Gyászhírek 2015. január 23.

Gyászhírek 2015. január 23.
Fájdalomtól megtört szívvel tudatom, hogy a legdrágább férj, társ és ápolóm, HEID ISTVÁN GUSZTÁV hosszú szenvedés után, életének 74. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Nélküle nem tudom el sem képzelni az életet. Dolgos, segítő kezeit puszilom, és míg élek, szeretem és siratom. Temetése a Steinberger kápolnából, pénteken 15 órától lesz. Nyugodjon békében, ő megérdemli. Örökké őt sirató, bánatos felesége Oli és hűséges kiskutyája Morzsika.


Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt szerettünkre, PRECUCZ JÓZSEFRE. Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem, amit a szívünkben hordozunk némán, csendesen. Nyugodj békében! A család.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, apóstól és nagytatától, ID. LAKATOS LAJOSTÓL, aki életének 77. évében elhunyt. Gyászolja fia Lala, menye Kati, unokája Norbi.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezem drága férjemre, ID. HOFFMAN LAJOSRA (Biharszentjános),
aki 7 éve távozott, fájdalmat hagyva szívemben. Még mindig fáj nagyon, talán örökre így marad, te mindig velem leszel, az idő bárhogy is halad. Ránézek a fényképedre, látom szemed ragyogását, érzem az arcomon a könnyet lefolyni. Ha itt lennél és megkérdeznéd mi fáj, és mi bajom, én csak azt felelném, a szívem fáj, mert hiányzol nagyon-nagyon. Elmentél tőlem, egy téli napon, búcsúzni sem volt alkalom. Megállok némán sírod mellett, fájó szívvel őrzöm drága emlékedet. A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni a hulló könnyeket. Hiába borul rád a temető csendje, szívemben élni fogsz mindörökre. De az élet csendben megy tovább, emléked megőrzöm egy életen át.
Örökké gyászoló felesége Emike.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a szeretett gyermekre, édesapára, testvérre és rokonra, BENDE TIBORRA
(élt 55 évet), aki most 8 éve távozott örökre közülünk. Emléke legyen áldott, nyugalma békés! Bánatos édesanyja, gyermekei, testvére Sanyi és annak családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó férje, édesapára, nagyapára, VIGH SÁNDORRA, akit két éve magához szólított az Úr. Drága emlékét örökké a szívünkben őrizzük. Felesége Irénke és fia Sándor.

*

Fájó szívvel búcsúzunk unokatestvérünktől, HEID ISTVÁNTÓL, aki itthagyott minket. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki OLGÁNAK a férje elvesztése miatt. Pihenése legyen áldott! Emléked szívünkben megőrizzük! Jóska, Emi és családja.

*

Nincs olyan nap, hogy ne jutna eszünkbe, olyankor könny szökik a szemünkbe. Fájó szívvel emlékezünk a drága, jó édesanyára, nagymamára és dédmamára, FORGÓ CECILIÁRA (élt 97 évet, Érdőgyarak), akinek jóságos szíve 2 éve megpihent örökre. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Lányai, veje, unokái és dédunokái.

*

Szomorú szívvel emlékezünk gyermekünkre, PUPP JÁNOS ZOLTÁNRA (élt 24 évet), aki 12 éve tragikus hirtelenséggel hagyott itt bennünket. Drága emléke örökké velünk marad! Bánatos szülei.

*

Egy éve, mikor az utolsó könnycsepp legördült az arcodon, szólni már nem tudtál, éreztem, hogy ez egy utolsó üzenet a családnak: szeretlek benneteket. Aki ismerte őt, szenteljen egy percet emlékének. ID. HALÁSZ SÁNDOR (Biharpüspöki)Akit szeretünk, az örökké él szívünkben! Fia Öcsi, menye Ancsa, unokái Nándi és Gréti.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a TAKÁCS-SZÉKELY családnak a szeretett édesanya és nagymama elvesztése miatt.
Az EKE ’91 vezetősége és tagsága.

*

Őszinte együttérzéssel kívánunk vigasztalódást a családnak a szeretett édesanya és nagymama, SZÉKELY GABRIELLA
elvesztése miatt érzett fájdalmában. A Tiponuţ család.

*

11 éve távozott közülünk a szeretett férj, apa, nagyapa, após és rokon, MÁRTON DÁVID. Emléke szívünkben örökké él! Szerető családja.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága, jó férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédapára, ID. HALÁSZ SÁNDORRA (szül. Biharpüspöki) halálának 1. évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet, egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Egy a reményünk, mely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled!” A gyászoló család.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább gyermekre, testvérre és sógornőre, KASZTA MÓNIKÁRA,
aki 5 éve távozott közülünk. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/Olykor mindig könny szökik szemünkbe./
Ránk nagy bánatot hagyva, csendesen elmentél,/virágot viszünk egy néma sírra,/de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza./ Míg köztünk éltél, mi nagyon szerettünk,/Hiányzol nagyon, soha nem feledünk!” Örökké bánatos édesapja András, húga Tímea és sógora Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága feleségre és édesanyára, KASZTA MÓNIKÁRA (élt 33 évet, Székelyhíd), már 5 éve nincs velünk. „Arcomon könnyek csorognak végig, szívem kimondhatatlanul fáj, nem telik el nap és óra, mikor ne gondolnánk rád!” Emléked szívünkben örökké megőrizzük! Férje Sanyi, lányai Alexandra és Kittyke.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága KASZTA MÓNIKÁRA (élt 33 évet, Székelyhíd), halálának 5. évfordulóján. Nyugodjon békében! Anyósa Marika, apósa János, sógorai Attila és Robi.

*

Eltelt egy szomorú év amióta drága gyermekünk, HARCOTĂ ÉVA ELENA (szül. VARGA) örökre itthagyta szeretteit. Megemlékező szentmise az őssi ortodox templomban lesz (N. Bolcaş utca) szombaton délelőtt 9 órakor. Nyugodjon békében! A család.

*

Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Négy éve, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és anyósunk, KECZE ZSUZSANNA (szül. HAMZA) itthagyott minket. Egy gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, és lelkünkhöz szólsz a végtelenből. Nélküled szomorú a szívünk, üres a házunk, és nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ránk nevetnél. Tudom, hogyha haza jönnél, visszahoznád a szeretetet és letörölnéd arcunkról az érted hulló könnyeket. Egy a remény, mely éltet és vezet, hogy egyszer találkozunk veled. Adjon az Isten örök nyugalmat! Gyászolják lányai Móni, veje Gyuszi, Annamária, István, fia Csabi, menye Erika, unokái Alexa, Robika, Dávidka.

*

Nagyobb fájdalom nincs a világon, mint amikor az utunk a temetőbe visz. Csendes temetőnek van egy kicsi sarka, ahol már 13 éve és 5 hónapja örök álmát alussza egy szerető férj és édesapa, ID. GALACZI KÁROLY (élt 52 évet),
valamint 13 éve két drága gyermek és testvér, GALACZI LEVENTE (élt 23 évet) és GALACZI ZSOLT (élt 21 évet),
valamint 5 hónapja a jó Isten elvette tőlünk a harmadik gyermeket és testvért, IFJ. GALACZI KÁROLYT
(élt 39 évet). „Örökké félni és reménykedni, fájó szívvel a csillagokra nézni, tágra nyílt szemekkel hinni, hogy újra itt lesztek, fogjuk érezni. De remény és igazság messze áll egymástól, akik nincsenek többé nem jönnek, hiába várjuk. Bármennyire bízunk, hogy itt lesznek újra velünk, de már soha többé nem fogják meg a kezünk. Búcsúzni kell hát tiszta érző szívvel, s elhinni, hogy van élet, ha nincs a földön itt lenn, valahol a felhők fölött van egy másik világ, ahol minden szép és nem szenved senki már.” Mélységes fájdalommal emlékezünk: a feleség és édesanya, a leány és húg, a vő és sógor, az unokák, unokahúgaitok és unokaöcsétek, valamint emlékeznek imádott édesapjukra, Karcsira drága gyermekei és felesége.

*

Őszinte részvétem a gyászoló családnak SZÉKELY GABRIELLA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Dódi Budapestről.

*

Szívemben mély fájdalommal emlékezem drága szüleimre, KOMENDÁT LAJOSNÉ (ZOMBORI ZSUZSANNÁRA)
a pótolhatatlan édesanyára halálának közelgő 26. évfordulóján, és KOMENDÁT LAJOSRA (Les) a legjobb édesapára, akinek 12 éve jóságos szíve megszűnt dobogni, dolgos kezei örökre megpihentek. Nyugodjanak békében. Őket örökké sirató lányuk Juci.

*

Nem az a fájdalom amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel emlékezünk a 13 éve elhunyt legdrágább férjre, édesapára, apósra, nagyapára, SZILÁGYI ZOLTÁNRA (Asszonyvásár). Drága emléke szívünkben örökké élni fog. Felesége, lánya és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, apósra, nagyapára, NAGY ZSIGMONDRA (szül. Kárásztelek)
halálának 20. évfordulóján. Minden évben eljön egy nap, amely szívünkben fájó emlék marad. Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon, köszönni, búcsúzni sem volt alkalom. Egy célod volt, a családodért élni, ezt csak a kegyetlen halál tudta széttépni. Őrködj felette édes Istenem, hogy csendes álmát ne zavarja semmi sem. Bánatos felesége, fiai, menyei és unokái.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága férjre, édesapára, apósra, nagyapára, déditatára, KOVÁCS JÓZSEFRE (Berettyószéplak) halálának 7.évfordulóján. „Bár véget ér a földi lét, kit szeretünk, az mindig él.” Emlékét őrizni fogjuk. Szerető felesége, gyermekei és azok családjai.

*

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor 12 éve a drága gyermek, MÉHES CSONGOR (Bihar)
7 hónapos korában örökre itthagyott bennünket. Ez a legnagyobb fájdalom mi egy szülőt érhet. Istenem, segítsd őt, csak arra kérünk. Légy vele, óvd, vigasztald, öleld át helyettünk. Istenem, tudod menyire szerettük. Áldd meg Istenünk a földnek minden porszemét, mely takarja drága gyermekünk sírhelyét. Örökké bánatos szüleid, testvéred Árminka, nagyszüleid, keresztszüleid, unokatestvéreid.

*

Szívemben örök fájdalommal emlékezem drága férjemre, MÁTÉ JÁNOSRA (Szentjános), halálának 5. évfordulóján. „Szívemben itt él emléked örökre, ha látni akarlak, felnézek az égre. A csillagok közt utazol tovább, ott várj rám, ha időm lejár. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes.” Soha nem feledlek, feleséged Kati.

*

Könnyes szemmel emlékezünk a legdrágább édesapára, MÁTÉ JÁNOSRA (Szentjános) halálának 5. évfordulóján. „Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. Tudjuk, hogy vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből.” Nyugodj békében drága édesapánk. Szerető gyermekeid Janika és Kati.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és anyós, PUSKÁS MARGIT (szül. MÉSZÁROS) életének 88. évében örökre lehunyta szemét. Temetése 23-án 14 órakor lesz a Steinberger kápolnától.
Gyászolja őt lánya Marika, unokája Marcika és veje Martin.

*

In memoriam DR. CS. FARKAS MAGDA (Kolozsvár), pszichológus, egyetemi oktató, tudományos főkutató emlékére. Utolsó üdvözlettel búcsúzunk a művészetek igaz pártolójától. Nyugodjon békében. Dr. Benedek család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szerető feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, valamint testvérre, KÖTELES MAGDOLNÁRA halálának huszonkettedik évfordulóján. A múltból már csak az emlékek maradtak meg, úgy szerettél minket egész életeden át amilyenek voltunk. A néma sírnál fájó szívvel hagylak ott magadra. Nyugodjál békében. Örökké bánatos szívvel emlékezünk reád. Szerető családod és húgod Manci.

*

„Tudom, az én Megváltom él, / Hajléka készen vár reám.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre,
PAPP MARGITRA, aki 12 éve távozott szerettei köréből, és PAPP FERENCRE aki 9 éve hagyott itt bennünket. „Kölcsön adtad őket nekünk Urunk! És ők voltak a mi boldogságunk. Visszavetted és mi visszaadtuk panasz nélkül, de fájdalommal teli szívvel. Köszönjük neked Urunk, hogy ők a miénk voltak és azok is maradtak, mert, akik a szeretteik szívében élnek, nem halnak meg soha.” Emlékező lányuk Manci és családja, fiuk Feri és családja.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak, ismerősöknek, akik drága édesanyánkat, TATAI GIZELLÁT utolsó útjára kísérték. Hálás köszönettel a gyászoló család.

*

„Kidőlt egy életfa!… Isten felé dőlt, ahol megpihenni jó, nehéz, rögös, 95 év után…” Családunktól egy szeretettel teli, nemes lélek emelkedett ismét a magasba Isten közelébe. Szomorúan búcsúzunk szeretett nagynénénktől,
ÖZV. KOVÁCS JÓZSEFNÉTŐL (szül. PAPP MÁRIA – MANCI, Nagyvárad, Csillagváros), a példaértékű jó édesanyától, anyóstól, nagymamától, déditől, rokontól, aki 23 évesen megözvegyült a II. Világháborúban és haláláig önfeláldozóan csak a családjának élt! Templomban, koncerteken, gyönyörű hegedűjátéka, muzsikája, jósága, szeretete, irántunk való segítsége feledhetetlen. Hálás köszönet érte! „Örök világosság fényeskedjen neki!” Isten veled drága, jó keresztanyánk! … Hosszú utadon a Mennyországba elkísér szívünk szeretete! Áldott emléked őrzik: Albert Ilona – Ilu, Albert Sándor – Öcsi.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett anyától, LÖRINCZY MAGDÁTÓL. Feri és Kati, unokája és dédunokája.

*

Mély fájdalommal emlékezem drága, jó férjemre, ORBÁN KÁROLYRA (Tenke) halálának 20. évfordulóján. Ezen a napon minden más, újra megérint a gyász. Eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülembe újra megcsendül a hangod, nem is tudhatod, mennyire fáj a hiányod. Örökké gyászoló felesége és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen férjre, édesapára, apósra, nagytatára, dédtatára,
VOLONCS MIHÁLYRA halálának 5. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívünkben őrizzük drága emlékedet. Örök az arcod, minden mosolyod, feledni téged soha nem tudunk! Szerető feleséged és családja.

*

Fájó szívvel búcsúzom szeretett nagybátyámtól, HEID ISTVÁN GUSZTÁVTÓL, aki 73 évesen, hosszú szenvedés után örökre itthagyott bennünket. Soha el nem felejtve emlékezünk rá. Temetése a Steinberger kápolnából, pénteken 15 órától lesz. Unokahúga Éva és Albert.

Címkék: