Gyászhírek 2015. január 6.

Gyászhírek 2015. január 6.
Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. (Jób 19,25) Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak, szerettük DANKÓ ILONA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége.


„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, óh Uram, hűséges Istenem.” (Zsolt 30,9) Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak NAGY JENŐ volt presbiter testvérünk elhunyta miatt. A Biharpüspöki Református Egyházközség lelkipásztora és presbitériuma.

*

„Tudom az én Megváltóm él, és megáll az én porom felett.” Együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak
NAGY JENŐ elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Biharpüspöki Református Egyházközség énekkara.

*

Őszinte részvétünket fejezzük MOLNÁR JULIANÁNAK és családjának szeretett bátyja és édesanyja elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Edi és a Bărui család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett kollégánktól, KORDICS IMRÉTŐL. Az Interpack és Prodchim munkaközössége.

*

Őszinte együttérzésünk a gyászoló családnak szerettük, ZBORAY ERZSÉBET elhunyta miatt. Emlékét megőrizzük!
A Horber család.

*

Fájó szívvel búcsúzunk kedves barátunktól, NAGY JENŐTŐL. Őszinte részvétünk kedves családjának. Simon Imre és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, nagymamára, ANTAL MÁRIÁRA (szül. HALÁSZ), aki 14 éve távozott közülünk. Emlékét soha nem feledjük! Szeretett férje és családja.

*

Ahogy telnek a napok, múlnak az esték, úgy fáj egyre jobban, hogy minden csak emlék. Szívünk minden szeretetével emlékezünk a legjobb férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZABÓ LAJOSRA (Biharpüspöki) halálának 3. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Szerető családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk életünk legszomorúbb napjára, a szeretett férjre, apára és nagyapára, TAMÁS JÓZSEFRE,
akit 34 éve 37 évesen elragadott a kegyetlen halál. A múltba visszanézve, valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Köszönjük e rövid életet, amit velünk éltél, hogy szerethettünk, és te is szerettél. Áldott legyen a föld amiben nyugszol. Pihenjél békében Jézus nevében, és feltámadás reményében. Feleséged Irma, leányod Enikő, férje László, unokád Tamás és Gergő.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett feleség, anya, anyós, nagymama, KONDOR ILONA 62 évesen súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése január 8-án 13 órakor a köröskisjenői kápolnából lesz. Nyugodj békében, drága lélek!
Gyászolja férje Viktor és a bánatos család.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, nagymama, KONDOR ILONA január 4-én itthagyott bennünket. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük az Istent jól bánjon veled, helyettünk az angyalok simogassák fejed. Szíved nemes volt, kezed dolgos, szenvedésed nehéz, álmod legyen boldog.
Gyászolja lánya Ildikó, veje Pisti, unokái Yvet és Fanni.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, KONDOR ILONA eltávozott az élők sorából. Köszönjük, hogy éltél, minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. Gyászolja lánya Iluka, veje Ádi, unokája Sintia, unokaveje Lali.

*

Elviselhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy 2015. január 3-án eltávozott közülünk a végtelenül szeretett testvér és sógornő, KLINCSEK EMŐKE (élt 71 évet). Emléke örökké élni fog szívünkben. Temetése 2015. január 6-án 11 órakor.
Testvére Cuni és sógora Feri.

*

Már nincs holnap, ennyi volt az élet, sirassatok csendben, én a szívetekben élek. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy NAGY JENŐ (Biharpüspöki) életének 81. évében elhunyt. Búcsúzik felesége Erzsébet, lánya Erzsébet, veje István, unokája István, felesége Csilla, dédunokája Kristóf.

*
KOCSIS ZOLTÁN. Nincsenek szavak, nem suttog a szád, ma lehajtott fejjel emlékezünk rád. Szíved nemes volt, kezed dolgos, életed nehéz, álmod legyen boldog. Fájó szívvel emlékezünk rád. Fiaid Zoltán, József, lányod Emőke, unokád Virág (Szentimre).

*

Szomorú szívvel emlékezünk az édesapára, apára, nagytatára, KOHR IMRÉRE (Köröstarján) halálának 4. évfordulóján. Egy téli napon életed véget ért, bánatot ránk hagyva elmentél. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a könnyeket. Könnyes az út amely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. Nyugodj békében.
Bánatos feleséged, leányod, vejed, unokád Eszter.

Címkék: