Gyászhírek 2015. január 14.

Gyászhírek 2015. január 14.
„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, óh Uram, hűséges Istenem.’’ (Zsolt 30,9) Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak szerettük, GYARMATI ROZÁLIA elhunyta miatt érzett fájdalmában. Nyugodjon békében! Az Agnulli Dei Idősek Otthona munkaközössége.

Fájó szívvel emlékezünk drága szüleinkre, ÖZV. CSIKAI GÉZÁRA, aki ma 1 éve hunyt el, és ID. CSIKAI GÉZÁRA
(Biharfélegyháza), aki 12 éve hagyott itt bennünket. Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Gyermekeik Ilus, Géza, Irma és azok családjai.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a drága, jó feleségre, édesanyára, anyósra, nagymamára, dédire,
SZILÁGYI IRÉNKÉRE (szül. MESTER, Hegyközújlak), akinek jóságos szíve ma 5 éve szűnt meg dobogni. „Jó feleséget, édesanyát feledni nem lehet, míg élünk, ide hív a szeretet. Nehéz a kő, de nehezebb a bánat, mely szívére borult az egész családnak. Sok szál gyertya ég, könnycsepptől áznak, lelkedre odafenn az angyalok vigyáznak. Már nincsenek szavak, melyeket suttog a szád, ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk rád. Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Emléked örökké megőrzi szerető férjed, fiad, leányod, vejed, unokáid, unokavejeid és drága dédunokáid.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre, édesapánkra, az apósra, nagytatánkra, déditatánkra,
ID. PAPP GYÖRGYRE (Hegyközpályi), aki 23 éve és egy hónapja távozott el szerettei köréből, valamint édesanyánkra, az anyósra, nagymamánkra, dédimamánkra, PAPP VERONKÁRA, akit 23 éve ragadt el közülünk a kegyetlen halál. „Hiányoztok, kik már a mennyekben vagytok,/ ti sem gondoltátok, hogy magatok után/ ilyen nagy fájdalmat hagytok./ Fájó szívvel gondolunk mi minden nap tirátok,/ s nem tudhatjuk odafentről ebből mit láttok./ Nem búcsúzunk, hisz a szívünkben megmarad a helyetek,/ reméljük, hogy egyszer majd találkozunk veletek.”
Emlékük legyen áldott, pihenésük csendes! Örökké bánatos fiaitok Lajos és György családjaikkal.

*

Szívet tépnek most az emlékek, egy éve még együtt voltunk veled. Kórházi ágyadon fogtuk a kezed, remegve figyeltük megtört tekinteted. Fájó szívvel, végtelen szeretettel emlékezem a drága, jó férjre, édesapára, nagytatára,
TÓTH SÁNDORRA (élt 70 évet). Az Úr szólított, és engem itthagytál, azóta lelkem nyugalmat nem talál, de bárhogy is múlnak az évek, a lelkem nem feled, mert összeköt minket az örök szeretet. Te voltál életem biztos menedéke, hozzád szólva tekintek fel a magas égre. Csak lélekben vagy velem azóta, várj reám, megyek, ha ütött az óra. Köszönöm, hogy éltél, és engem szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél. Tudom, hogy jó helyre mentél, hisz a jónál is jobbat érdemeltél. Álmaid a mennyben legyenek csendesek, a jó Isten őrködjön pihenésed felett!”
Gyászol örökké bánatos feleséged Eta.

*

Szívünkben mély fájdalommal emlékezünk a legdrágább édesapára, nagyapára, TÓTH SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Apu hol vagy, hol lehetsz, hiába kereslek, hiába kiáltozom százszor a neved. Te, aki mindig itt voltál, vigasztaltál, segítettél, most valahova nagyon messzire mentél. Apu mondd, csak egyszer mondd még, hogy szeretsz, hogy nem fáj már semmi, hogy most már boldog lehetsz. Elengedtelek, mert tudom, hogy így van, de úgy hiányzol, nem ölelsz már ott fekszel a sírban. A hangod már a semmibe vész, a szemed nem ragyog már rám. Apu! Te elmentél, s én itt maradtam árván, ha kívánhatnék valamit, azt kérném csak neked, legyél boldog édesapám, s ne feledd, lányod örökké szeret. Lányod Enikő és unokád Deniel.

*

Megdöbbenéssel értesültünk, hogy szeretett kolléganőnknek, PETRI EVÁNAK váratlanul elhunyt kedves testvére,
ICA. Őszinte részvétünket fejezzük ki az egész család számára. Nyugodjon békében. Az Eleron Kft. munkatársai.

*

Fájó szívvel emlékezünk a drága gyermekre, édesanyára, testvérre, HERMAN MAGDOLNÁRA (Szalárd), aki 9 éve, 38 évesen hagyott itt minket. Az hal meg, akit elfelednek, örökké él, akit nagyon szeretnek. Mi téged nagyon szerettünk, emléked mindig itt lesz velünk. Váratlanul hagytad itt e helyet, míg te örök álmod alszod, mi őrizzük a nekünk hagyott szép emlékeket. Nyugodj békében drága lélek.
Bánatos családod.

*

Fájdalommal emlékezem a drága, jó férjre, SZABÓ FERENCRE (Kisszántó) halálának 2. évfordulóján. Nagyon hiányzol! Egyedül hagytál. Nehezen tudok élni nélküled. A hűségedet, a szeretetet, a sok jóságodat őrzöm még élek.
Örökké sirató feleséged, Irma.

*

Mély fájdalommal emlékezem drága, jó férjemre, KOVÁCS FERENCRE (Bors) halálának 16. évfordulóján. Ezen a napon minden más, újra megérint a gyász. Eszembe jutnak az együtt töltött napok, fülembe újra megcsendül a hangod, nem is tudhatod mennyire fáj a hiányod. Örökké gyászoló felesége és családja.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és „nagymama és dédi”, TARNÓCZY MÁRIA életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése ma, január 14-én d.u. 15 órától a Steinberger kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Búcsúznak tőle lánya Cuni, Diána, Cristi és Mara.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett feleségtől, édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, JÁNOSI OLGÁTÓL
(szül. KÁDÁR), aki hosszú betegség után elhunyt. Temetése szerdán, január 14-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja férje, két lánya családjaikkal.

Címkék: