Gyászhírek 2015. február 9.

Akt.:
Gyászhírek 2015. február 9.
Fájó szívvel búcsúzunk kolléganőnktől, Tatai Évától. Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjon békében. Az ARA cég munkaközössége.


Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága szerettünk, MÉHES KÁROLY csendesen megpihent. Temetése február 9-én 14 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Búcsúznak tőle: Szabolcs, Ica és Örs.

*

Őszinte együttérzésünket, részvétünket fejezzük ki KATIKÁNAK kedves férje, HAJÓS LAJOS elhunyta alkalmából.
Kutasi Sanyi bácsi és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki a SZABÓ családnak a szeretett édesanya, nagymama, dédmama elvesztése miatt. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Orsi és István barátai.

*

Halálának negyedik évfordulóján szívünk mély fájdalmával emlékezünk szerettünkre, IFJ. NÉMETI IMRÉRE.
Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Vigasztalhatatlan szerettei.

*

„Akik lakoznak csendben valahol,/Szomorú fűz akikre ráhajol,/Akiknek sírján halvány mécs lobog,/A gyötrődést azok már rég feledték:/Mi sírva élünk, ők meg boldogok…” (Ady) Mély fájdalommal gondolunk drága halottainkra, akik eltávoztak köreinkből. LŐRINCZ MIHÁLYRA (volt törvényszéki bíró), aki hét hónapja hagyta itt szeretteit. Drága leányunkra, ILDIKÓRA, kit őt 5 éve ragadott el a kegyetlen „Halál”. Emlékük szívünkben örökre megmarad. Megemlékező gyászmisét 2015. február 10-én 17 órakor tartunk a „Barátok” templomában. Özv. Lőrincz Mihályné és a család.

*

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre, anyára, anyósra és nagymamára, SZABÓ MÁRIA IRÉNRE (Bors)
halálának 14. évfordulóján. „Egy téli estén életed véget ért, bánatot ránk hagyva hirtelen elmentél. Hiába borul ránk a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Az élet csendben megy tovább, emléked megőrizzük egy életen át”. Örökké gyászoló férje, fia, menye és unokája Zsanett.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk 1 éve elhunyt szerettünkre, SALÁNKI ARANKÁRA (szül. ZAHU).
Nincs az a nap, hogy ne jussál eszünkbe, olyankor mindig könny szökik szemünkbe. Rögös volt az út, mely neked jutott, küzdöttél bátran, mert Isten buzdított! Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őt már nem hozhatjuk vissza. Míg köztünk éltél, mi nagyon szerettünk, hiányzol nagyon, soha nem feledünk. Szerető édesanyád, fiad Alex, öcséd Miki, sógornőd Erika.

*

Szívemben örökké tartó fájdalommal emlékezek unokámre, PAP JÓZSEF TIBORRA (Bihardiószeg) halálának 2. évfordulóján. Nincsen az a nap, hogy ne jussál az eszembe, olykor könny szökik a szemembe. Rögös volt az út, mely számodra jutott, de te küzdöttél, mert Isten buzdított. Elhagytad a házat, akit úgy szerettél, itthagytál mindent amiért küzdöttél. Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva, melyet türelemmel viseltél magadban. Letettem sírodra virágaim csokrát, örökös álmodért mondok mindig imát. Örökké bánatos mamád Ilonka.

*

Mély megrendüléssel értesültünk osztálytársunk szeretett édesanyja, HALÁSZ KATALIN korai haláláról. Őszinte részvétünk ZSOLTINAK és családjának! A Szacsvay Imre Általános Iskola IV. B osztálya, szülői közössége és Németi Etelka tanító néni.

*

Fájó szívvel búcsúzunk KATITÓL, ki oly korán eltávozott. Gabi, Klára, Cheregi Magda és Magdi Szolnokról.

*

Megrendülten búcsúzunk MÉHES KÁROLY volt munkatársunktól, aki szeretett tagja volt közösségünknek. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak. Nyugodjék békében. A Tomis pékség munkaközössége.

*

Soha el nem múló fájdalommal emlékezem drága férjemre, JÁMBOR IMRÉRE halálának 5. évfordulóján. Csak az idő múlik, feledni nem lehet, szívemben őrzöm drága emlékedet, örök az arcod, minden mosolyod, feledni téged soha nem foglak. Örökké bánatos feleséged Erzsike.

*

Fájó szívvel emlékezünk a ma 5 éve elhunyt szeretett fiunkra, a testvérre, rokonra, IFJ. PAP JÓZSEFRE (Szalárd).
Megállunk némán sírod mellett, örökké őrizzük emlékedet. A fájdalmat nem enyhhíti az idő múlása, legyen sírodon Isten áldása. Míg éltél, szerettünk, míg élünk, soha el nem feledünk. A gyászoló család.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki VARGA LALINAK és családjának, a szeretett édesanya, nagymama, anyós,
VARGA JULIÁNNA elvesztése miatt érzett mély fájdalmában. Isten adjon megnyugvást és beletörődést és segítsen át ezeken a szomorú napokon. Miklós Csaba és családja.

*

Fájó szívvel emlékezünk a 4 éve (február 8-án) elhunyt férjre, édesapára, apósra, nagytatára, dédnagytatára,
KONEVALIK ISTVÁNRA. Az együtt töltött éveink emléke szívünkben örökre megmarad. Nagyon hiányzol. Feleséged Zuncsi, lányaid Csini és Csilla családjaikkal.

*

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÉHES KÁROLY 65 éves korában, hosszan tartó betegség után elhunyt. Szeretett halottunk temetése 2015. február 9-én 14 órakor lesz a biharpüspöki temetőben római katolikus szertartás szerint. A gyászoló család.

*

Köszönetet mondunk az Agnulli Dei Otthon munkaközösségének édesanyánk, VARGA JULIANNA gondozásában tanusított lelkiismeretességükért és kedvességükért. A Varga család.

*

Köszönetet mondunk azoknak a rokonoknak, közeli és távoli ismerősöknek, szomszédoknak, akik ezekben a nehéz pillanatokban mellettünk álltak és utolsó útjára kísérték VARGA BERTÁT. A gyászoló család.

*

Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett anya, ORBÁN IRENA 64 éves korában elhunyt. Temetése február 11-én 15 órakor lesz a biharpüspöki kápolnából. Gyászolja fia Dezső és családja.

*

Őszinte részvétünket fejezzük ki OrbÁn DezsŐnek és családjának a szeretett anya, ORBÁN IRENA elhunyta miatt érzett fájdalmukban. Szavo Miklós és családja.

Címkék: