja.

*

Köszönöm minden rokonnak, ismerősöknek, volt kollégáknak, szomszédoknak, hogy mellettünk álltak és utolsó útjára elkísérték szeretett és felejthetetlen unokaöcsémet, KORDICS IMRE-JÓZSEFET. Külön köszönöm Dukrét Géza és Pap István uraknak a „Bihari Naplóban” megjelent búcsúztató és ismertető szavakat, hogy milyen ember és munkatárs volt az, akit örökre elveszítettünk. Hálásan köszönöm, az elhunyt nagynénje, Onodi Ida.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, DANKÓ ZSUZSÁNNA-ILONA
(szül. MÁTÉ, Csokaj) életének 79. évében hosszan tartó betegség után csendesen megpihent. Temetése szerdán, január 7-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúznak fia Tibi, lánya Icu családjaikkal.

*

Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, drága nagybátyámat, BUI BARNÁT, hogy életének 58. évében itthagyott minket. Emléke szívünkben él. Denisa, Erhárd, Edit és Julika.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagytata, dédtata, NAGY JENŐ (Biharpüspöki) életének 81. évében csendesen megpihent. Temetése szerdán, január 7-én 15 órakor a biharpüspöki kápolnából. Még az előbb szemembe néztél, / Erőtlen kezeddel megérintettél. / Arcodra mosolyt erőltettél, / S halkan súgtad fülembe: ne félj! / Mily gyorsan elszállt ez a pillanat! / Fénytelen szemeid lehunytad, / Kezed kezemből kicsúszott, / Arcod megnyugodott, így búcsúzott, / Nem félek! Lelked remélem békére talált, s te már a mennyekből vigyázol ránk! Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, s örökkön-örökké emlékezünk rád! Búcsúzik tőle felesége Erzsébet, lánya Erzsébet, veje István, unokája István, felesége Csilla, dédunokája Kristóf.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a BALOGH családnak a szeretett férj és édesapa elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Juliska és férje Sándor.

*

Szerettem volna még élni köztetek,/ De a sors másképp rendelkezett./ Küzdöttem, de már nem lehetett,/ Szeretteim, Isten veletek! Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a drága férj, édesapa, após és nagytata, BALOGH BÉNI (Csatár) életének 75. évében hirtelen elhunyt. Utolsó útjára 2015. január 8-án, csütörtökön du. 14 órakor kísérjük a csatári kápolnából. Felesége Rózsika, lánya Erika, fia Zsolti, veje Salva, imádott kicsi unokája Leyna.

Címkék: