Gyászhírek 2015. január 22.

Gyászhírek 2015. január 22.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, após és nagyapa, CRISAN JÓZSEF (Érmihályfalva) 85 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Temetése ma, január 22-én 13 órakor az érmihályfalvai római katolikus kápolnától. Nyugodj békében drága édesapánk! Gyászolják gyerekei: József, László, Sándor és családjaik.


Őszinte részvétünket fejezzük ki unokaöcséinknek és családtagjaiknak a szeretett édesapa, após, nagyapa,
CRISAN JÓZSEF (Érmihályfalva) elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében!
Sógornői: Krizsán Erzsébet és családja, Fele Etelka és családja, Székely Sarolta és családja, Dérer Magda és családja, valamint sógora: Dérer Ferenc és családja.

*

Megdöbbenve értesültünk a szeretett sógor és nagybácsi, CRISAN JÓZSEF (Érmihályfalva) számunkra váratlan haláláról. Őszinte részvétünket fejezzük ki fiainak: Józsefnek, Lászlónak, Sándornak és családjaiknak szeretett édesapjuk elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Sógornője: Dérer Mária, unokahúga Éva és férje Mircea, valamint Donáta és Dávidka.

*

„Kezedbe bízom lelkemet, te váltasz meg engem, óh Uram, hűségse Istenem”. (Zsolt 30,9). Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, PUSKÁS MARGARÉTA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Az Agnulli Dei Idősek Otthonának munkaközössége.

*

Fájó szívvel emlékezünk szüleinkre, Gál Annára és Gál Andrásra eltávozásuk 29., illetve 20. évfordulója alkalmából. Az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit igazán szeretnek. A jó Isten őrködjön pihenésük felett. Lányaik Marika és Nusi, unokáik Gabi és Attila.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt feleségre, anyára, anyósra, SOLCZI KRISZTINÁRA (KOVÁCS KRISZTINA).
Drága emléke szívünkben örökké élni fog, pihenése legyen áldott! Férje Jóska, fia Feri, menye Carmen.

*

„Mert tudom, hogy az én Megváltom él és utoljára az én porom felett megáll.” Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett apa, após, nagytata, ID. SÁPI GYULA (élt 80 évet) elköltözött a mennyei hazába. Temetése január 22-én 14 órakor Biharon. Gyászolják gyermekei Gyuszi, Jancsi, Lali, Józsi, Rebeka, menyei Ildikó, Icu, veje Laci, unokái Heni, Mélea, Bea, Mario, Márk, Kristóf, unokavejei Lehel, Árpi, Laci, dédunokája Gergő.

*

Megtört szívvel, de Isten akaratából tudatom, hogy élettársam, LAKATOS LAJOS (Pályi) életének 77. évében elhunyt. Január 22-én 15 órakor a hegyközpályi ravatalozóból kísérjük örök nyugalomra. Adjon neked Isten békét és nyugalmat! Élettársa Aranka.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett édesapa, após, nagyapa, LAKATOS LAJOS életének 77. évében visszaadta lelkét Teremtőjének. Nyugodj békében! Búcsúzik tőle szeretett leánya, veje és két unokája Melánia és Zsoltika.

*

Összetört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesapa, KOLOZSI JÓZSEF életének 62. évében, hosszú betegség után, örökre itthagyott minket. „Elment az, kit legjobban szerettem, / Kinek az életem köszönthetem. / Ki mindig kiállt mellettem, / Ha olykor, rossz dolgot is tettem. / Nekem már nincs apám ki simogasson, / Két erős karjával magához szorítson. / Nem vár már engem ragyogó szemével, / Nem örül már nekem szerető szívével. / Drága jó szíve nem dobog ma már, / De tudom, hogy fentről mindig vigyáz reám. / Telhetnek napok, múlhatnak évek / De én szívből szeretlek és soha soha nem feledlek el téged. Köszönöm, hogy ilyen jó voltál hozzám édesapám. Temetése ma 15 órától a hegyközcsatári kápolnából. Nyugodj békében! Örökké bánatos fiad Józsi, menyed Melinda, unokáid Giulio és az imádott Szandikád.

*

Nem tudott búcsúzni, nem volt rá ideje, a jó Isten hívta, el kellett mennie. Szerette családját, mindenkit szeretett, akkor volt boldog, hogyha segíthetett. Arcunkat könny mossa, mert nincs ő már többé, szívünkben emléke élni fog örökké. Fájó szívvel búcsúzom szeretett férjemtől, KOLOZSI JÓZSEFTŐL, aki életének 62. évében elhunyt. Temetése január 22-én 15 órakor a hegyközcsatári kápolnából. Szerető felesége Marika.

*

Elcsitul a szív mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te soha nem leszel halott, örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel búcsúzunk édesapánktól, KOLOZSI JÓZSEFTŐL. Emléke örökké szívünkben marad! Szerető fia Tamás és barátnője Anita.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett sógortól, keresztapától, KOLOZSI JÓZSEFTŐL. Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre itt marad. Papp Lajos és családja.

*

Fájó szívvel veszünk búcsút ID. KOLOZSI JÓZSEFTŐL. Nyugodjon békében! Sógornője Rózsika, keresztlánya Andrea és családja.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak a szeretett férj és édesapa, KOLOZSI JÓZSEF elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Szilágyi Jenő és neje.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett sógortól, keresztapától és nagybácsitól, KOLOZSI JÓZSEFTŐL. Sógornője Rózsika és annak családja és örökké gyászoló édesanyja.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a szeretett ID. LAKATOS LAJOST utolsó útjára elkísérték, részvétükkel, virágaikkal fájdalmunkban velünk osztoztak. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki CSÉCSEY PÁL családjának KOVÁCS IULIÁNNA elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében! Kati és Kriszti Schiop és Técsi Ferenc és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett anya, PUSKAS MARIA hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése január 23-án a Steinberger kápolnából. Nyugodjon békében. Lánya Marika.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki MARIKÁNAK a szeretett édesanya, PUSKÁS MARGARETTA elvesztése miatt érzett fájdalmában. Búcsúzik tőle a Călinului X8 10 szám lakóközössége.

*

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett édesanyánk, nagymamánk és rokonunk ,
AJTONY ILONA 95. életévében örökre megpihent. Végső búcsút 2015. január 22-én veszünk tőle a nagyváradi Rulikowski köztemető Steinberger kápolnájában 15 órától. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és nagymama, ÖZV. SZÉKELY GABRIELLA életének 76. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése január 24-én, szombaton 13 órakor lesz a Steinberger kápolnából.
Gyászoló lánya Éva, veje Adrian és unokája Őszike.

*

Elmúlhat minden, a szeretet örökké megmarad. Utolsó földi útjára kísérjük drága szerettünket, SZÉKELY GABRIELLÁT 2015. január 24-én 13 órakor a Steinberger kápolnából. Isten nyugtasson. Húgod Ica, sógorod Áron, keresztgyermekeid Jutka és Áronka családjaikkal együtt.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága, jó édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, KOVÁCS JULIÁNNA
(szül. PAPP, MANCI) 94 éves korában visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése pénteken, január 23-án 13 órakor a Steinberger kápolnából. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük. A gyászoló család.

*

Mennyei Atyánk irgalmába ajánljuk ANTAL JÓZSEF halottunk lelkét. Nyugodjon békében. Leánya Ildikó és az Antal család.

*

Fájó szívvel emlékezünk SILYE JÁNOS LÁSZLÓRA, aki ma 2 éve hagyott itt minket. „Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen, rég nem dobban családjáért, messze vitted Istenem! Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, akik szívből szeretnek, nem felednek téged!” Bánatos felesége és fiai Laca és Cristi.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki LAKATOS LAJOSNAK szeretett édesapja elvesztése miatt érzett fájdalmában.
Kollégái.

Címkék: