Gyászhírek 2015. január 13.

Akt.:
Gyászhírek 2015. január 13.
Fájdalommal búcsúzunk a szeretett édesanyától, nagymamától, ÖZV. FOGARASI TERÉZIÁTÓL, akinek emléke örökre velünk marad. Gyerekei Terézia, Sándor, menye Éva.


Őszinte részvétünket fejezzük ki kolléganőnknek, FOGARASI TERÉZNEK édesanyja elvesztése miatt érzett fájdalmában. A II. sebészeti osztály.

*

„… a fiú is életre kelti azokat, akiket akar.” (Jn. 5,21 B) Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak TYIRLA ISTVÁN elvesztése miatti fájdalmában. A mezőtelki Noé Bárkája református óvoda szülői bizottsága és a mezőtelki református egyházközség presbitériuma.

*

Megrendülve vettük tudomásul, hogy szeretett édesanyátok, POLÁK ERZSÉBET eltávozott örökre. Őszinte részvétünk gyermekeinek, sógoromnak Ferinek és testvéreinek Margitnak és Erzsikének. Nyugodjon békében! Ernő és Juci.

*

Szívemben mély fájdalommal emlékezem a szeretett édesanyára, SZARKA ILONÁRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen áldott, nyugalma csendes! Őt soha nem felejtő, bánatos lánya Icu.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk a felejthetetlen, szeretett feleségre, édesanyára, anyósra, testvérre és nagymamára, SÁNDOR VALÉRIÁRA (Mezőtelegd) halálának 5. évfordulóján. Örökké bánatos családod.

*

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága, jó édesapámra, V. SZAPPANOS LAJOSRA (Kisszántó) halálának 50. évfordulóján. Áldott legyen a föld, melyben örök álmát alussza, és a jó Isten békében nyugtassa. Emlékét örökké őrzi lánya Erzsike, veje Imre, unokái Imre, László, Éva, Lajos, unokaveje, unokamenyei, dédunokái Dávid, Dániel, Hanna, Ádám.

*

Szomorú 11 éve, 2004. január 13-án hunyt el drága férjem, ID. MEGYESI IMRE. Fáj az egyedüllét, bánattal telt szívem, nincs aki vigasztalna, hogy itt lennél velem. Nélküled szomorú, üres a ház, de a jó Istent kérem ő vigyázzon reám. Bánatos felesége Megyesi Ilona.

*

Szomorú szívvel emlékezem szeretett feleségemre, RIDY KATALINRA, akit ma 1 éve ragadott el a kegyetlen halál. Küzdöttél végig, míg erődből tellett, élni akartál, de a halál nem kegyelmezett. Egyedül vagyok, könnyes az éjszakám, csak a hangod még egyszer hallanám. Nyugodj békében drága, jó lélek! Örökké bánatos férjed Józsi és családja.

*

Megtört szívvel búcsúzunk a szeretett feleségtől, édesanyától, nagymamától, dédnagymamától, JÁNOSI OLGÁTÓL
(szül. KÁDÁR), aki hosszú betegség után elhunyt. Temetése szerdán, január 14-én 12 órakor a Steinberger kápolnából. Gyászolja férje, 2 lánya családjaikkal.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, GYARMATI ROZÁLIA 89 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése január 14-én, szerdán 13 órakor a Steinberger kápolnából. Lánya Alíz és családja, fia István és családja.

*

Őszinte, baráti szeretettel kívánok részvétet az édesanya és nagymama, GYARMATI ROZÁLIA elvesztésekor a BUCUR és GYARMATI családnak. Csorik László.

*

Őszinte együttérzésünket fejezzük ki nászasszonyunknak, ÉVÁNAK és családjának a szeretett férj, apa, nagyapa elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. Simkó Gyula és családja.

*

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága férj, szeretett édesapa, após és nagyapa, TYIRLA ISTVÁN életének 59. éveben visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése kedden, január 13-án 14 órakor a mezőtelki 104-és gyászháztól. Gyászolja örökké bánatos felesége Éva, három lánya, veje és két unokája.

*

Fájó szívvel emlékezünk PÉK MÁRIA ERZSÉBETRE, halálának 23. évfordulóján. Férje Sándor, fiai Sándor és István és családjaik.

Címkék: