Gyászhírek 2015. január 12.

Gyászhírek 2015. január 12.
Köszönetet mondunk a rokonoknak, szomszédoknak, közeli és távoli ismerősöknek, barátoknak, hogy a szerető férj, drága, jó édesapa és nagyapa, KISS ÁRPÁD (Éradony) temetésén jelenlétükkel, jó szavaikkal fájdalmunkban osztoztak. Emléke szívünkben örökké élni fog, nyugodjon békében! A gyászoló család.


Őszinte részvétünket fejezzük ki ELVIRÁNAK (CUNINAK) a szeretett édesanya, TARNÓCZI MÁRIA (MANCI néni)
elvesztése miatt érzett fájdalmában! Búcsúznak tőle volt szomszédai a Roşu és az Illés család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára, nagyapára, testvérre, ID. MARTIN SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafent örök boldogságot. A gyászoló család.

*

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik elkísérték utolsó útjára ÖZV. ÁGYI ESZTERT (Hegyközszentmiklós)
és próbáltak fájdalmunkon enyhíteni részvétükkel. Leánya Ida, veje Pista.

*

Fájó szívvel emlékezünk drága halottunkra, SZOTTER MÁRIÁRA, aki egy éve nincs közöttünk. „Sohasem halványul szívünkben emléked,/ Sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted.” Örök álmod felett őrködjön a hála és a szeretet. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Megemlékező gyászmise a Szent László-templomban ma délután 17 órakor.
A gyászoló család.

*

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk a szeretett és legdrágább feleségre, édesanyára, nagymamára és anyósra,
MRÁZ MAGDOLNÁRA (szül. TÁRNOK), akit 4 évvel ezelőtt (2011. január 12-én) ragadt el közülünk a kegyetlen halál. Soha nem szűnik meg lelkünk gyásza érted, csak az idő múlik, feledni nem lehet téged, mert az élet üres nélküled. De az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át.” Bánatos férje Pista, lánya Magdi, unokája Szebi és veje Niku.

*

Fájó szívvel emlékezünk az 1 éve elhunyt édesanyára és anyósra, ÖZV. GYENGE ILONÁRA (Biharpüspöki).
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Fiai József, Jenő és menye Erzsébet.

*

Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett nagymamától és anyóstól, NAGY ROZÁLIÁTÓL. Emléked szívünkben örökké megmarad. Nyugodj békében! Unokái Józsi, Zsolti és veje Lajos.

*

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen hanem örök élete legyen.” (János 3,16) Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága szüleinkre: édesanyánkra, nagymamánkra, PERJESI ERZSÉBETRE (szül. LUCSKAI) és édesapánkra, nagytatánkra, PERJESI JÁNOSRA, akik 20., illetve 7. éve távoztak szeretteik köréből. Áldottak legyenek! Lányuk Gyöngyi, vejük Feri, imádott unokájuk Ferike és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, édesanyára, nagymamára, BUNDIKNÉ VAJNA JULIANNÁRA
halálának 3. évfordulóján. Fájdalmunkat nem enyhíti az idő múlása. Őrködj álma felett édes Istenem, hogy oltalmad alatt csendesen pihenjen. Emléked örökké megőrzi szerető férjed, fiad, menyed, lányod, vejed, unokáid.

*

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós, nagymama és dédnagymama, PFAFF MÁRIA
(szül. Kozák, Érmihályfalva) életének 84. évében elhunyt. Temetése január 12-én, hétfőn 15 órakor lesz a helyi református ravatalozóból. A gyászoló család.

*

Már 28 éve alussza örök álmát a drága, gondoskodó, tisztességes édesapa. Az ő neve ERDŐS ISTVÁN. A jó Isten békében nyugtassa. Soha nem feledünk drága TATA. Szerető fia István, menye Marika.

Címkék: