Gyászhírek 2015. január 30.

Gyászhírek 2015. január 30.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, NAGY GÁSPÁRRA halálának 5. évfordulóján. Csak az hal meg, akit elfelejtenek, örökké él, akit igazán szeretnek. Emlékét örökké őrzi felesége Ilona, fiai Gazsika és Csabi, és a család.


Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZATMÁRI JÓZSEFRE, aki hat hónapja búcsú nélkül hagyott itt minket.
Sokszor öleltelek, mikor itt voltál, zokogtam, mikor te engem itt hagytál. Erősnek tűntem, pedig igazából remegtem szüntelen a fájdalomtól. Elmentél és remélem békét leltél. Örökké bánatos feleséged Ibolya és az egész család.

*

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben örök fájdalom és a szeretet. De ő nekünk soha nem lesz halott, mert a jók örökké élnek mint a csillagok. Fájó szívvel emlékezünk, SIPOS BÉLÁRA (Szalárd) halálának 2. évfordulóján. A szerető család.

*

Őszinte részvétünk a gyászoló KALMÁR LAJOSNAK szeretett édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Masterplast Romania munkaközössége.

*

Fájdalomtól megtört szívvel emlékezem szeretett férjemre, KULPINSZKY JÁNOSRA halálának 10 éves évfordulóján. Mióta elhunytál. örök gyötrelem úgy éjjelem. mint nappalom. Szívemben, lelkemben tombol az izzó, kínzó meg nem szűnő fájdalom. Síron túl is szerető, örökké gyászoló feleséged Irén.

*

Szívünkben fájdalommal emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, fiúra, ÁKOS ZOLTÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! A gyászoló család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, ANTAL ERZSÉBETRE halálának harmadik évfordulóján. Hogy nincs velünk, elment, bánatot ránk hagyva, míg éltél, szerettünk, míg élünk, nem feledünk. Nyugodj békében drága lélek. Férjed Sanyi, fiaid, menyeid, unokáid, Ilonka és családja, rokonok, ismerősök, szomszédok, Mari és André, és a rogériuszi nőszövetség.

*

Fájó szívvel emlékezünk FÜLÖP ILONÁRA, a drága édesanyára, anyósra, nagynénire, aki 6 hónapja elköltözött az élők sorából. Emléke legyen áldott! Szerető lánya Ilu, veje Balázs és a rokonság.

*

Szeretettel emlékezünk RÁCZ MÁRIA JULIANNÁRA (szül. MÉSZÁROS) halálának 7. évfordulóján. Őt soha nem felejtő családja.

*

Szomorú szívvel emlékezem szeretett feleségemre, SÁRAI IRÉNRE, akit 7 éve ragadott el a kegyetlen halál. Küzdöttél végig, míg érődből tellett, élni akartál, de a halál nem kegyelmezett. Csak az idő múlik, feledni soha nem foglak, mi nemsokára együtt leszünk az égben, úgy ahogy voltunk 40 éven át. Nyugodj békében, drága lélek! Bánatos férjed Karcsi.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. DUNSOARA GÁBORNÉ (szül. TAPASZI ILONA, Biharszentjános) életének 70. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2015. január 31-én 13 órakor lesz a biharszentjánosi temető kápolnájából. Nyugodjon békében! Búcsúzik fia Józsi, menye Ica és unokája Patricia.

*

Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz én bennem, ha meghal is él.” (Ju. 11,25) Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama, ÖZV. DUNSOARA GÁBORNÉ (szül. TAPASZI ILONA, Biarszentjános) életének 70. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2015. január 31-én 13 órakor lesz a biharszentjánosi temető kápolnájából. Nyugodjon békében! Búcsúzik fia Gábor, menye, unokái, unokamenye, unokavejei és dédunokája.

*

Megtört szívvel búcsúzunk szeretett testvéremtől, DUNSOARA ILONÁTÓL (Biharszentjános), aki életének 70. évében súlyos betegség után megpihent. Emléke szívünkben örökké élni fog! Búcsúzik tőle nővére Erzsébet és annak családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett testvér, DUNSOARA ILONA (szül. TAPASZI, Biharszentjános)
hosszan tartó betegség után, életének 70. évében elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Búcsúzik tőle húga Róza, annak férje és családjuk.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, KOZMA ILONÁRA (Paptamási), aki ma 6 hete, hogy itthagyott minket. „Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de a szívünkben él és örökre ott marad.” Pihenése legyen áldott! Emlékeznek rá lányai Jutka és Angéla, fia Árpi és családjaik.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága édesapámra, KOVÁCS IMRÉRE, aki ma 1 éve itthagyott bennünket örökre. Bánatos lánya Éva, veje Nelu, unokái és dédunokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága bátyámra, KOVÁCS IMRÉRE, aki ma 1 éve itthagyott bennünket örökre. Húga Erzsike és családja.

*

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itthagytál mindent, amiért küzdöttél. Beteg tested elpihent már, de lelked még velünk jár. Mert nem hal meg, kit eltemetnek, csak az, kit elfelednek. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy drága, jó édesanyám, nagymamánk, ÖZV. BARABÁS GÁBORNÉ (szül. BÍRÓ JULIÁNNA, Micske) életének 73. évében súlyos betegségben váratlanul elhunyt. Január 31-én 1 órától a nagyváradi Rulikowski temető városi kápolnájából kísérjük őt utolsó útjára, és örök búcsút veszünk tőle református szertartás szerint.
Gyászolja őt szerető lánya Évi, unokái Zolika, Malvinka és Mimi.

*

Az emléked olyan virág mely nem hervad el soha, vihar nem tépi szét, a szél nem hordja tova. Megtört szívvel emlékezünk a legdrágább férjre, édesapára, POLÁSZ JÓZSEFRE halálának hatodik évfordulóján. „Az a szó, hogy apukám még itt remeg ajkamon, de sajnos nincs kinek mondanom. Kezed nem fogja kezemet, de mi drága apukám, soha nem feledünk. Emlékezik felesége, gyermekeink Edina és Dávid.

*

Szomorú 2 év telt el amióta elveszítettük ID. SZABÓ JÓZSEFET. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk senki el nem vehet.” Emléke legyen áldott. Őt soha el nem felejtő felesége, két fia és unokái.

*

Ma van egy éve, hogy szeretett édesanyánk, JAKAB PIROSKA eltávozott az örök világosságba. Emlékét megőrizzük.
Fiai Imre és Attila.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett BRADEA TIBERIU elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében, emléke legyen áldott. A Central Game vezetősége és alkalmazottai.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, GÁLL ILONKA hosszú szenvedés után átadta lelkét az Úrnak. Utolsó útjára kísérjük szombaton 13 órától a püspöki kápolnából. Gáll Bálint és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzunk nagymamánktól, GÁLL ILONKÁTÓL, akit szívünkben örökre megőrzünk. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes. Unokái Reni, Tünde és Anita.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, közeli és távoli ismerősöknek, akik utolsó útjára elkísérték drága halottunkat, ZOMBORI MIKLÓST és mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család.

Címkék: