Gyászhírek 2015. január 15.

Akt.:
Gyászhírek 2015. január 15.
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik szerették, ismerték, becsülték és értékelték tevékenységét, hogy 86 éves korában elhunyt FEKETE KÁROLY Ezüst Gyopár-díjas eltanító, Kalotaszeg több mint félévszázadig fáradhatatlan krónikása. Utolsó útjára Bánffyhunyadon 2015. január 17-én 13 órakor kísérjük a temető kápolnájából. Lánya Hajni, veje Tibor, unokái Tibor és Zsolt.

 

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, apósra, nagyapára, POP IOSIFRA (Csyni, volt mozdonyvezető) halálának hatodik évfordulóján. Apu hol vagy, hol lehetsz, hiába kereslek, hiába kiáltozom százszor a neved. Te, aki mindig itt voltál, vigasztaltál, segítettél, most valahova nagyon messzire mentél. Apu mondd, csak egyszer mondd még, hogy szeretsz, hogy nem fáj már semmi, hogy most már boldog lehetsz. Elengedtelek, mert tudom, hogy így van, de úgy hiányzol, nem ölelsz már, ott fekszel a sírban. A hangod már a semmibe vész, a szemed nem ragyog már rám. Apu, te elmentél, s én itt maradtam árván, ha kívánhatnék valamit, azt kérném csak neked, legyél boldog édesapám, s ne feledd, fiad örökké szeret. Örökké bánatos fiad, menyed és három unokád.

*

Fájdalommal értesültünk családunk barátja, FEKETE KÁROLY hirtelen elhunytáról. Részvétünket fejezzük ki a gyászoló Székely családnak! A Tunyogi család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett szülőkre, nagyszülőkre, dédikre, édesanyámra, VARGA JULIANNÁRA
halálának 17. évfordulóján, édesapámra, VARGA KÁROLYRA (Diószeg) halálának közelgő 34. évfordulóján. Emléküket szeretettel megőrizzük! Leányuk Julianna és családja.

*

Ma 6 hete annak a szomorú napnak, amikor hirtelen elhunyt szeretett párom, MĂLAN TEODOR (TIBI). Emléke szívemben örökké élni fog! Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Irénke.

*

Örökké tartó fájdalommal emlékezünk arra a szomorú napra, amikor ma 6 hónapja elvesztettük a drága, jó édesapát, apóst és nagyapát, ID. BURAI IMRÉT (Nagyszántó). Őt soha el nem felejtő lánya Viola, veje Lajcsi, unokája Zsolti.

*

Soha el múló fájdalommal a szívünkben emlékezünk életünk legszomorúbb napjára. Ma 3 éve a kegyetlen halál elrabolta tőlünk a mi imádott keresztfiunkat, IFJ. CSAJKA GÁBORT (élt 18 évet). Nélküled szomorú és üres a házunk, és még most sem hisszük, hogy hiába várunk. Te számunkra sosem leszel halott, örökké élsz mint a csillagok. Egy remény van, amely éltet és vezet, hogy egyszer még találkozunk veled. Nagyon hiányzol! Bánatos keresztszüleid Éva és Sanyi, unokatestvéreid Szabolcs, Attila felesége Gabriella és Csajka mama.

*

Szeretettel emlékezünk a szeretett, legdrágább édesanyára, ÖZV. SINKA ILONÁRA (szül. BEKE) halálának 5. évfordulóján. „Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe,/ Olykor mindig könny szökik szemembe./ Rögös volt az út, mely neked jutott,/ Küzdöttél bátran, mert Isten buzdított!/ Egész életeden át szorgalmasan éltél,/ Ránk nagy bánatot hagyva, csendesen elmentél…/ Virágot viszünk egy néma sírra,/ De ezzel őt már nem hozhatjuk vissza./
Míg köztünk éltél, mi nagyon szerettünk,/ Hiányzol nagyon, soha nem feledünk!” Emlékét tovább őrzi leánya Márta, veje Sándor, unokái Nóra és Dóra.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, dédnagymamától, FÜLÖP PIROSKÁTÓL. Unokája Vince, élettársa Andrea, dédunokája Patrik.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától, déditől, FÜLÖP PIROSKÁTÓL (Hegyközcsatár). Unokája Pirike, férje Lali, dédunokái Lali és Attila.

*

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, anyós, nagymama, FÜLÖP PIROSKA (élt 82 évet)
hosszú betegség után elhunyt. Temetése 2015. január 16-án, du. 2 órakor a csatári kápolnától. Búcsúzik tőle fia István, menye Ibolya, unokája Pityu, Ibike, férje Sándor.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki SZÉKELY HAJNALNAK és családjának szeretett édesapja elhunyta miatt érzett mély fájdalmában. A Várad-Velencei RMDSZ választmánya.

*

Egy éve annak a szomorú napnak, amikor itthagyott bennünket örökre a szeretett férj, apa, BÁBÁN ISTVÁN.
Pihenése legyen csendes, nyugalma áldott! Felesége, leánya, veje és unokája.

Címkék: