Gyászhírek 2015. január 16.

Gyászhírek 2015. január 16.
Emlékező szentmise lesz január 19-én, hétfőn délután 17 órakor a Barátok templomában dr. KISS GYÖRGYNÉ TÖRÉK MARGIT halálának 5. évfordulóján. Lánya és családja.


Őszinte részvétünket fejezzük ki POP KRISZTINA kolléganőnknek édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
A kolléganők a Fő és Magheru utcai Bănuţelből.

*

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógor, és nagybácsi, KISS SÁNDOR (volt tanár) elhunyt. Temetése január 16-án 12 órakor a városi ravatalozóból lesz. Nővére Erzsike, sógora Miki és unokagyermekei Ildikó, Emese, Csaba.

*

„Mert sehol sem vagy, mindenütt kereslek, nap, rét, tó, felhő, száz táj a ruhád. Mindig mutat valahol a világ.” (Szabó Lőrinc) A szeretett édesanya, nagymama, anyós, testvér, GUBA ERZSÉBET (Székelyhíd) már 3 éve nincs velünk. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Gyászoló családja.

*

Bánatos szívvel emlékezünk szeretett nővérünkre, GUBA ERZSÉBETRE (szül. LESNYÓCZKY), aki 3 évvel ezelőtt adta vissza áldott lelkét Teremtőjének. Emlékét szívünkben örökké megőrizzük! Testvérei Irén és Manci.

*

Hiába takar el a sírhalom, és borul rád a temető csendje, akkor is örökké élni fogsz szerető szívünkben. Fájó szívvel emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára, SITERI SÁNDORRA, akinek jóságos szíve ma 11 éve örökre eltávozott közülünk. Szívünkben a fájdalom örökre megmarad! Emlékezik rá felesége Ilona, gyermekei Ilona, Marika, Andrea, Enikő és fia Sanyika.

*

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett gyermekemet, a férjet, testvért, sógort, nagybácsit, jó barátot,
NAGY ANDRÁST (Szentimre) utolsó útjára elkísérték, virágaikat sírjára helyezték és mély fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZŰCS ÉVA PIROSKA (szül. CSEGŐ) 78 éves korában, Szegeden elhunyt. Temetése 2015. 01. 19-én 14 órakor a Rulikowski temető városi kápolnájából lesz. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal emlékezünk a drága SZILÁGYI JÁNOSRA (Jani bácsi) halálának 1. évfordulóján. Nyugodjon békében! Családja: Marika, Peti, Attila és Hajnal.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, apósra, nagyapára, dédire, JANKA GYULÁRA halálának 12. évfordulóján. Másképp lenne minden, ha velünk lennél, ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél. A gyertya most érted égjen, ki fent laksz már a magas égben, ki vigyázol ránk onnan fentről, s lelkünkhöz szólsz a végtelenből. A bánatos család.

*

Fájó szívvel emlékezünk 6 hónapja, hogy elhunyt a drága férj, édesapa, nagytata, após, MÁRTHA JÓZSEF. Nem simogat kezed, nem mosolyog arcod, hiába szólítunk, nem halljuk már hangod. Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Bennünk él egy arc, végtelen szeretet, amit tőlünk soha, senki el nem vehet. Hiányod feldolgozni nem lehet, csak próbálkozunk élni nélküled. Istenem óvd őt és öleld át helyettünk. Amíg csak élünk, rá emlékezünk, az együtt töltött időt soha nem feledjük, lélekben mindig itt leszel velünk. Telhetnek hónapok, múlhatnak évek, akik szívből szeretnek, nem felednek téged.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, HUSZÁR ŞTEFAN (BRAZIL) 68 éves korában elhunyt. Temetése 2015. 01. 17-én 15 órakor a Steinberger kápolnából. Anikó, Éva és családjuk.

*

Mély fájdalommal búcsúzunk testvérünktől, HUSZÁR ŞTEFANTÓL (BRAZIL). A messzi távolból testvérei Vilmos, Feri és családja.

*

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn. 11,25.) Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÉKELY HAJNALNAK édesapja elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Nyugodjon békében. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Kovács Laura és Babota Tünde.

*

Szomorú 6 hónap telt el azóta, hogy a szeretett édesanya, anyós, imádott nagymama és feleség, KÖKÖVICS MÁRIA
(élt 90 évet) örökre eltávozott közülünk. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Fia István, menye Eta, vigasztalhatatlan unokái Kinga és Xénia, valamint férje Pista.

*

Fájó szívvel emlékezünk OLÁH JULIÁNÁRA (szül. ZALÁNYI, Bihar), halálának első évfordulóján (január 19.). „Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrizzük emlékedet.” A gyászoló család, unokái, dédunokái és ükunokái.

*

Január 18-án, egy éve, örök álom zárta le szemedet, azóta könnyek között emlegetjük nevedet. Egy rettenetes pillanatban megállt a szíved, melyben nem volt más csak jóság és szeretet. Nehéz a kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak. A legdrágább édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, ORBÁN ERZSÉBET
(szül. OLÁH, Bihar) számunkra te sosem leszel halott, örökké élni fogsz mint a csillagok. Drága lényét, jóságát, bátorító szavait, emlékezetünkben és szívünkben örökké megőrizzük, és mosolygós arcodat soha nem feledjük.
Bánatos fiai, leánya, menye, unokái, dédunokái és unokahúgai családjaikkal.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a baráttól és túratárstól, HUSZÁR ISTVÁNTÓL. Danicska János és neje.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a SZÉKÉLY családnak a szeretett édesapa, após, nagytata, FEKETE KÁROLY
elhunyta miatt. A Războieni 104./A lépcsőházbeli szomszédok.

Címkék: