Gyászhírek 2015. január 5.

Akt.:
Gyászhírek 2015. január 5.
Fájó szívvel tudatom, hogy a szeretett anyós, nagymama és dédike, ZBORAY ERZSÉBET életének 76. évében elhunyt. Temetése január 6-án, kedden 13 órakor a Steinberger kápolnától. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik tőle menye Ibolya, unokái Bea és Saca és családjaik.

Nem fogjuk már elgyöngült kezed, nem simogatjuk őszülő fejed, nem tekint ránk aggódó szemed, marad a csend… Mindent köszönünk Neked! Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a szeretett feleség, édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ZBORAY ERZSÉBET 76 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése kedden, január 6-án déli 13 órakor a Steinberger kápolnából. Míg élt. szerettük, míg élünk, siratjuk. Férje József.

*

Szomorú az út, mely sirodhoz vezet, megpihent drága, szerető szíved. Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel téged már nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Pihenjél csendesen a porló hant alatt, mi őrizzük árván édes álmodat. Örök fájdalommal emlékezünk ZBORAY ERZSÉBETRE. Fia József és családja.

*

Könnyekkel szemünkben, szívünkben mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett anya, anyós, MASKARA MAGDOLNA
életének 85. évében csendesen elhunyt. Temetése hétfőn, január 5-én 15 órakor a városi kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik lánya Babi, veje Sanyi.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett és nagyrabecsült unokaöcsémtől, KORDICS IMRÉTŐL. Unokabátyja Pityu.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, édesanya, TODUT IBOLYA (szül. MOISA, volt berettyószéplaki lakos)
életének 63. évében hirtelen elhunyt. Temetése hétfőn, január 5-én 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. Búcsúzik édesanyja Moisa Erzsébet, fia Norbert.

*

Fájó szívvel veszünk végső búcsút a szeretett testvértől, nagynénitől, sógornőtől. TODUT IBOLYÁTÓL. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúzik testvére Duci, sógora Tibi, keresztlánya Tímea, férje Tor, Thea, Zoltán és Laura.

*

Fájó szívvel emlékezem a 2 éve elhunyt KERCSÓ TAMÁSRA. Szívemben örökké élni fog! Marika.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a szeretett édesanyára, anyósra, nagymamára, KEREZSI MARGITRA
(Síter) halálának 8. évfordulóján. „Nem kérdi senki, mi fáj nekem, jajom nem hallja senki sem. Sorsunk elszakított, minden emlék újra fáj, és hogy milyen fontos voltál nekem, most érzem csak igazán. Emlékedet örökké őrzi lányod Manyi, vejed Zoli és unokád Zolika.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, ID. DARABONT SÁNDORRA (Bihar), aki ma 5 éve nincs közöttünk. Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk, de a szíved emléke itt maradt közöttünk. Áldott legyen a föld melyben örök álmát alussza és a jó Isten békébe nyugtassa. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, NAGY KATALINNAK és családjának a szeretett édesanya és nagymama, KECSKÉS KATALIN elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A „Zelk Zoltán” Általános Iskola munkaközössége.

*

Szomorú szívvel mondok köszönetet mindenkinek, kik részvétükkel mellettünk álltak KOVÁCS ISTVÁN (Mezőtelegd)
koporsójánál. Minden kézfogásért, vigasztaló szóért és a sok virágért örökké hálásak maradunk. Drága halottunk nyugodjon békében! A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, TOROCKAI L. KÁROLYNAK és családjának a szeretett apa és nagyapa, ID. TOROCKAI KÁROLY elvesztése miatt érzett mély fájdalmukban. A „Zelk Zoltán” Általános Iskola munkaközössége.

*

Tizenhét éve annak a szomorú napnak, amikor a legdrágább feleség, édesanya, anyós, nagymama, MAKOVÉ LIVIA
(LILI) örökre itthagyott bennünket. Megpihent a szív, amely értünk dobogott, megpihent a kéz, amely értünk dolgozott. Könnyeink peregnek, ha rád gondolunk, éjjel-nappal érted imádkozunk. Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, Isten őrködjön pihenésed felett. Örökké bánatos férje, fia, menye és drága unokái.

*

Ma öt éve, hogy OKOS ILONA (Vajda) meghalt. Az idő múlik, feledni téged nem tudunk, nagyon fáj hiányod. Telnek a hónapok, múlhatnak évek, szívből szeretünk, s nem feledünk téged. Gyászoló családod.

*

Fájó szívvel emlékezem halálának első évfordulóján SZŐLŐSY LÁSZLÓRA (VENYIGE, élt 68 évet). Csillag voltál, mert szívből szerettél, s én úgy szerettelek, ahogy csak lehetett. Elment tőlem, mint a lenyugvó nap, de szívemben él, míg élek, ott marad. Szerető feleséged Irén.

*

Ma 10 éve, hogy elveszítettük drága gyermekünket, egy szerető édesapát, IFJ. PRINYI IMRÉT (Biharfélegyháza),
akit 45 évesen elragadott a kegyetlen halál. „Még élni akartál, oly sok volt a terved, a jó Isten szólított, neked menned kellett. Mind elmegyünk, ha a küldetés véget ér, mind elmegyünk, az élet ennyit ér. Egy rettenetes pillanat megölte szívedet, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. A néma csendben halljuk hangodat, látjuk kedves arcodat. Búcsúztál volna, de nem volt már időd, lassan és csendben elhagyott az erőd. Szomorú tekintet volt a két szemedben, néhány perc múlva a szíved is megpihent, lecsukódott szemed, elnémult az ajkad, vidám, kedves mosolyod nem látjuk már rajtad. Beléptél a kapun Isten hajlékába, légy vidám ott is, fenn a mennyországban. Hulló könnyekkel őrizzük sírodat, áldja meg az Isten porladó hamvadat!” Örökké bánatos édesanyád, feleséged, lányod, vejed, unokád, testvéred és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk SZÉL ERZSÉBETRE halálának 5. évfordulóján. „Telhetnek a hónapok, múlhatnak az évek, akik szívből szeretnek, nem felednek téged.” Emléke örökre velünk marad! Szerető családja.

*

Egy éve ment el barátunk, BALÁZS (Balszab). Emlékét megőrizzük. Marika és Sanyi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki ESZENYEI ILONÁNAK szeretett nagymamája elhunyta miatt. Nyugodjon békében!
A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium munkaközössége.

 

Címkék: