Gyászhírek 2015. január 28.

Gyászhírek 2015. január 28.
„Nélküled már semmi nem olyan, mint régen,/ Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szívében./ Idézzük szavaid, tetteid, emléked,/ Örökké szeretünk, nem feledünk téged.” Soha nem múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk a szeretett férjre és legjobb édesapára, MAGYARI DÁNIEL JÓZSEFRE, akinek hat hónapja a temető csendje nyújt örök nyugalmat. Soha nem feledünk! Szerető felesége Andrea és leánya Brigitta.


Soha el nem múló fájdalommal gondolunk a jó férjre, apára, nagyapára, ERDŐSI JÓZSEF ANTALRA, aki már 2 éve nincs velünk. Szerető családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, TÓTH ROZÁLIA elhunyt. Temetése 2015. január 29-én 12 órakor a Steinberger kápolnából lesz. Lányai Kati, Tünde, fiai Jóska, Sanyi és unokái és vejei.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, nagyapától, ZOMBORI MIKLÓSTÓL (Biharpüspöki). Egy téli napon életed véget ért,/ bánatot ránk hagyva elmentél./ Könnyes az út amely sírodhoz vezet,/ Isten őrködjön pihenésed felett. Gyászoló leánya Magdi, veje Laci, unokái Magdika és Öcsi, valamint barátja Norbi.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, ZOMBORI MIKLÓS (Biharpüspöki)
életének 74. évében örökre lehunyta szemét. Örök az arcod, minden mosolyog, feledni téged soha nem tudunk.
Gyászoló leánya Ildikó, veje Jancsi, unokái Gergő és Cintia, valamint barátja Tomi.

*

Összetört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, após, nagyapa, ZOMBORI MIKLÓS (az UAMT volt dolgozója)
74 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Nem fogom már elgyengült kezed, nem simogatom már őszülő fejed. Te már a csillagok között utazol tovább, ha az idő lejárt, te ott vársz reám. Temetése 2015. január 29-én 14 órakor a biharpüspöki temető kápolnájából. Nyugodjon békében! Szerető feleséged.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, az anyós, nagymama, ÖZV. FÜLÖP KATALIN-ETELKA
(szül. GERSNER KATALIN-ETELKA) életének 73. évében, 2015. január 22-én hosszan tartó betegség után csendben eltávozott. 2015. január 29-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott!
Búcsúznak fiai Gábor, Robi, menye Kati, Hajnalka, unokái Timi, Ákos.

*

Könnyes szemmel búcsúzik szeretett testvérétől, özv. FÜLÖP KATALIN-ETELKÁTÓL testvére Pingicer-Gersner Olga.

*

Könnyes szemmel búcsúzik szeretett sógornőjétől, özv. FÜLÖP KATALI-ETELKÁTÓL sógornője Fülöp Éva.

*

„Akárki is volt ő, de fény, de hő volt,/ Mindenki tudta és hirdette: ő volt…/ Nem élt belőle több és most sem él,/
S mint fán se nő egyforma két levél,/ A nagy időn se lesz hozzá hasonló.” (Kosztolányi Dezső) Az elmúlás örökké tartó fájdalmával emlékezem férjemre, STETTNER ISTVÁNRA halálának 9. évfordulóján. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Örökké gyászoló feleséged Évi.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett gyermekre, testvérre, sógorra és keresztapára, IFJ. SZABÓ JÁNOSRA (Szalárd)
halálának 3. évfordulóján. Minden évben eljön a nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni sem volt alkalom. Egy célod volt, hosszú útra menni, s az élet gyötrelmeit magad mögött hagyni. Drága emléke örökké velünk marad! A bánatos család.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett édesanyánkat és nagymamánkat, PUSKÁS MARGITOT velünk együtt utolsó útjára elkísérték, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
Hálás köszönettel a gyászoló család.

*

Fájdalommal tudatom, hogy szeretettel édesanyám, IRIMI EMMA visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése január 30-án 13 órakor lesz a városi ravatalozóból. Gyászolja fia János és családja.

*

Szomorú szívvel búcsúzunk a szerető nagybácsitól és keresztapától, ZOMBORI MIKLÓSTÓL. Szívünkben örökké megőrizzük emlékét. Búcsúzik tőle keresztfia Öcsi, felesége Ancsa, gyermekeik Nándi és Gréti.

Címkék: