Gyászhírek 2015. január 19.

Gyászhírek 2015. január 19.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama és dédmama, VARGA ERZSÉBET (szül. ERDEI, Pósalaka) életének 85. évében elhunyt. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Gyászoló családja.


Halálának 1. évfordulóján fájó szívvel emlékezem drága férjemre, MILEA MIKLÓSRA (Y05ALI). Egész életedben szorgalmasan éltél, itt kellett hagyjál mindent amiért küzdöttél. Egy rettenetes pillanat megölte szívedet, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet. Egy remény van, ami éltet és vezet, hogy egyszer még találkozom veled. Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! Bánatos feleséged Manci.

*

Együtt érző szívvel osztozunk SZÉKELY HAJNAL és családja fájdalmában, melyet a szerető édesapa és nagyapa elvesztése okozott. Sokan személyesen ismertük, becsültük FEKETE KÁROLY tanító bácsit, aki Kalotaszeg krónikása volt, de mindvégig érdekelte és foglalkoztatta az Erdély, a pártiumi magyar oktatás ügye. Nyugodjon békében!
A Szacsvay Imre Általános Iskola munkaközössége.

*

„Fájó szívvel búcsúzunk túratársunktól, EKE ’91-tagunktól, túravezetőnktől és barátunktól, HÚSZÁR ISTVÁNTÓL
(BRAZIL). Pihenése legyen csendes! Az EKE ’91 vezetősége és tagsága.

*

Szomorú 3 év telt el, amióta a szerető feleség, édesanya, nagymama, SZEGHALMI MÁRIA-DOINA (szül. BOGHERAS)
eltávozott közülünk. Pihenése legyen áldott és csendes! A gyászoló család.

*

Hiába takar el a sírhalom, és borul rád a temető csendje, akkor is örökké élni fogsz szerető szívünkben. Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesanyára, nagymamára, dédmamára, ÖZV. KISS LAJOSNÉRA, akinek jóságos szíve 2 éve, 18-án örökre eltávozott. Emlékezik rá lánya és veje.

*

Emlékező szentmise lesz január 19-én, hétfőn délután 17 órakor a Barátok templomában dr. KISS GYÖRGYNÉ
TÖRÉK MARGIT halálának 5. évfordulóján. Lánya és családja.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága férjre, apára, nagyapára, apósra, FARKAS IMRÉRE (Biharpüspöki), aki 6 hónapja itthagyott bennünket. „Kölcsön adtad nekünk Uram! És ő a mi boldogságunk volt. Visszavetted, és mi visszaadtuk panasz nélkül, de fájdalommal teli szívvel. Köszönjük neked Uram, hogy ő a miénk volt és az is marad, mert, aki a szerettei szívében él, az nem hal meg, csak távol marad. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Emlékét őrzi bánatos felesége és szerető két leánya családjaikkal.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, IMRE TERÉZRE (Gyanta) halálának 10. évfordulóján és IMRE SÁNDORRA
halálának 28. évfordulóján. Emlékük legyen áldott! A gyászoló család.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó anyára, anyósra, nagymamára, MEDGYESI PIROSKÁRA
halálának második évfordulóján. „Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,/ Egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet,/
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,/ Amit tőlünk soha, senki el nem vehet./ Egy reményünk van, mely éltet és vezet,/ Hogy egyszer még találkozunk veled!” Emlékét örökké őrzi fia Róbert, lánya Tünde és annak családja.

*

Nem az a fájdalom, amelytől könnyes a szem, hanem amit a szívünkben hordunk némán, csendesen. Fájó szívvel emlékezünk a 25 éve elhunyt legdrágább férjre, édesapára, nagyapára, PÉK JÓZSEFRE (fogtechnikus). Drága emléke szívünkben örökké élni fog! Emlékezik rá felesége és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk 4 éve elhunyt édesanyára, anyósra és nagymamára, BARNA ILONÁRA (volt síteri lakos).
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fia Anti, menye Ilona, unokái Attila és Zsolt, unokamenye Debora.

*

Fájó szívvel emlékezünk a hat hete elhunyt édesanyára, anyósra és nagymamára, JOÓ KLÁRÁRA (volt krasznai lakos). Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted, csak az idő múlik, feledni nem lehet téged. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Leánya Ilona, veje Anti, unokái Attila és Zsolt, unokamenye Debora.

*

Fájó szívvel búcsúzik Koszta Szabolcs és felesége Gyöngyi barátjától és túratársától, BRAZILTÓL. Nyugodj békében!

*

ZÖLD SÁNDORRA (Micskei születésű) emlékezünk halálának 9. évfordulóján. Nyugodjál békében. Szerető felesége Magdolna, fiai Sándor, György, menyei Annamária, Anikó, unokái Bea, veje Adi.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, amikor itthagyott bennünket örökre a szeretett feleség, édesanya, LUKÁCS ANNA-MÁRIA Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott. Férje Laci, lánya Ludovika.

*

Bennünk él egy kedves arc, egy meleg tekintet, a te kedves lényedet nem tudjuk soha elfelejteni. Szeretettel emlékezünk a drága anyára, anyósra, PAPP IBOLYÁRA halálának első évfordulóján. Bánatos fiai Lajos, Laci, menye és unokái.

Címkék: